Friday, October 06, 2023

Persoalan Mengenai Qada dan Qadar

Persoalan Mengenai Qada dan Qadar

Diriwayatkan oleh Saidina Umar bin Khattab r.a, Jibril a.s bertanya kepada Nabi SAW, "Beritahu akan aku berkenaan dengan Iman." Lalu Baginda SAW bersabda yang maksudnya: "Beriman kepada Allah SWT, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya dan Hari Akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik dan buruk."

Persoalan Qada dan Qadar


Hakikatnya ialah kita percaya bahawa Allah telah menentukan segala yang baik dan buruk untuk setiap makhluk ciptaan-Nya sebelum ia diciptakan Allah lagi.

Menurut sesetengah ulama, qada dan qadar Allah adalah dua nama bagi hakikat yang sama. Ada juga ulama mengatakan ketentuan Allah yang azali secara kasar adalah qada. Ketentuan Allah secara terperinci sesuai dengan ketentuan asal yang itu adalah qadar.

Maulana Qasim an-Nanutwi (pengasas Darul Uloom Deoband) memilih sebaliknya. Bagi beliau sebagai perbandingan ialah seseorang yang hendak membina sebuah bangunan. Sudah tentu telah ada di dalam kepalanya pelan bangunan itu secara kasar. Inilah peringkat qadar. Bangunan yang kemudiannya tersergam dalam kenyataan sesuai dengan pelan asal secara kasar itu pula dinamakan qada.

Ada juga ulama berpendapat, qadar adalah berkenaan ilmu Allah SWT yang sempurna seolah-olah menentukan segala-galanya. Pengetahuan tentang sesuatu tidak bermaksud memaksa berlakunya perkara tersebut.

Istilah lain untuk qadar yang digunakan di dalam al-Quran ialah sunnatullah (hukum sebab-akibat). Sunnatullah menetapkan pisau yang memotong tembikai tetapi tidak sebaliknya. Ianya tidak bermaksud memaksa kita memotong tembikai.

Sampai disini timbullah dua persoalan yang lain pula:

Kalau kekufuran telah ditakdirkan untuk seseorang, maka apakah ertinya mentaklifkannya dengan iman dan islam? Kenapa pula bila tidak beriman dan beramal ia diseksa? Bukankah kekufuran itu telah pun ditakdirkan untuknya?

Jika segala-galanya telah ditakdirkan, apakah pula faedah menghantar para rasul, menurunkan kitab-kitab dan memberikan janji-janji yang baik dan janji-janji yang buruk? Bukankah dengan adanya qadar, seseorang akan berada dalam keadaan terpaksa dan tidak berdaya pada hakikatnya?

Kalau segala yang baik dan buruk itu terjadi dengan kehendak dan iradat Allah, maka segala kekejian yang berlaku adalah berpunca daripada Allah!

Untuk menjawab dua persoalan ini lahirlah tiga golongan dalam sejarah islam.

Pertama: Golongan Qadariyyah dan Syiah

Mereka berpendapat, seseorang manusia mencipta sendiri segala perbuatan dan tindak-tanduknya. Dengan pilihan yang bebas mereka melakukan segala kebaikan dan keburukan.

Perbuatan manusia tidak dijadikan Allah, bahkan ia dijadikan olehnya sendiri. Kalau begitu wajarlah dia mendapat pahala atau dosa dari perbuatannya. Patut dan berguna sekali segala galakan dan ancaman diberikan kepadanya.

Penghantaran para rasul dan penurunan kitab-kitab juga akan bererti semuanya. Sebabnya ialah manusia bukan saja bebas sepenuhnya memilih apa yang baik dan apa yang buruk, malah ia sendiri menciptakan segala perbuatannya.

Dengan itu juga kita akan terhindar daripada mengaitkan segala keburukan dengan Allah. Kerana segala kebaikan dan keburukan itu adalah ciptaan manusia sendiri.

Pegangan mereka dibantah pihak ahli as-Sunnah wa al-Jamaah dengan beberapa alasan:

1) Kalau manusia sendiri menciptakan segala perbuatannya, bagaimana firman Allah berikut ini akan benar? Maksudnya: "Allah menciptakan segala sesuatu dan Dialah yang mentadbir serta menguasai segala-galanya." (az-Zumar:62).

2) Ibnu al-Qaiyyim mengemukakan hujahnya dengan berkata: "Kalau manusia sendiri menciptakan segala perbuatannya, maka bukankah perbuatan manusia itu sangat banyak? Mungkin sekali kalau begitu, makhluk manusia (hamba) akan lebih banyak daripada makhluk Allah! Perbuatan manusia adalah banyak dan mungkin ianya lebih banyak dari perbuatan Allah sendiri!"

3) Kalau benar menciptakan keburukan itu keji dan ia tidak layak dikaikan dengan Allah, maka siapakah pula yang menciptakan syaitan yang merupakan punca segala bentuk kejahatan itu? Hakikatnya, baik dan buruk Allah yang jadikan. Sekiranya yang buruk bukan Allah (tetapi kita) yang jadikan mengapa perkara buruk dan perkara yang kita tidak suka masih berlaku kepada kita?

4) Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan seorang Qadari (orang yang berfahaman Qadariyyah). Kata beliau: "Cuba kamu sebutkan huruf Ha dan Fa. Pastikan juga makhraj kedua-dua huruf itu terlebih dahulu. Kemudian cuba kamu sebut huruf Ha dengan menggunakan makhraj huruf Fa dan seterusnya cuba sebut huruf Fa dengan menggunakan makhraj huruf Ha pula. Bolehkah atau tidak? Kalau tidak boleh, bagaimana kamu mendakwa manusia sendirilah yang menciptakan segala perbuatannya?" Soalan Imam Abu Hanifah itu terus mematikan hujah Qadari yang berdebat dengannya.

5) Semua pihak menerima bahawa perbuatan manusia, bahkan wujud manusia itu sendiri adalah mumkin (sesuatu yang tidak pasti ada dan tiadanya). Kuasa Allah pula adalah sempurna, mutlaq dan sebenar. Dalam keadaan ini Apakah mungkin kuasa Allah yang mutlak boleh ditandingi oleh manusia yang sifatnya "mumkim" (boleh jadi ada dan boleh jadi tiada)?

Kedua: Golongan Jabriyyah dan Jahamiyyah

Golongan ini berpendapat, manusia langsung tidak mempunyai kuasa. Mereka hanya seperti sabut atau batu yang tidak mempunyai apa-apa ikhtiar dan pilihan. Pendek kata, manusia pada pandangan mereka adalah majbur mahdh (makhluk hidup yang segala perbuatan dan gerak-gerinya menurut kehendak orang lain semata-mata).

Fahaman seperti ini juga terpesong daripada landasan kebenaran.

Alasan ahli as-Sunnah Wa al-Jamaah dalam membantah pengangan mereka antara lainnya ialah:

1) Kalau manusia majmur mahdh, tentulah tidak ada langsung perbezaan di antara perbuatan dan pergerakan yang dipilihnya dengan perbuatan dan pergerakan yang tidak dipilihnya.

Dalam keadaan biasa manusia akan menyuap makanan ke mulutnya sesuai dengan pilihan, kemampuan dan kesedaran yang ada padanya.

Tetapi jika ia mengalami penyakit Parkinson misalnya, di mana pergerakan anggota badan seseorang itu berada dalam keadaan tidak terkawal, tangannya mungkin tidak ke mulut, tetapi ke dahi.

Semua ini menunjukkan setengah-setengah perbuatan dan pergerakan manusia itu berlaku dengan kehendak dan pilihannya sendiri, juga bukan semua perbuatan dan pergerakannya berlaku tanpa kehendak dan pilihannya.

2) Kalau manusia langsung tidak berkuasa dan tidak mempunyai pilihan, kenapakah ada hukuman terhadap pesalah-pesalah dan penjenayah-penjenayah?

Bukan Allah sahaja menetapkan hukuman untuk mereka, manusia juga menerima baik hukuman untuk orang-orang seperti itu. Kerananya mereka mengadakan penjara, mengenakan denda dan sebagainya.

Orang-orang yang baik dan berjasa juga tidak layak disanjung dan dipuji, apa lagi diberikan habuan dan ganjaran kerana kebaikan dan jasa-jasanya. Lantaran kesemua keistimewaannya itu bukanlah hasil usahanya sendiri.

Segala penat lelah dan jerih perih yang ditanggung pekerja dan pengusaha pada hakikatnya tidak ada apa pun. Kerana itu tidaklah layak dia menerima apa-apa upah atas segala pekerjaan yang dibuatnya!

Bolehkah sesiapa, termasuk golongan Jabriyyah sendiri menerima akibat fahaman seperti itu?!

Ketiga: Golongan Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah

Mereka adalah golongan yang berada di atas kebenaran kerana pegangan mereka yang bersesuaian dengan ajaran al-Qur’an, as-Sunnah dan aqal yang sejahtera.

Menurut pegangan Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah, manusia itu mempunyai kuasa, usaha dan ikhtiar yang cukup tetapi terhad untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Semua itu dikurniakan oleh Allah kepada mereka dalam kadar yang layak dia diberikan ganjaran atas kerja-kerja dan usaha-usahanya yang baik dan layak pula dia dihukum atas perbuatan-perbuatan dan usaha-usahanya yang buruk.

