Friday, June 03, 2022

12 Kaum Yang Di Binasakan Allah Kerana Ingkar

12 Kaum Yang Di Binasakan Allah Kerana Ingkar

Kisah-kisah umat-umat terdahulu yang ingkar suruhan Allah telah menerima azab yang dahsyat dan pedih, antara sebab kenapa kaum ini dibinasakan, jadi kita wajib taat dan patuh serta beriman kepada Allah SWT.

Kaum Luth

Ikuti perkongsian ini bagaimana ia menceritakan tentang sejarah kaum yang dimusnahkan dan dibinasakan.

12 Kaum Yang Telah Dibinasakan Allah SWT

1. Kaum Nabi Nuh

Nabi Nuh a.s. adalah rasul Allah yang merupakan keturunan ke sepuluh dari nabi Adam a.s.

Diutus di negeri Armenia, beliau mengajarkan kaumnya untuk menyembah Allah dan melarang kaumnya memperhambakan diri kepada selain Allah.

Mulai usia Nabi Nuh a.s. 40 tahun hingga 950 tahun, beliau mengembangkan ajaran-ajaran agama Allah SWT akan tetapi manusia di waktu itu tidak mempedulikan seruan dan ajaran agama Allah tersebut.

Bahkan sebaliknya mereka memperolok dan membenci Nabi Nuh a.s. sehinggakan hanya sedikit sekali yang ingin beriman kepada Allah SWT.

Untuk hal itu Nabi Nuh a.s. menangis kerana sedihnya di atas keingkaran kaumnya itu kerana selama ratusan tahun beliau menjalankan tugas kerasulan, hanya sedikit saja yang mahu beriman kepada Allah SWT.

Kerana itulah Allah menyuruh Nabi Nuh a.s. untuk membuat perahu, kerana Allah bermaksud untuk menenggelamkan kaum yang derhaka itu.

Tidak lama setelah selesainya kapal kayu besar Nabi Nuh a.s., berhembuslah angin taufan yang sangat dahsyat.

Hujan turun dengan lebat, mata air bersemburan dari mana-mana yang terus menerus tak henti-hentinya selama berhari-hari.

Air pun bertambah tinggi dan bumi berubah menjadi lautan yang sangat luas.

Nabi Nuh a.s. melaksanakan perintah Tuhan, naiklah beliau dengan orang-orang yang beriman ke atas bahtera sehingga selamatlah mereka dari banjir yang sangat dahsyat.

Di tengah kapal sedang berlayar, tampaklah oleh Nabi Nuh a.s. anaknya yang hampir tenggelam.

Maka berserulah Nabi Nuh a.s.:

"Hai anakku! Naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau menjadi manusia yang ingkar terhadap Allah!"

Akan tetapi anak Nabi Nuh a.s. menolak seruan bapanya dan berusaha berenang ke arah gunung, namun air bah segera menenggelamkannya.

Menyaksikan hal itu Nabi Nuh a.s. sangat sedih, begitu sedihnya sehingga Nabi Nuh a.s. menyeru kepada Allah SWT.

"Oh, Tuhanku! anakku telah mati tenggelam, sedangkan ia termasuk keluargaku, padahal Tuhan telah berjanji akan menyelamatkan kami!"

Allah berfirman: "Hai Nuh! sesungguhnya orang-orang yang derhaka itu bukanlah termasuk keluargamu!"

Menerima firman Tuhan tersebut, Nabi Nuh a.s. dengan sangat takutnya meminta ampun kepada Allah kerana telah berkata dengan tak tahu apa yang dilarang oleh Allah, iaitu meminta agar anaknya diselamatkan, padahal anaknya termasuk golongan orang yang derhaka.

Setelah orang kafir ditelan oleh air, tinggallah orang-orang yang beriman mulai menempuh hidup baru di bawah bimbingan Nabi Nuh a.s.

Nabi Nuh a.s. wafat pada usia 950 tahun, akan tetapi selama beliau melaksanakan tugas kerasulannya hanya sedikit sekali yang mahu beriman. (QS Al-Ankabut : 14)

2. Kaum Nabi Hud

Nabi Hud a.s. adalah keturunan Nabi Nuh a.s. yang diutus oleh Allah SWT kepada kaumnya, 'Ad.

Kaum 'Ad adalah umat yang hidup pada zaman itu yang memiliki sifat sangat sombong dan takbur kerana mereka merasa kuat dan pandai membuat bangunan-bangunan yang kukuh, walau bagaimanpun mereka tetap menyembah berhala.

Adapun kaum 'Ad tersebut telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang.

Allah SWT menimpakan angin tersebut kepada mereka selama tujuh malam dan lapan hari secara terus menerus.

Kerana hal tersebut maka kaum 'Ad mati bergelimpangan seakan-akan mereka adalah batang pohon yang telah tumbang dan hancur.

Mereka musnah kerana azab dari Allah SWT yang sangat dahsyat dan hal itu terjadi kerana derhakanya mereka kepada Allah SWT.