Syah Waliyyullah berkata: "Manusia memang menghendaki dan memilih kebanyakan perbuatan yang dilakukannya. Tetapi sifat menghendaki dan memilih yang ada pada manusia itu di luar daripada (bukan) kehendak dan pilihannya. Keadaannya sama seperti sifat mendengar dan melihat yang ada pada manusia. Semuanya adalah kurniaan Allah kepadanya. Walaupun manusia bukan pencipta sifat-sifat itu, namun tetap boleh dikatakan dia melihat, dia mendengar, dia menghendaki dan dia memilih itu dan ini, apabila sifat-sifat itu ada padanya."

Manusia memilih dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya tetapi perlu diyakini bahawa sifat menghendaki itu adalah ciptaan Allah.

Sifat menghendaki dan memilih yang ada pada manusia adalah di luar kehendaknya. Oleh itu tidak semua kita dapat apa yang kita kehendaki.

Allah mencipta malaikat yang tiada kehendak untuk makan, kahwin dsb. Begitu juga Allah boleh jadikan semua manusia beriman, tapi Allah tidak kehendaki begitu. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat (dengan diberi pilihan apa yang kamu hendak buat).

Bila sakit, walaupun doktor yang memberikan ubat, di sisi aqidah kita hendaklah percaya bahawa yang menyembuhkan ialah Allah, bukan ubat atau doktor. Yang mematikan dan menghidupkan kita ialah Allah walaupun pada zahirnya ianya disebabkan oleh kemalangan, racun dan sebagainya.

Tanpa kepercayaan kepada takdir kita akan sentiasa kecewa dan resah. Dengan yakin kepada takdir kita hidup dalam keadaan tenang dan redha.

Falsafah Takdir

"Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri."

Wallahu a'lam.

Wednesday, October 04, 2023

Ke Mana Hilang Beras Tempatan?

Ke Mana Hilang Beras Tempatan?

Isu kekurangan bekalan beras tempatan (BPT) di pasaran terus berlarutan meskipun pengeluaran beras dikatakan antara 60 sehingga ke 65 peratus setahun sekali gus menimbulkan persoalan ke mana hilangnya bekalan berkenaan yang kini didominasi oleh beras import.

Kartel Beras

Bagi pesawah, mereka melihat isu berkenaan lebih kepada tindakan manipulasi daripada pihak pemborong yang didakwa mencampur 65 peratus beras tempatan ke dalam kampit beras import bagi mengaut lebih keuntungan.

Terus menjadi persoalan, bagaimana beras tempatan boleh berkurangan dengan dalam konteks Perlis sahaja, negeri ini menyumbang kira-kira 11 peratus kepada pengeluaran beras negara?

Bagi pihak pesawah, isu berkenaan disebabkan tindakan manipulasi pihak pemborong mencampur beras tempatan dalam kampit beras import memandangkan harga beras import tidak ada kawalan yang boleh memberi lebih untung.

Sepatutnya bekalan beras tempatan mencukupi memandangkan pengeluarannya sekitar 60 sehingga 65 peratus setahun, cukup untuk menampung dari Januari sehingga Oktober, sekurang-kurangnya pada setiap tahun.

Isu kekurangan beras tempatan tidak pernah berlaku sebelum ini dan pihak bertanggungjawab perlu melihat serius perkara berkenaan memandangkan ia memberi kesan kepada rakyat membeli beras import dengan harga jauh lebih mahal berbanding tempatan.

Agensi berkaitan kena satu langkah ke hadapan dalam berdepan pemborong-pemborong ini, kalau tidak masalah manipulasi beras ini sukar diselesaikan.

Beras import tidak ada kawalan dan harganya boleh meningkat dan pengguna kini tidak ada pilihan apabila bekalan beras tempatan tiba-tiba hilang dari pasaran.

Selain itu pesawah juga terpaksa berdepan dengan kenaikan harga benih padi daripada RM35 sehingga RM60.

Isu manipulasi beras ini menjadi antara faktor kekurangan beras tempatan di pasaran dan persoalannya, bagaimana beras tempatan boleh berkurangan sedangkan hasil padi pesawah banyak dihantar setiap kali musim menuai?

KARTEL BERAS

Kartel padi didakwa sudah lama wujud dalam industri padi negara menyebabkan hasil padi dan pendapatan pesawah tidak meningkat seiring dengan peningkatan teknologi.

Kartel ini akan bertindak dalam senyap tanpa disedari untuk mengawal industri selain meraih keuntungan berganda, sedangkan pesawah terus dihimpit kemiskinan.

Ia juga antara punca rakyat berdepan kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran akibat didalangi kelicikan kartel padi.

Untuk gambaran lebih jelas, apa yang berlaku ialah apabila diumumkan harga beras import semakin mahal dan tidak terkawal, kartel beras tempatan akan menukar stok beras tempatan menjadi beras import.

Tidak mustahil berlaku penipuan dengan menukar bungkusan atau label beras putih tempatan kepada beras putih import dan dijual pada harga jualan runcit beras putih import.

Perbuatan jijik itu menyebabkan golongan berkenaan mengaut keuntungan berganda, berbanding menjual beras putih tempatan.

Tukar pembungkus bukan kerja payah berbanding mengerjakan sepetak sawah padi. Kartel beras hanya perlu salin pembungkusan. Seterusnya ia menyebabkan beras tempatan akan berkurangan dan mencetuskan polemik bekalan selain berlaku peningkatan harga beras di pasaran.

Demikianlah kartel dan para naga memimpin kerajaan. Bukan kemungkinan lagi (wujud kartel padi), memang ada.

Ini menyebabkan beras import semakin mahal selain bekalan beras tempatan berkurangan akibat mendapat permintaan tinggi.

Siapa jerung disebalik kartel beras ini? Wallahu a'lam.

Semoga memberi manfaat.

Sejarah Asas Tuntutan Sulu Terhadap Sabah

Sejarah Asas Tuntutan Sulu Terhadap Sabah

Filipina membuat tuntutan terhadap Sabah kerana Kesultanan Sulu yang berpusat di Filipina, mendakwa memiliki hak ke atas Sabah dan beberapa kawasan lain seperti Tawi-tawi, Palawan, Basilan, Jolo, Semenanjung Zamboanga dan Basilan di Filipina serta Kepulauan Spratly.

Tuntutan Sulu terhadap Sabah

Dari segi sejarah, asas kepada tuntutan Sulu ke atas Sabah adalah bersandarkan kepada perjanjian pajakan yang ditandatangani oleh Sultan Jamalul 'Azam dengan Baron de Overbeck dan Alfred Dent daripada Syarikat British Borneo Utara (SBBU) pada 22 Januari 1878.

Tujuan perjanjian itu adalah bagi memastikan Kesultanan Sulu tidak melakukan kekacauan di Borneo Utara.

Ia terpakai selagi pihak Overback atau wakilnya membayar wang serahan sebanyak AS$3,000 (RM14,055) setiap tahun dan hanya terbatal sekiranya pembayaran tidak dilakukan selama tiga tahun berturut-turut. Bagaimanapun, Kesultanan Sulu telah menganggap Borneo Utara adalah hak miliknya.

Pada tahun 1885, termeterai Protokol Madrid yang merupakan perjanjian antara Britain, Sepanyol dan Jerman.

Dalam hal ini, Sepanyol yang menaungi Filipina dan wilayah Kesultanan Sulu telah mengiktiraf pendudukan British dan melepaskan semua tuntutan ke atas Borneo Utara.

Pada tahun 1915, Perjanjian Carpenter telah ditandatangani antara Kesultanan Sulu dan Amerika Syarikat (AS), di mana Sultan Sulu dikatakan telah melepaskan segala kuasanya kepada pentadbiran AS.

Melalui Konvensyen Washington pada 2 Januari 1930, British dan AS yang waktu itu menjadi penaung Filipina melakukan perjanjian bagi penetapan sempadan antara Borneo Utara dan Filipina.

Dalam tempoh 1921 hingga 1930, Kesultanan Sulu sentiasa meminta SBBU agar menambahkan bayaran tahunan kepada mereka, namun ditolak.

Pada 7 Jun 1936, Sultan Jamalul Kiram II telah mangkat dan ini meredakan seketika isu tuntutan ke atas Borneo Utara, bagaimanapun sultan ini tidak meninggalkan waris yang sah menyebabkan berlaku sekali lagi pertikaian tentang bayaran tahunan sebanyak AS$5,300 (RM24,830).

Selepas Kemangkatan Sultan Jamalul Kiram II pada 7 Jun 1936, isu tuntutan ke atas Borneo Utara kembali reda menerusi keputusan Penghakiman Macaskie.

Bagaimanapun, perbalahan muncul dikalangan kerabat diraja, berkenaan penentuan hak penerimaan bayaran tahunan memandangkan sultan tersebut tidak meninggalkan waris sah.

Penghakiman Macaskie telah menyelesaikan masalah ini dengan membahagikan wang tersebut mengikut kedudukan waris dan memutuskan bahawa hak tuntutan waris Kesultanan Sulu hanyalah pada wang serahan.

Pada tahun 1946, SBBU telah menyerahkan haknya ke atas Borneo Utara kepada kerajaan British melalui perjanjian yang ditandatangani pada 26 Jun 1946 selepas Perang Dunia Kedua.

Memasuki tahun 1950, ahli-ahli Dewan Senat Filipina turut campur tangan dalam isu Sulu dan Borneo Utara.

Tindakan British yang menolak tuntutan waris Sultan Sulu iaitu Sultan Mohamad Amirul Ombra menyebabkan mereka mendesak untuk mendapatkan sokongan kerajaan Filipina di bawah pimpinan Presiden Elpidion Quirino, namun semua tuntutan ini ditolak.

Ekoran daripada inilah anggota Dewan Senat mengemukakan cadangan agar menyelesaikan isu ini berdasarkan undang-undang, tetapi tiada tindakan daripada kerajaan Filipina.

Pada tahun 1957, menyaksikan pembatalan terhadap Perjanjian Pajakan 1878, yang disampaikan sendiri oleh Sultan Esmail Kiram pada 25 November 1957 kepada Duta British di Manila serta menyampaikan hasratnya untuk mengadakan rundingan baharu terhadap Borneo Utara.

Duta British Gabriel G.L. Clutton dilihat tidak melayan notis tersebut memandangkan Esmail Kiram tidak mempunyai kuasa menamatkan pajakan 1878 tersebut.

Pengumuman gagasan pembentukan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak, Brunei dan Singapura pada 27 Mei 1961 telah menimbulkan ketakutan kepada pihak waris Sulu iaitu Puteri Tarhata Kiram.

Untuk itu, Puteri Tarhata Kiram sekali lagi membuat tuntutan ke atas wilayah Borneo Utara kepada Jabatan Hal Ehwal Luar Filipina.

Tuntutan beliau telah mendapat sokongan daripada akhbar Filipina sehingga mendesak Presiden Macapagal agar menuntut Borneo Utara.

Pada 23 April 1962, Dewan Perwakilan Filipina telah meluluskan usul Resolusi Ramos yang memberi kuasa kepada Presiden Republik Filipina untuk mengambil langkah perlu bagi mendapatkan semula Borneo Utara.

Pada 30 April 1962, Presiden Macapagal mengiktiraf Esmail Kiram sebagai Putera Mahkota yang baharu dan Kesultanan Sulu sebagai pemimpin berdaulat di Borneo Utara.

Kes ini telah dibawa ke Majlis Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 27 September 1962 untuk menyelesaikan pertikaian tersebut.

Tetapi, perbincangan hanya terbatas kepada aspek keselamatan dan waris Kesultanan Sulu sahaja tanpa isu wilayah Borneo Utara.

Pada 2017, kumpulan Sulu sekali lagi mengusulkan untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah di Sabah.

Pada Februari 2022, agensi berita Sepanyol melaporkan penimbang tara negara itu, Gondoza Stampa mengarahkan Malaysia membayar pampasan AS$14.92 bilion (RM69.9 bilion) kepada waris kumpulan Sulu.

Perintah itu dikeluarkan selepas Malaysia didakwa melanggar Perjanjian 1887 yang ditandatangani Sultan Jamal Al-Alam dengan Baron De Overbeck dan Alfred Dent mewakili syarikat British Utara Borneo selepas menghentikan pembayaran wang pemisah (pampasan) berjumlah AS$1,201 (RM5,300) sejak 2013 selepas pencerobohan bersenjata di Sabah.

Pada Januari 2023 lalu, Malaysia telah memperoleh kemenangan mengatasi individu yang mendakwa sebagai waris kepada Sultan Sulu apabila Mahkamah di Luxembourg mengetepikan perintah penahanan (attachment order) dipohon oleh pihak terbabit.

Semoga memberi manfaat.

Friday, September 29, 2023

Apa Akan Berlaku Jika Bumi Berhenti Berputar?

Apa Akan Berlaku Jika Bumi Berhenti Berputar?

Bila cukup satu putaran bumi mengelilingi matahari, maka genaplah 365 hari di mana kita akan bertukar tahun. Bumi berputar di atas paksi sambil mengelilingi matahari. Sebab itu terjadi perubahan waktu dari siang ke malam.

Bumi berhenti berputar
Gambar hiasan.

Di luar permukaan bumi pula terdapat pelbagai lapisan atmosfera yang akan turut berputar bersama bumi dengan kadar kelajuan 1,689 kilometer sejam. Tetapi, pernahkah anda terfikir apa akan terjadi jika bumi berhenti berputar?

Menurut The Science Explorer, berikut ini adalah hal yang akan terjadi:

1. Atmosfera terganggu

Pergerakan atmosfera adalah seiring dengan putaran bumi. Tapi bila putaran bumi mula perlahan, setiap lapisan atmosfera akan turut perlahan mengikut kadar yang berbeza dan akan membentuk geseran.

Kalau ini berlaku, hanya akan ada empat titik di pertengahan latitud yang manusia boleh huni.

2. Banjir besar

Sekiranya pergerakan bumi beransur perlahan, air daripada laut akan bergerak ke kutub. Bila bumi berhenti berputar sepenuhnya, air laut akan membanjiri kebanyakan kawasan di bumi dan meninggalkan satu pulau di tengah bumi.

3. Enam bulan siang, enam bulan malam

Perubahan siang dan malam berlaku kerana bumi berputar pada paksinya, sambil mengelilingi matahari. Bila bumi berhenti berputar, perubahan siang ke malam akan mengambil masa enam bulan.

Bayangkan hidup dalam keadaan siang atau malam selama enam bulan. Suhu di waktu siang akan mencecah hingga 57 darjah Celcius, manakala di waktu malam pula -19 darjah Celcius.

4. Gempa bumi di tempat tak sepatutnya

Bumi terdiri daripada tiga lapisan iaitu pusat, mantel dan kerak. Geseran ini akan menyebabkan terjadinya gempa bumi, malah di tempat-tempat yang tak pernah terjadi gempa sebelumnya.

Letusan gunung berapi juga akan berlaku. Gangguan geologi ini akan terus berlaku sehingga bumi berhenti berputar sepenuhnya.

5. Bulan

Dalam putaran biasa seperti sekarang ini, bumi bergerak lebih laju daripada bulan. Maka bulan akan bergerak menjauhi bumi. Bila bumi berhenti berputar, bulan akan bergerak sebaliknya.

Bulan akan terus mendekati bumi hingga keduanya berlanggar atau graviti bumi memusnahkannya. Walaupun diramalkan kebanyakan manusia takkan mampu bertahan bila bumi berhenti berputar, tetapi mungkin segelintir akan selamat. Banyak haiwan akan pupus jika perkara ini terjadi, tetapi haiwan laut terutamanya di iklim sejuk mungkin akan terus hidup.

6. Cuaca

Cuaca akan sepenuhnya bergantung kepada matahari bila bumi berhenti berputar. Keadaan cuaca akan dikuasai sepenuhnya oleh matahari, menjadikan cuaca mudah dijangka. Di bahagian bumi yang cerah, akan terjadi ribut yang sangat kuat.

Kesimpulannya, putaran bumi sangat berkait rapat dengan keseimbangan persekitaran yang sangat penting untuk memastikan kesinambungan kepada semua hidupan sehingga tiba waktunya berakhir.

Semoga memberi manfaat.

Thursday, September 28, 2023

SBDJ Siri 192: Makhluk Aneh Usung Mayat

SBDJ Siri 192: Makhluk Aneh Usung Mayat

"Apa sakitnya Pak Aji?" Tanya saya ingin tahu. Tiada jawapan dari Haji Basilam.

"Apa sakitnya, Pak Aji?" ulang saya.

"Doktor pun tak tahu apa jenis penyakitnya. Begitu juga dengan dukun dan pawang. Seluruh badannya bengkak-bengkak, dari liang roma keluar peluh bercampur darah."

Toyol jadi-jadian

"Dah berapa lama dia sakit macam tu?" Andi Kamarool memintas.

"Khabarnya, dah hampir enam bulan. Dia berselera mahu makan, bila makan apa yang disuap semuanya keluar."

"Kasihan," kata saya lemah.

Suasana kembali sepi. Saya terharu dengan penderitaan yang ditanggung oleh lelaki tersebut.

Andi Kamarool mengigit bibir, pada hemat saya dia juga berfikir seperti apa yang saya fikirkan. Haji Basilam menggeliat dan meluruskan sepasang kakinya untuk menghilangkan rasa lenguh-lenguh sendi.

"Semasa sakit itulah," suara Haji Basilam memecah kesepian.

"Dia memberitahu ketua kampung, pak imam dan kadi yang dia mahu mewakafkan sebahagian dari tanahnya yang berpuluh-puluh ekar untuk mendirikan masjid, surau, sekolah agama.

"Tanah ladang getah dan tanah sawah juga diwakafkan bagi membiayai masjid, surau, sekolah agama serta tenaga pengajar. Hanya, sebahagian kecil saja yang diberikan kepada isterinya."

"Orang bergelar dan kaya yang baik hati," saya memberi komen.

"Tetapi..." Haji Basilam tidak menyambung kata.

Wajah kata dan Andi Kamarool direnung tajam.

"Kenapa Pak Aji?" Saya terus menyoal.

"Sebaik saja dia mati dan selamat dikuburkan, keadaan menjadi sebaliknya." Haji Basilam berhenti lagi.

Dia menarik nafas sambil melepaskan keluhan kecil. Pandangannya, tertumpu ke arah tingkap yang terbuka lebar. Anak mata menangkap gerakan dedaun ciku yang disentuh bayu pagi.

Tindak-tanduk Haji Basilam itu mengundang keresahan dan tanda tanya dalam hati.

"Apa yang terjadi Pak Aji? cerita Pak Aji terputus-putus."