"Setelah datang seksaan Kami, Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat Kami, dan Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat." (s. Hud ayat 58)

Setelah terjadi malapetaka yang hebat itu kemudian Nabi Hud a.s. berpindah tempat tinggal di negeri Hadralmaut sampai akhir hayatnya kerana negeri 'Ad sudah hancur rosak dan binasa. (QS Attaubah: 70, Alqamar: 18, Fushshilat: 13, Annajm: 50, Qaaf: 13)

3. Kaum Nabi Saleh (Tsamud)

Bangunan Kaum Tsamud

Kaum pertama yang dimusnahkan oleh Allah SWT adalah kaum Tsamud. Dalam Surat Al Araaf ayat 73-74 disebutkan, bahawa kaum Tsamud dimusnahkan kerana mengingkari nikmat Allah dan tidak mahu menyembah-Nya.

"Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Ilah bagi kalian selain-Nya. Kalian dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kalian pahat gunung-ganangnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah."

Kaum Tsamud adalah salah satu kaum cerdik pandai yang memiliki kehebatan dalam membangun atau arkitek. Bangunan-bangunan indah di Jordan itulah bukti pernah adanya kaum Tsamud ini.

Nabi Saleh a.s. (صالح) merupakan salah seorang nabi dan rasul yang telah diutus kepada kaum Tsamud.

"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka Soleh. Ia berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apa pun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." (QS. al-A’raf [7]: 73).

Baginda telah diberikan mukjizat iaitu seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah yakni bagi menunjukkan kebesaran Allah SWT kepada kaum Tsamud.

Malangnya kaum Tsamud masih mengingkari ajaran Nabi Saleh a.s. malah mereka membunuh unta betina tersebut.

Akhirnya kaum Tsamud dibalas dengan azab yang amat dahsyat iaitu dengan satu tempikan daripada Malaikat Jibril yang menyebabkan tubuh mereka hancur berkecai. (QS ALhijr: 80, Huud: 68, Qaaf: 12)

4. Kaum Nabi Luth

Nabi Luth adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim a.s. iaitu ayahnya yang bernama Haran bin Terah.

Nabi Luth diutuskan sebagai rasul kepada satu kaum yang mendiami sepanjang timur laut (Dari Israel-Jordan), Laut Mati. Ibu kota Sodom terletak di Utara Basin, Laut Mati.

Hampir keseluruhan kaum ini mengamalkan gaya hidup songsang, iaitu melakukan hubungan sejenis iaitu lelaki dengan lelaki yakni meninggalkan perempuan. Perbuatan ini merupakan suatu penyelewengan fitrah yang amat buruk.

Nabi Luth telah menyeru mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut disamping menyampaikan seruan-seruan Allah, tetapi mereka mengabaikannya dan malah mereka mengingkari kenabiannya.

Akhirnya, kaum Nabi Luth dimusnahkan dengan bencana yang sangat mengerikan dan dahsyat. Kejadian ini berlaku pada kira-kira tahun 1800 sebelum Masihi.

Allah mendatangkan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu sehingga hancurlah rumah-rumah dan kediaman mereka.

Dan, kaum Nabi Luth ini akhirnya tertimbun di bawah runtuhan rumah-rumah mereka sendiri. (QS Alsyuaraa: 160, Annaml: 54, Alhijr: 67, Alfurqan: 38, Qaf: 12)

5. Kaum Nabi Syuaib

Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madyan yang telah dihancurkan oleh Allah kerana sikap mereka yang suka melakukan penipuan dan tidak jujur dalam perniagaan.

Apabila membeli, mereka meminta dilebihkan dan apabila menjual sentiasa mahu dikurangkan.

Allah mendatangkan azab kepada mereka berupa hawa panas yang teramat sangat.

Walau bagaimanapun, mereka cuba berlindung di tempat yang teduh, namun tidak mampu menghilangkan rasa panas. Akhirnya, mereka juga binasa. (QS Attaubah: 70, Alhijr: 78, Thaaha: 40, dan Alhajj: 44)

Selain kepada kaum Madyan, Nabi Syuaib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah sebidang tanah atau padang yang pokok-pokoknya sangat rimbun kehijauan. Kaum ini mengikut sebahagian ahli tafsir disebut pula dengan menyembah hutan tebal. (Aikah) (QS AlHijr: 78, Alsyuaraa: 176, Shaad: 13, Qaaf: 14)

6. Firaun

Kaum Bani Israil sering ditindas oleh Firaun, lalu Allah mengutuskan Nabi Musa dan Harun untuk memperingatkan Firaun akan azab Allah.

Namun, Firaun malah mengaku sebagai tuhan. Ia akhirnya tewas di Laut Merah dan jasadnya berjaya diselamatkan.

Sehingga sekarang dikatakan jasad Firaun masih boleh dilihat di muzium mumia di Mesir. (Albaqarah: 50 dan Yunus: 92)

7. Ashab Al-Sabt

Mereka adalah satu golongan fasik yang tinggal di Kota Eliah, Elat (Palestin). Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu.