Ungkapan yang dihemburkan oleh Andi Kamarool membuat Haji Basilam tersentak. Sepasang anak matanya, kembali tertumpu ke wajah saya dan Andi Kamarool.

"Isterinya.."

"Kenapa dengan isterinya Pak Aji?" tanya saya tidak sabar.

"Dia melanggar wasiat arwah suaminya yang sudah diberitahu pada ketua kampung, tuan kadi dan pak imam. Dia menafikan yang suaminya membuat wasiat semacam itu."

"Perempuan tamak." Andi Kamarool meledakkan kemarahannnya.

"Semua harta benda yang diwakafkan itu dijual kepada orang kaya bukan Melayu yang berasal dari Nibung Tebal, Seberang Perai.

"Kemudian, secara diam-diam si janda tamak itu menghilangkan diri, membawa wang yang banyak." Haji Basilam senyum sambil mengaru pipi kirinya.

"Kenapa dia lari, Pak Aji?" Saya tidak berdaya melawan sabar.

"Kaum kerabat arwah suaminya yang tahu keadaan sebenar mula bertindak, mula mengutuknya. Mereka mahu patah-patahkan batang leher si janda."

"Kemana dia lari Pak aji?" Andi Kamarool pula bertanya Haji Basilam termenung sambil mengkedutkan kening, macam mengingati sesuatu.

"Ramai yang mengesyaki dia lari ke Kuala Tungkal di daerah Riau, kerana datuk neneknya berasal dari situ. Bila dicari oleh kaum kerabat arwah suaminya ke tempat tersebut, ternyata dia tak ada disitu," tutur Haji Basilam bersahaja.

"Memang, licin dan cekap orangnya," kata saya.

"Datuk kamu juga turut mencarinya ke sana. Usahanya sia-sia saja."

"Tanah yang dijual macamana?" Andi Kamarool menyoal.

"Tanah yang dibeli oleh orang kaya dari Nibong Tebal terus terbiar mejadi belukar. Bila mahu diusahakan atau dimajukan oleh pemiliknya, macam-macam kejadian pelik berlaku.

"Pernah pembeli datang melawat ke kawasan tersebut waktu siang, diburu gajah liar. Terpaksa lari lintang pukang dan akhirnya jatuh sakit. Berbulan-bulan duduk di hospital, bila sembuh terus jadi gila."

"Agaknya si wanita tu lepaskan penunggu," saya beri komentar.

"Entahlah, aku sendiri tak berani nak kata apa-apa. Terpulanglah kepada kamu berdua buat tafsiran," Haji Basilam senyum panjang lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding.

PERSOALAN

Cerita yang diluahkan oleh Haji Basilam menimbulkan seribu pertanyaan dan persoalan dalam hati saya.

Diri Andi Kamarool saya tidak tahu tetapi, bukan sesuatu yang aneh jika dia juga berfikir seperti apa yang saya fikirkan.

Dua tiga kali saya lihat Andi Kamarool melagakan gigi atas dengan gigi bawah. Pada saat itu juga, saya segera terfikir kenapa manusia sanggup menafikan perkara yang sebenar.

Kenapa wasiat suami yang baik rela dikhianati oleh si isteri? Barangkali didorong oleh nafsu tamak haloba membuat manusia lupa diri.

"Apa yang kamu menungkan? Apa yang kamu fikirkan Tamar?"

"Tak ada apa-apa pak aji, tetapi apa yang saya fikirkan kenapa si pemuda itu secara mendadak saja mencari datuk."

"Semuanya terjadi secara kebetulan."

"Cara kebetulan?" Andi Kamarool seperti terkejut.

"Iya," angguk Haji Basilam serius.

"Cuba ceritakan pak aji," saya mendesak.

Sepasang tangan Haji Basilam menekan pangkal belikat kiri dan kanan. Dia kembali mengaru pipi kiri. Kesempatan itu saya manfaatkan untuk menghilangkan rasa lenguh dipunggung.

Saya bangun dan bergerak ke jendela, merenung keadaan diluar dan kemudian kembali duduk untuk mendengar cerita selanjut dari Haji Basilam.

"Waktu aku dan datuk kamu berjemah Isyak di masjid, seorang jemaah mengadu pada aku yang anak lelakinya baru berusia setahun, menangis sepanjang malam.

"Tangisan itu bermula dari waktu maghrib hingga matahari terbit, perkara itu sudah berlanjutan selama tiga bulan.

"Sudah puas berikhtiar, tidak juga mahu baik, apa yang peliknya bila waktu siang, budak tu tidur lena."

"Jadi Pak aji minta datuk si Tamar menolongnya?" Tanya kamarool.

"Iya," angguk Haji Basilam.

"Datuk setuju?" Muncul lagi pertanyaan dari saya.

"Setuju, ikhtiar dan usaha datuk kamu diperkenankan oleh Allah. Dengan segelas air dingin yang disapu ke muka budak tu, dia tidak lagi menangis malam. Dari situlah si pemuda tu mendapat tahu tentang kebolehan datuk kamu. Lalu dia mencuba."

"Memang perangai datuk kamu suka menolong orang sakit." sambil komentar, Andi Kamarool menepuk bahu saya.

"Itu amal jariahnya," tingkah Haji Basilam yang kamu sambut dengan ketawa.

CERITA

Bagi saya cerita dari Haji Basilam sudah berakhir. Tetapi, bagi Andi Kamarool masih belum berakhir.

Dia mahu tahu apakah punca atau jenis penyakit yang dideritai oleh janda kaya yang dianggapnya sebagai manusia tamak.

Andi Kamarool mahu tahu macamana bentuk dan rupa penyakit yang ditanggungnya.

Kerana faktor-faktor tersebut, tidak hairanlah dia terus mendesak Haji Basilam untuk menyambung cerita tersebut.

Pada peringkat awalnya, Haji Basilam agak keberatan untuk melanjutkannya. Desakan yang kuat dari Andi Kamarool membuat Haji Basilam mengaku kalah.

"Menceritakan kisah orang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup, bukanlah perbuatan yang baik, ditegah oleh ajaran agama kerana bila disebut-sebut roh simati tidak selesa," Haji Basilam menggunakan senjata terakhir untuk menolak hajat Andi Kamarool.

"Tujuan kita baik untuk mengingatkan orang yang hidup supaya jangan mengikuti jalan yang silap. Saya sekadar ingin tahu saja, setidak-tidaknya saya boleh beringat supaya jangan terkena macam dia," itu alasan Andi Kamarool, kenapa Haji meneruskan ceritanya.

Alasan yang diutarakan oleh Andi Kamarool dapat diterima oleh Haji Basilam. Dan dia pun berusaha memperlengkapkan cerita seperti apa yang dihajati oleh Andi Kamarool.

"Ada syaratnya," wajah Andi Kamarool ditatap oleh Haji Basilam.

"Apa syaratnya," tanya Andi Kamarool.

"Jangan dipanjangkan kepada orang lain.

"Saya berjanji," ikrar Andi Kamarool yang disambut oleh Haji Basilam dengan senyum. Penuh yakin dengan ikrar yang diluahakan oleh Andi Kamarool.

"Sebaik saja si sakit melihat wajah datuk kamu, dia pun menangis semahu-mahunya dan menyatakan hasratnya untuk balik ke tanah semenanjung.

"Dia mahu jumpa penghulu, Ketua kampung, pak imam dan tuk kadi. Dia juga nak jumpa dengan anak buah arwah suaminya," Haji Basilam memulakan cerita yang terputus dengan penuh keyakinan. Saya terus pasang telinga.

"Buat apa dia nak jumpa orang-orang tu pak aji?" Pertanyaan yang diajukan oleh Andi Kamarool membuat Haji Basilam tersenyum sinis. Ekor matanya mengerling tajam ke arah saya.

"Kamu tak dapat tangkap maksudnya, Andi."

"Tidak."

"Mudah saja. Dia mahu minta maaf atas perbuatannya yang lalu. Dia bersedia menebus kembali tanah yang dijual, bersedia menyempurnakan wasiat suaminya."

"Apa yang datuk beritahu padanya?"

"Datuk kamu beritahu, penghulu sudah bertukar ke tempat lain, Pak Imam meninggal dunia di Mekah, ketua kampung sudah pindah ke Sanglang Perlis. Tanah yang dijual terbiar begitu saja. Dia terus menangis."

TANAH

Menurut Haji Basilam, kerana tanah tersebut dipercayai menyimpan bijih yang banyak, pembeli (pemiliknya) mula menjalankan kerja¬kerja melombong ditanah tersebut.

Semua jentera berat yang bakal digunakan dalam kegiatan melombong yang ditempatkan dikawasan tersebut habis diterbalikkan oleh makhluk halus.

Para pekerja yang ditempatkan dirumah panjang (yang dibuat dari papan lapis) tidak dapat tidur dengan lena.

Setiap malam, mereka didatangi oleh sejenis makhluk yang menyerupai mayat yang sudah dikafankan dalam jumlah yang besar, kira-kira hampir seratus orang, mereka mengusung keranda mayat sambil mengetuk dan menerajang pintu rumah panjang.

Bila ada penghuni yang membuka pintu, mereka menghadiahkan secebis kain kafan berserta tulang yang dikeluarkan dari keranda usang yang dipikul.

Bila azan subuh dilaungkan kegiatan dilakukan oleh makhluk ganjil segera berakhir.

Cebisan kain kafan segera bertukar menjadi kulit binatang yang mengeluarkan bau busuk. Tulang menjadi daging yang dikerumuni ulat bersama bau yang boleh membuat seorang muntah tahi.

Jentara berat yang tidak dirosakkan segera dimanfaatkan oleh para pemandu yang mendakwa dirinya handal, tidak percaya dengan hal-hal ganjil atau ghaib.

Tetapi, apa yang pasti mereka terpaksa melalui pengalaman yang getir. Ketika mereka menggunakan jentolak untuk menumbangkan pokok, injin jentolak tiba-tiba mereka mati atau terbalik secara mengejut.

Jika tidak terbalik, si pemandu akan mengalami kecelakaan dalam bentuk lain, secara tidak semena-mena seperti dipatuk ular hitam, dihempap pokok atau dahan terjatuh dalam lubang yang mengakibatkan kaki mereka patah.

Pendek kata, setiap pohon yang terdapat dikawasan tanah yang sudah diwasiatkan itu, tidak boleh diusik sebarangan.

Kerana kejadian-kejadian yang dianggap aneh dan tidak masuk akal itu menyebabkan para pekerja lari. Walau diberi upah yang tinggi atau mahal, tidak ada siapa yang mahu bekerja.

"Semua cerita-cerita aneh yang berlaku, tidak disampaikan oleh datuk kamu kepadanya," Haji Basilam renung muka saya.

"Apa muslihatnya?"

"Tak ada apa-apa muslihatnya, kalau diberitahu mungkin sakitnya bertambah," jelas Haji Basilam.

Serentak saya dan Andi Kamarool anggukkan kepala.

"Wanita tu, masih beruntung kerana ada jiran yang mahu ambil tahu tentang dirinya, kalau tidak, keadaannya tentu lebih teruk lagi," Andi Kamarool sengaja mengemukakan pertanyaan agar Haji Basilam tidak berhenti bercerita.

Ternyata teknik yang digunakan itu berhasil. Haji Basilam seperti mendapat kekuatan baru untuk melanjutkan perbualan.

"Setelah bersoal jawab, pemuda yang menjemput kami itu mengaku yang dia adalah suami si sakit yang dikahwini secara senyap-senyap. Umur budak lelaki itu dalam lingkungan tiga puluhan, sedangkan umur si sakit sudah hampir lapan puluhan."

"Itulah sebabnya, bila dia menjemput datuk dan Pak aji dia memperkenalkan dirinya sebagai jiran. Dia malu riak mengaku sebagai suami pada wanita tua," saya luahkan pendapat.

"Mungkin cakap kamu ada benarnya," balas Andi Kamarool.

Saya lihat Haji Basilam anggukkan kepala. Saya kira dia setuju dengan pendapat yang saya katakan.

"Seperti biasa, sebelum melakukan sesuatu, datuk kamu akan bertanya tentang perkara agak ganjil yang selalu dibuat oleh orang yang sedang sakit," tidak saya nafikan kebiasaan datuk seperti apa yang dikatakan oleh Haji Basilam itu.

Bila keterangan yang diberi memuaskan hati, barulah datuk bersedia menolong orang yang terlantar sakit.

"Menurut kata budak lelaki tu.." kali ini tekanan nada suara Haji Basilam agak meninggi seperti memperolehi kekuatan tersendiri.

"Dalam masa-masa tertentu terutama waktu malam, wanita itu akan menjerit dan meracau tidak tentu arah, tidak mahu makan, tidak boleh melihat wang. Kalau melihat wang, badannya menggeletar dan berpeluh kemudian terus jatuh pengsan," sambung Haji Basilam.

"Kasihan dia pak aji?" Andi Kamarool bersuara lemah.

"Kami juga diberitahu, sudah hampir setahun dia tidak boleh berdiri dan terpaksa baring menanggung sakit."

BANGUN

Secara mendadak Andi Kamarool bangun, berlari ke muka pintu. Berdiri disitu, merenung ke setiap sudut halaman macam ada sesuatu yang dicarinya.

Andi Kamarool kembali mendekati saya lalu memberitahu, yang dia seperti terdengar ada suara orang yang memanggil namanya.

"Lupakan saja, perkara yang kamu dengar," Haji Basilam bagaikan tahu apa yang dirasai oleh Andi Kamarool.

"Berbalik pada cerita kita tadi pak aji, apa tindakan datuk saya selanjutnya."

"Dia agak keberatan, tetapi kerana dirayu oleh si pemuda berkali-kali hatinya menjadi lembut."

"Syukurlah kerana datuk mahu menolongnya," tanpa disedari terkeluar kata-kata itu dari kelopak bibir.

Haji Basilam ketawa kecil, saya tidak tahu apakah ketawa itu terjadi secara kebetulan atau ketawa menyindir.

Kata Haji Basilam lagi, sebagai memenuhi harapan budak lelaki yang menjemputnya, datuk segera menyuruh si pemuda menyediakan segelas air tawar dan sehelai daun kunyit yang sudah tua.

Permintaan datuk segera dipenuhi. Daun kunyit tua segera digosok oleh datuk dengan belakang tangan beberapa kali.

Tujuannnya berbuat demikian untuk menghilangkan habuk, ulat atau sebarang kekotoran yang melekat pada daun kunyit.

Bila sudah dipasti dan diyakini yang daun kunyit itu sudah bersih lalu bahagian hujung daun dibenamkan dalam air putih. Dibiarkan beberapa minit sebelum dipusingkan berkali-kali.

Semasa melakukan perbuatan itu datuk bagaikan menafikan kehadiran Haji Basilam dan si pemuda yang berada dekatnya. Dia seolah-olah hanya berdepan dengan si sakit saja.

Daun kunyit tua yang masih dilekati air terus dilekapkan ke pangkal telinga sebelah kanan. Manakala air putih dijaramkan ke bahagian kepala yang seluruhnya sudah dikuasai rambut putih yang kusut masi.

Bila semua kerja tersebut selesai dilakukan, datuk terus berdiri. Kemudian perlahan-lahan dia merendahkan tubuhnya hingga dia duduk dalam keadaan mencangkung untuk beberapa saat saja. Setelah itu barulah dia duduk dalam keadaan biasa.

Tiba-tiba datuk terus memegang ibu jari kaki kanan pesakit. Secara mendadak seluruh tubuh pesakit tersintak-sintak macam terkena kejutan letrik sambil mengerang seolah-olah mengalami sakit yang amat sangat.

"Kesian dia, lepaskan ibu jari. Dia menangis pakcik." Rayu si pemuda dengan wajah yang sedih.

Datuk anggukkan kepala dan ibu jari kaki kanan yang dipegang segera dilepaskan.

"Beri dia minum air ini." Datuk segera menghulurk'an gelas berisi air putih yang ditawar kepada si pemuda.

Arahan datuk segera dilaksanakan. Setelah meneguk air tersebut, pesakit nampak lemah sekali dan akhimya terus terlena.

Datuk pun beralih tempat duduk, menyandarkan belakang pada tiang seri.

"Bila dia terjaga, beri minum air dalam gelas. Cuma ini saja ikhtiar yang mampu saya buat. Semoga Allah memberkati usaha ikhtiar saya. Marilah kita berdoa supaya dia cepat sembuh." Si pemuda mengikuti gerak bibir datuk dengan penuh teliti.

"Apakah dia ada harapan untuk sembuh pakcik?" tanya si pemuda.

Datuk termenung sebentar dan menetap wajah sipemuda dengan penuh rasa simpati.

"Susah nak cakap, pada zahirnya harapan tu tak ada," nada suara datuk lemah, wajahnya nampak sayu sekali.

"Itu penclapat zahir saja. Tetapi, kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Bersabar dan berdoalah, mudah-mudahan dengan izin Allah dia akan sembuh." Haji Basilam segera memujuk si pemuda yang nampak resah. Dan datuk segera mendekati sipemuda.

"Sabarlah anak, biarlah kami pulang dulu," datuk membisikkan kata¬kata ke telinga pemuda sambil jari-jarinya menepuk belakangnya kemesraan.

"Kami balik dulu," ulang datuk.

Si pemuda anggukkan kepala. Dia merestui kepulangan datuk dan Haji Basilam hingga ke kaki tangga.

"Kalau ada apa-apa masalah, datang jumpa kami bila-bila masa," pesan datuk.

"Baik, terima kasih."

Si pemuda anggukkan kepala dan terus masuk ke rumah. Datuk dan Haji Basilam meneruskan perjalanan pulang.

Tamat Siri Bercakap Dengan Jin 192/284

BACA: SBDJSiri 191: Kubur Di Panah Petir
BACA: Siri Bercakap Dengan Jin (Koleksi Lengkap)

-Sentiasapanas.com

Wednesday, September 27, 2023

Kemiskinan Alat Politikus Dan Kapitalis Menambah Kekayaan

Kemiskinan Alat Politikus Dan Kapitalis Menambah Kekayaan

Orang miskin dalam konteks Malaysia dikaitkan golongan B40 (bottom 40 percent). Pendapatan bulanan kumpulan B40 dibawah pendapatan paras garis kemiskinan (PGK) iaitu kurang daripada RM2,208 sebulan.

Kemiskinan di Malaysia

Justeru kemiskinan, tentunya cara hidup dan budaya harian B40 berbeza daripada golongan M40 (middle 40 percent) yang berpendapatan di antara RM4,850 sehingga RM10,959 sebulan, apatah lagi kumpulan T20 (top 20 percent) berpendapatan 20 peratus tertinggi sebanyak RM10,959 ke atas dan merupakan penggerak ekonomi dan majikan golongan B40 dan M40.

Data menunjukkan majoriti rakyat Malaysia adalah golongan miskin. Seramai 26.8 juta daripada 32 juta rakyat negara ini tergolong dalam kategori itu.

Jika kemiskinan dianggap kesalahan dan menjijikkan, di kiri dan kanan kita adalah golongan yang tidak boleh diharapkan untuk kehidupan yang lebih baik.

Anak, cucu dan cicit orang miskin akan berada di mana-mana. Di desa atau kota, kemiskinan akan terus menggila.

Protokol dan hukum ditegakkan oleh T20 untuk memastikan kelangsungan mereka dipertahankan.

Menjadi bangsawan baru

Golongan cerdik pandai, intelektual, profesor dan sarjana sering mengaitkan kemiskinan sebagai penyakit.

Rakyat yang miskin juga dikaitkan dengan amalan mengabaikan pendidikan serta leka berfoya-foya.

Kapitalisme pula melihat kemiskinan sebagai peluang mengaut keuntungan.

Ketika Revolusi Industri dan Revolusi Perancis, kalangan miskin menjadi alat kepada kapitalis untuk menghalalkan tindakan mereka meruntuhkan kekuasaan feudal yang dikaitkan perhambaan.

Dinasti dan istana runtuh. Kapitalis menjadi tuan baru yang dikaitkan korporat.

Rakyat bawahan yang miskin - dengan taraf hidup mereka yang rendah - akan tetap menjadi alat atau jentera kepada penguasa yang khianat.

Sehingga ke abad 21, dunia gagal membanteras kemiskinan kerana kemiskinan adalah peluang untuk kapitalis menambahkan kekayaan.

Ia berkembang bersama sekutunya yang disebut politikus. Mereka membentuk kroni bersama orang politik untuk mentadbir dunia ketiga dengan rakus.

Mereka menjadi bangsawan baru dengan istana kekuasaan yang lebih agam.

Orang miskin akan kekal sebagai buruh untuk membantu orang politik dan kroni niaga mencapai keuntungan maksimum.

Dari segi politik pula, kemiskinan adalah peluang pihak yang berkuasa mengekalkan kekuasaan.

Program pembangunan dan bantuan rakyat diperkenal untuk mengikat sokongan kepada pemerintah.

Budaya mengharap kalangan bawahan akhirnya mencipta tradisi bodek menerusi peti undi yang kononnya demokratik.

Pemerintah pula menggunakan hukum dan akta untuk membantu golongan sendiri mencipta keuntungan bilion ringgit. Marhaen, golongan yang dianggap hina, akan kekal miskin.

Bergerak menyusun kekuatan

Orang bawahan akan kekal memberontak kerana pemberontakan adalah peluang terakhir untuk hidup, atau - jika tidak - terpaksa mengalah.

Perubahan besar dalam pertanian, pembuatan dan pengangkutan dalam Revolusi Perindustrian pada akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19 memberi kesan yang besar kepada sosioekonomi dan kebudayaan di Britain.

Perubahan ini seterusnya merebak ke seluruh Eropah dan Amerika Utara sebelum melebar ke serata dunia melalui proses yang dikenali sebagai perindustrian.

Revolusi Perindustrian merupakan satu titik perubahan penting dalam sejarah manusia, sama seperti penemuan perladangan atau kebangkitan negara kota.

Peladang British menjadi pedagang antarabangsa dengan menyediakan makanan yang cukup dan tenaga buruh yang banyak, lalu pemilik tanah menjadi pengusaha ladang dan peningkatan perdagangan antarabangsa.

Kaum buruh yang diperlakukan tidak adil oleh pengusaha mulai bergerak menyusun kekuatan untuk memperbaiki nasib.

Mereka kemudian membentuk organisasi yang lazim disebut gerakan sosialisme didorong pemikiran Thomas Marus yang menulis buku Utopia.

Tokoh yang paling popular dalam penggerakan pemikiran ini adalah Karl Marx dengan bukunya Das Kapital.

Pengusaha atau kapitalis umumnya mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemerintahan untuk melakukan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya.

Dengan demikian, lahirlah imperialisme moden, iaitu perluasan daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah.

Dalam hal ini, England yang menjadi pelopornya.

Revolusi Perancis 1789–1799 adalah era sosial radikal dan pergolakan politik. Kesannya melata ke seluruh dunia apabila perhambaan tumbang dan sistem monarki feudal runtuh.

Mengharap naungan atasan

Bagaimanapun, sejarah tidak mungkin aman kerana tumbangnya satu rejim akan melahirkan rejim diktator lain.

Hari ini diktator bukannya rejim tentera feudal yang dilengkapi senjata tapi kalangan korporat, kapitalis yang bersekutu dengan politikus yang membentuk kronisme moden.

Mereka berada di atas undang-undang kerana sistem hukum dicipta untuk kepentingan mereka.

Ada orang yang sudah dijatuhi hukuman bebas ke mana sahaja termasuk bermain golf di luar negara kerana wujudnya sistem yang membebaskan mereka.

Walaupun sudah menyamun berbilion ringgit, ada yang tergamak memanggilnya 'bos' semata-mata kerana nilai jenayah yang dilakukan.

Bagi orang bawahan yang mengharapkan naungan atasan, mereka sanggup membisu apabila balak ditebang, pulau dijadikan tanah kesultanan.

Gara-gara kemiskinan, sistem kasta yang sudah lama dibanteras oleh Mahatma Ghandi seakan-akan wujud semula.

Rakyat bawahan akan kekal dalam sistem perhambaan moden. Kemiskinan, putus asa dan rendah diri akan menjadi barah dalam masyarakat.

Sarjana, profesor, cendekiawan dan cendawan sepatutnya membantu membentuk peradaban, bukan mencemuh.

Penulis ialah IMLAN ADABI, mantan wartawan dan sasterawan.

Semoga memberi manfaat.

Saturday, August 19, 2023

Sambutan Hari Orang Utan Sedunia

Sambutan Hari Orang Utan Sedunia

Sambutan Hari Orang Utan Sedunia yang disambut pada 19 Ogos setiap tahun, adalah satu program istimewa yang dianjurkan oleh Malaysian Palm Oil Green Conservation Foundation (MPOGCF) bertempat di Zoo Negara, sebagai inisiatif untuk menyelamatkan spesis orang utan yang kian pupus.

Lindungi Orang Utan

Menurut jurucakap MPOGCF, tujuan sambutan ini adalah untuk menguar-uarkan kepada semua bahawa kita bukan sahaja memberi keutamaan kepada industri sawit, tetapi turut memelihara biodiversiti hidupan liar antaranya Orang Utan.

Kita mahu menangkis dakwaan pihak luar bahawa industri sawit ialah satu industri yang mengancam kepada hidupan liar, katanya.

Beliau turut menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menyokong usaha pemuliharaan Orang Utan dengan mengutamakan produk sawit mampan yang mendapat pengiktirafan pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO).

Ancaman terbesar populasi Orang Utan ialah aktiviti pemburuan haram dan Orang Utan Borneo dikategorikan haiwan kritikal terancam oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) dengan populasi dianggarkan berjumlah 104,700 ekor.

Laporan Tabung Hidupan Liar Sedunia (WWF) pada 2019, berdasarkan tinjauan ke atas sarang Orang Utan dalam tempoh Mei 2014 hingga Mac 2017 mendapati populasi Orang Utan di Sabah adalah stabil selama 15 tahun.

Namun, hasil kajian sama bagaimanapun mendapati populasi Orang Utan Borneo di hutan yang dikelilingi ladang sawit menunjukkan trend penurunan.

Berdasarkan hasil kajian WWF itu, industri sawit Malaysia menerusi MPOGCF menjalankan beberapa aktiviti pemuliharaan terhadap haiwan yang dilindungi itu.

Antaranya, program penanaman sejuta pokok untuk rehabilitasi habitat Orang Utan melibatkan kawasan seluas 2,500 hektar di Hutan Simpan Ulu Segama-Malua di Lahad Datu.

MPOGCF juga membiayai Unit Penyelamat Hidupan Liar (WRU) untuk menyelamatkan dan memindahkan Orang Utan ke habitat selamat.

Sebanyak 61 Orang Utan berjaya diselamatkan WRU dalam tempoh 2010 hingga 2020.

Lingkungan hidup Orang Utan

Orang utan adalah binatang cerdas yang hidup di hutan hujan tropika dan kerana lingkungan mereka dirosakkan, maka populasi Orang Utan menjadi semakin sedikit.

Di hutan hujan tropika, biasanya Orang Utan tinggal di pepohonan kawasan rendah, dataran yang terdapat banyak sungai kecil dan berlumpur.

Orang Utan boleh ditemui di Asia Tenggara, di seluruh Kalimantan serta di Sumatera.

Spesies

Orang Utan hanya memiliki 1 spesies tapi memiliki 2 subspesies iaitu Orang utan Kalimantan yang berwajah lebih bulat dan lapisan pipinya lebih menonjol ke depan jadi terkesan cekung dan Orang utan Sumatera, berwajah panjang tapi sempit serta rambut lebih tebal panjang dan terang daripada Orang Utan Kalimantan.

Spesies terancam

Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok

Untuk melihat orang utan di Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok di Sandakan, pengunjung perlu berjalan antara 10 hingga 15 minit meniti laluan papan menuju ke pelantar yang dikelilingi hutan.

Kini selepas lebih 50 tahun, pusat berkenaan yang terletak dalam hutan simpan Kabili-Sepilok seluas 4,294 hektar bukan saja menguruskan orang utan, malah sebagai 'ibu' kepada bayi orang utan yang kehilangan ibu.

Susulan pelbagai cabaran termasuk kemusnahan habitat, pemburuan haram dan perdagangan haiwan peliharaan haram, jumlah orang utan di Borneo ketika ini dianggarkan cuma 57,000 ekor, manakala di Sabah antara 11,000 hingga 15,000.

Mengikut senarai merah Kesatuan Pemuliharaan Alam Sekitar Antarabangsa (IUCN), orang utan kini berada pada tahap kritikal terancam berdasarkan jumlah yang semakin berkurangan, manakala pemburuan dan kehilangan habitat terus berlaku pada tahun 2016.

Jika inisiatif melindungi orang utan tidak terus diperkasa, mungkin kita boleh kehilangan haiwan ini apabila status orang utan dalam kawasan liar naik satu tahap lagi ke tahap pupus dalam senarai merah IUCN.

Orang utan antara mamalia mempunyai paling rendah jangka hayat iaitu 62 tahun dan dari segi tabiat, ia bukan jenis keluarga.

Bagi orang utan betina, ia hanya boleh melahirkan satu anak dalam jangka enam hingga sembilan tahun dan mengambil masa lebih lama untuk menjaga bayinya.

Sebab itu, usaha perlu diambil bagi melindungi Orang Utan kerana potensi kematian lebih tinggi berbanding populasinya.

Semoga memberi manfaat.

Friday, June 30, 2023

Kezaliman As-Sufyani Dan Perang Di Tanah Arab Sebelum Munculnya Imam Mahdi

Kezaliman As-Sufyani Dan Perang Di Tanah Arab Sebelum Munculnya Imam Mahdi

Sejurus sebelum Imam Mahdi muncul, akan muncul terlebih dahulu as-Sufyani, yang dikatakan muncul di tengah-tengah Damsyik. Dia akan menjadi pemerintah di sana dan membina angkatan tentera yang kuat, ramai dan lengkap. Dia seorang yang pintar bercakap dan mendapat sokongan daripada rakyatnya dalam setiap apa yang dilakukan termasuk memerangi Imam Mahdi.

Kezaliman As-Sufyani

As-Sufyani akan dibantu oleh bapa saudaranya iaitu Kalb. Dia akan memerangi sesiapa sahaja yang berani menentangnya. Penindasan akan berleluasa di setiap pelosok dunia. Dia membunuh sesuka hati, sehingga wanita mengandung dan kanak-kanak kecil pun turut dibunuh tanpa belas kasihan.

Satu pasukan tentera as-Sufyani yang besar jumlahnya dihantar ke Kufah dan mereka memerangi penduduk Khurasan, melakukan kerosakan yang amat besar dan membunuh penduduknya dalam jumlah yang amat ramai.

Pada ketika itulah munculnya Panji-panji Hitam yang pasukan tenteranya sedikit tetapi amat kuat dan gagah. Pasukan ini berjaya menghalang pasukan tentera as-Sufyani daripada terus melakukan kerosakan.

Satu pertempuran yang sangat dahsyat berlaku mengakibatkan ramai tentera dari kedua-dua pasukan terkorban, namun ternyata yang ramai terkorban itu adalah dari pasukan as-Sufyani, menyebabkan mereka kalah dengan seteruk-teruknya.

Kebetulan pada masa itulah, seruan-seruan dari langit berulang kali menyebut-nyebutkan nama Imam Mahdi, menyebabkan beliau sudah menjadi sebutan ramai.

As-Sufyani dengan segera menghantar satu lagi pasukan tenteranya dalam jumlah yang besar dari arah Iraq untuk menghapuskan Imam Mahdi.

Mereka sampai ke Madinah lalu menghancurkan kota itu, membunuh seramai-ramai penduduknya termasuk wanita mengandung, orang-orang tua dan kanak-kanak kecil.

Akhirnya Madinah hampir-hampir menjadi kota sepi, dengan yang tinggal hanyalah binatang-binatang liar dan runtuhan-runtuhan bangunan.

Seterusnya pasukan as-Sufyani meneruskan perjalanannya ke Mekah tetapi dalam perjalanan, di kawasan berhampiran Zul Hulaifah, keseluruhan pasukan ini ditelan bumi. Tiada yang selamat melainkan dua orang yang segera menyampaikan berita buruk itu kepada as-Sufyani.

Bagaimanapun, berita buruk itu tidak menakutkan as-Sufyani walau sedikit pun.

Akhirnya dalam satu peperangan, Imam Mahdi berjaya menangkap As-Sufyani lalu menyembelihnya di tepi laut.

Kemudian Imam Mahdi memerangi Kalb pula, lalu dibunuh, sama seperti yang diperbuat kepada As-Sufyani sebelumnya.

Seluruh harta benda mereka berdua ini akan dirampas dan dimasukkan ke dalam Baitulmal.

PERANG ANTARA 3 PUTERA ARAB

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Ahmad bin Yusuf keduanya berkata; 'Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq dari Sufyan At Tsauri dari Khalid bin Al Khadza dari Abu Qilabah dari Abu Asma Ar Rahabi dari Tsauban dia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Kelak tiga orang akan berperang di perbendaharaan kalian ini (iaitu Ka'bah) dan kesemuanya adalah anak khalifah. Dan tidak ada yang menang melainkan satu orang, lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur, lantas mereka memerangi kamu (orang Arab) dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Jika kalian melihatnya, maka berbai'atlah kepadanya walaupun sambil merangkak di atas salji, kerana sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al Mahdi." (Riwayat Ibn Majah)

Hadis yang mashyur di atas molek dibaca dengan hadis yang lain agar kesinambungan ceritanya lebih jelas.

Dari Ummu Salamah, dia mengatakan bahawa Rasulullah saw bersabda: "Manusia akan berbalah setelah kewafatan seorang Khalifah. Seorang lelaki dari Madinah akan melarikan dirinya ke Mekah. Beberapa orang Mekah akan memaksa beliau agar menerima bai'at mereka kepada beliau di antara Rukun dan Al Maqam. Satu pasukan tentera dari Syam akan dihantar menentang beliau dan mereka akan ditelan bumi di Baida' (padang pasir di antara Mekah dan Madinah). Apabila diketahui manusia, mereka datang berbondong dari Syam dan Iraq untuk membai'at beliau. Kemudian muncul pula seorang dari Kaum Quraish yang ibunya dari suku Kalb, menentang beliau dan akan ditewaskan; peperangan tersebut dinamakan Perang Kalb. Mereka yang tidak menyaksikan ghanimah peperangan itu adalah malang. Al-Mahdi akan membahagi-bahagikannya dan memerintah mengikut Sunnah Baginda SAW. Kemudian beliau wafat dan Kaum Muslimin akan mensolatkan beliau." (Riwayat Abu Daud)

Tegaknya Khilafah di Baitul Maqdis

Maka petanda munculnya Imam Mahdi adalah terjadi goncangan (gempa) dan perselisihan (kesedihan) antara manusia terlebih dahulu, maka sebelum terjadi gempa dan perselisihan akan diawali dengan tegaknya khilafah di Baitul Maqdis.

Kenapa khilafah harus di Baitul Maqdis? Kerana Baitul Maqdis merupakan benteng terakhir kaum muslimin, selain itu kota Madinah menuju fasa kehancuran.

Rasulullah SAW bersabda:

Dari Malik bin Yukhamir dari Mu'adz bin Jabal ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, "Ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah, hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar, terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal." (HR: Abu Daud).

MEMERINTAH SELAMA 7 TAHUN

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, "Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Al Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Ia akan berkuasa selama tujuh tahun." (HR: Abu Daud).

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, "Bahawasanya al-Mahdi tidak akan keluar hingga jiwa-jiwa yang tak berdosa (suci) terbunuh. Apabila jiwa-jiwa suci itu terbunuh maka penduduk langit dan bumi marah atas kematian mereka. Lalu orang-orang mendatangi al-Mahdi, mereka mengaraknya seperti seorang pengantin diarak kepada suaminya pada malam pesta pernikahannya." (Musannif Abu Syaibah)

Wallahu a'lam.

Tuesday, June 27, 2023

7 Makanan Tinggi Vitamin A

7 Makanan Tinggi Vitamin A

Vitamin A ialah vitamin yang larut lemak yang boleh diperolehi daripada sumber haiwan ataupun tumbuhan yang diperlukan oleh badan untuk sistem penglihatan.

Fungsi kedua vitamin A ialah untuk tumbesaran dan integriti sel epitelium dan fungsi imun dalam badan.

Kekurangan vitamin A dikalangan orang dewasa boleh menjejaskan beberapa fungsi seperti penglihatan, imuniti, reproduktif dan juga dikaitkan dengan penyakit anemia akibat kekurangan vitamin A.

Keperluan Vitamin A

Recommended nutrient intake (RNI) atau pengambilan nutrien yang disyorkan bagi vitamin A untuk rakyat Malaysia adalah seperti berikut:

Berikut ialah senarai makanan yang tinggi vitamin A:

1. Hati Ayam

Kandungan vitamin A: 16,000 mikrogram bagi setiap 100 gram.

RNI: melebihi 100% daripada RNI (berdasarkan kadar bagi lelaki dan wanita dewasa).

2. Hati Lembu

Kandungan vitamin A: 9,000 mikrogram bagi setiap 100 gram.

RNI: melebihi 100% daripada RNI (berdasarkan kadar bagi lelaki dan wanita dewasa).

3. Telur Ayam

Kandungan vitamin A: 304 mikrogram bagi setiap 100 gram.

RNI: 51% daripada RNI (berdasarkan kadar bagi lelaki dan wanita dewasa).

4. Telur Itik

Kandungan vitamin A: 208 mikrogram bagi setiap 100 gram.

RNI: 35% daripada RNI (berdasarkan kadar bagi lelaki dan wanita dewasa).

5. Buah Mangga

Kandungan vitamin A: 214 mikrogram bagi setiap 100 gram.

RNI: 35.7% daripada RNI (berdasarkan kadar bagi lelaki dan wanita dewasa).

6. Buah Betik

Kandungan vitamin A: 193 mikrogram bagi setiap 100 gram.

RNI: 32.2% daripada RNI (berdasarkan kadar bagi lelaki dan wanita dewasa).

7. Buah Tembikai

Kandungan vitamin A: 68 mikrogram bagi setiap 100 gram.

RNI: 11.3% daripada RNI (berdasarkan kadar bagi lelaki dan wanita dewasa).

Semoga memberi manfaat.

Tuesday, June 20, 2023

 Akan Terjadi Kekayaan Melimpah Ruah Di Akhir Zaman

Akan Terjadi Kekayaan Melimpah Ruah Di Akhir Zaman

Nabi SAW melalui sabdanya bahawa pada akhir zaman manusia akan berhadapan dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Manusia pada satu ketika amat mudah memperolehi harta dengan rezeki yang dikurniakan.

Kekayaan Melimpah Di Akhir Zaman
Gambar hiasan.

Sabda Nabi SAW yang bermaksud, "Hari Kiamat tidak akan terjadi sehingga harta kamu melimpah. Sehingga orang yang mempunyai harta merasa hairan, siapakah yang mahu menerima sedekahnya. Bahkan di saat dia menawarkan hartanya kepada orang lain, tawarannya itu dijawab dengan perkataan, Aku tidak memerlukan hartamu." (Hadis Riwayat al-Bukhari, az-Zakāh, hadith no. 1412 – Fath al-Bari 3/330)

Dalam hadis lain, Baginda bersabda yang bermaksud, "Kemudian melimpahnya harta sehingga seseorang yang sudah diberi 100 dinar pun masih tetap merungut." (Daripada matan hadis oleh al-Bukhari dalam al-Jizyah wa al-Muwada'ah, hadis no. 3176- Fath al-Bari 6/320)

Berdasarkan dua riwayat hadis ini, terdapat lima pemahaman yang diperjelaskan bagi menggambarkan melimpahnya harta sebagai tanda semakin hampirnya kiamat.

Pertama, harta yang melimpah disebabkan harta simpanan yang diperoleh oleh kaum Muslimin daripada penaklukan.

Nabi SAW bersabda maksudnya, "Sesungguhnya akan dibuka kepada kamu Syam, Rom dan Parsi sehingga masing-masing daripada kamu akan mendapat bahagian unta dengan jumlah tertentu, lembu dengan jumlah tertentu dan juga kambing, sehingga mereka yang mendapat bahagian seratus dinar pun masih lagi merungut dengan bahagiannya." (H.R Ahmad, baqi Musnad al-Anshar, Hadis no. 22547- al-Musnad 5/340)

Hadis di atas menjelaskan satu bentuk limpahan harta disebabkan pembukaan wilayah pada zaman sahabat berdasarkan perkataan pembahagian yang berlaku dikalangan mereka. Pembukaan wilayah baharu berhasil memperolehi sumber yang sangat banyak.

Pada penghujung hadis, Rasulullah SAW menjelaskan terdapat masalah dalam pembahagian harta tersebut apabila ada dianatara mereka yang merungut tentangnya.

Namun, mereka yang merungut itu bukan di kalangan sahabat, tetapi mereka yang turut serta dalam pembukaan kota tersebut.

Kedua, maksud melimpahnya harta adalah peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang memperlihatkan banyaknya harta rampasan perang.

Ini berdasarkan sabda Baginda Nabi SAW yang bermaksud, "Bersedekahlah kamu kerana pada satu masa kamu akan menjumpai seorang lelaki berjalan dan membawa hartanya untuk disedekahkan, namun tiada seorang pun yang ingin menerimanya. Kemudian orang yang ingin menerima sedekah itu berkata, sekiranya kamu datang kelmarin membawa sedekah itu, nescaya aku akan menerima sedekah kamu, tapi pada saat ini aku tidak memerlukan harta kamu itu." (H.R al-Bukhari, az-Zakah, hadith no. 1411- Fath al-Bari 3/330)

Gambaran hadis tersebut menunjukkan pada zaman tersebut ramai orang memiliki sifat qanaah dan zuhud sehingga mereka sanggup mengenepikan segala beban dunia yang memberatkan.

Mereka tidak menjadikan penerima sedekah sebagai sesuatu yang tetap, tetapi setakat keperluan sekiranya memerlukan.

Oleh itu, gambaran tersebut sesuai dengan situasi yang berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz, namun kemungkinan juga situasi yang sama akan berlaku pada zaman Al-Mahdi dan Isa AS.

Ketiga, maksud melimpahnya harta merujuk kepada zaman Al-Mahdi dan Isa AS Nabi SAW bersabda maksudnya, "Demi zat yang jiwaku ini berada di tangan-Nya, sudah hampir saat turunnya Isa bin Maryam untuk menjadi penguasa yang adil. Baginda akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah sehingga harta melimpah hingga tiada seorang yang mahu menerima sebagai sedekah." (Hadis Riwayat al-Bukhari, al-Ahadith al-Anbiya, hadith no. 3448- Fath al-Bari 6/556)

Hadis ini memberi gambaran al-Mahdi akan membahagikan harta namun tiada yang ingin mengambilnya, yang mungkin disebabkan pada ketika itu bilangan manusia semakin sedikit disebabkan peperangan.

Mungkin juga disebabkan saat hampirnya kiamat menyebabkan ramai yang zuhud kepada harta dunia.

Keempat, maksud melimpahnya harta seiring peredaran masa dan perubahan gaya kehidupan.

Kelima, maksud melimpahnya harta disebabkan tersebarnya banyak fitnah, peperangan serta manusia disibukkan dengan hal yang menyebabkan mereka lupa untuk memikirkan harta mereka: Dalam situasi bencana, sakit dan hilang akal.

Gambaran ini menunjukkan musibah yang dialami jauh lebih besar daripada kesusahan yang menimpa harta mereka.

Nabi SAW bersabda yang maksudnya, "Sesungguhnya akan datang pada manusia satu zaman terdapat seorang lelaki berpusing-pusing membawa hartanya berupa emas dan perak yang hendak disedekahkan namun dia tidak menjumpai walau seorang pun yang mahu menerimanya. Dan akan disaksikan nanti bahawa seorang lelaki akan diikuti oleh 40 orang wanita untuk mendapatkan perlindungan daripadanya. Ini kerana bilangan wanita lebih banyak daripada lelaki." (Hadis Riwayat al-Bukhari, az-Zakah, hadis no. 1414- Fath al-Bari 3/330)

Hadis di atas menggambarkan mereka yang menolak sedekah merujuk kepada harta mereka juga banyak dan limpahan harta tersebut sehingga tiada yang ingin menerima sedekah daripada orang lain manakala ramainya wanita daripada lelaki disebabkan golongan lelaki ramai sudah mati dalam peperangan dan penyakit sehingga bilangan wanita semakin bertambah dan mereka berusaha mencari perlindungan daripada lelaki.

Berdasarkan hadis permulaan tersebut, pandangan tentang mereka yang diberi 100 dinar masih lagi merungut merujuk kepada:

Terjadinya inflasi besar-besaran terhadap mata wang iaitu apabila seseorang memperolehi 100 dinar masih tidak mencukupi untuk menampung kehidupan mereka yang berbeza dengan kehidupan terdahulu.

Nabi SAW bersabda yang maksudnya, "Saat itu, berpegang kepada nilai agama adalah sangat sukar. Harta semakin melimpah dan hari kiamat tidak akan tiba kecuali wujudnya sejahat-jahat manusia." (Hadis Riwayat al- Hakim, Al-Fitan, Hadis no. 8359- al-Mustadrak 4/486)

Berkembangnya budaya hidup senang atau mewah sehingga banyak keinginan perlu dipenuhi. Oleh itu, 100 dinar tidak akan mencukupi disebabkan manusia hidup dalam gaya dan kemewahan yang luar daripada jangkauan kehidupan mereka.

Pada zaman ini, semakin ramai manusia berhutang demi mencari kesenangan yang diingini. Mereka lebih mengutamakan kehendak berbanding keperluan.

Rumusan

Berdasarkan pandangan di atas, terdapat beberapa perkara utama yang menjadi tunjang kepada pemahaman harta melimpah ruah di akhir zaman.

Justeru, setiap umat Islam perlu memahami dan menghayati pesanan Nabi SAW bagi menghadapi situasi akhir zaman yang penuh cabaran.

Wallahu a'lam.

-Sentiasapanas.com