Allah akhirnya telah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya.

Mereka meminta rasul Allah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain, selain Sabtu. Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat Allah menjadi kera yang hina. (QS Al-Araaf: 163)

8. Ashab Al-Rass

Rass adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama Al-Rass ditujukan pada suatu kaum.

Kononnya, nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh, namun ada pula yang mengatakan Nabi Syuaib.

Sementara itu, yang lainnya mengatakan, utusan itu bernama Handzalah bin Shinwan (ada pula yang mengatakan bin Shofwan).

Mereka menyembah patung. Ada pula yang mengatakan, pelanggaran yang mereka lakukan kerana mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam telaga sehingga mereka dibinasakan Allah. (Qs Alfurqan: 38 dan Qaf ayat 12)

9. Ashab Al-Ukhdud

Ashab Al-Ukhdud adalah satu kaum yang menggali parit dan menolak untuk beriman kepada Allah, termasuk rajanya.

Sementara itu, sekelompok orang yang beriman dihumbankan ke dalam parit yang telah dibakar, termasuk seorang wanita yang sedang mendukung seorang bayi. Mereka dikutuk oleh Allah SWT. (QS Alburuuj: 4-9)

10. Ashab Al-Qaryah

Menurut sebahagian ahli tafsir, Ashab Al-Qaryah (satu negeri) adalah penduduk Anthakiyah.

Mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan satu suara yang sangat keras. (QS Yaasiin: 13).

11. Kaum Tubba'

Tubaa adalah nama seorang raja bangsa Himyar yang beriman, namun kaumnya sangat ingkar kepada Allah sehingga melampaui batas.

Maka, Allah mendatangkan azab kepada mereka sehingga binasa. Kehidupan mereka juga sangat maju dan salah satu daripadanya adalah pembendungan air. (QS Addukhan: 37)

12. Kaum Saba

Mereka diberi pelbagai kenikmatan dan rezeki berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pokok yang subur untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Saba.

Disebabkan mereka enggan beribadah kepada Allah walaupun sudah diingatkan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Allah telah menghancurkan empangan Marib dengan banjir yang sangat besar. (Al-Arim) (QS Saba: 15-19)

Kesimpulan

Kita sebagai manusia wajib dan perlu bersyukur di atas kurniaan-Nya. Semoga kita terhindar daripada menjadi golongan yang dilaknat oleh Allah SWT.

Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:
sumber: (1)

Friday, May 20, 2022

Gerhana Dua Kali Di Bulan Ramadhan Yang Dianggap Tanda Kedatangan Imam Mahdi Adalah Suatu Pembohongan!

Gerhana Dua Kali Di Bulan Ramadhan Yang Dianggap Tanda Kedatangan Imam Mahdi Adalah Suatu Pembohongan!

Isu yang sering menarik perhatian umat Islam ialah apabila fenomena Gerhana Berpasangan dikaitkan dengan kedatangan Imam Mahdi. Ia mahsyur digunakan terutamanya oleh beberapa individu atau pendokong ajaran sesat untuk menyokong dakwaan mereka bahawa merekalah Imam Mahdi yang ditunggu.

Gerhana Dua Kali Di Bulan Ramadhan
Gambar hiasan.

Dakwaan, jika diperhatikan berasaskan kepada beberapa hadis yang sering dirujuk mengenai ramalan kemunculan Imam Mahdi, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam al-Dar al-Qutni dalam Bab Sifat Solat Gerhana dari Kitab al-Aidain, dari Amr bin Shamir dari Jaabir dari Muhammad Ibn Ali berkata:

Yang maksudnya: "Sesungguhnya, Al-Mahdi yang kita nantikan itu memiliki dua mukjizat yang belum pernah terjadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, (yakni) bulan mengalami gerhana pada malam pertama (awal) bulan Ramadhan, sedangkan matahari mengalami gerhana pada pertengahan bulan itu, dan kedua hal itu belum pernah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi." (HR al-Dar al-Qutni)

Ulasan Hadis Oleh Ulama

Dalam kajian hadis, para ulama mendapati rantaian sanad hadis tersebut tidak sampai kepada Rasulullah SAW.

Ia hanya berhenti pada Muhammad bin Ali yang merupakan cucu Rasulullah SAW.

Di dalam istilah Ulum Hadis, ini dinamakan hadis munqati' atau terputus, kerana sandaran hadis ini tidak sampai terus kepada Rasulullah SAW.

Maka, pada pandangan sebahagian besar ulama, hadis yang kedudukannya begini tidak boleh dijadikan sandaran pada hukum fiqh apatah lagi akidah.

Di dalam rantaian perawi yang meriwayatkan hadis ini juga terdapat seorang yang bernama Amar bin Shamir.

Imam Dar al-Qutni yang meriwayatkan hadis ini menyatakan bahawa perawi ini tidak boleh dipercayai.

Riwayat tersebut sememangnya ada disebut dalam Kitab Sunan Dar al-Qutni melalui jalan riwayat yang berlainan.

Namun, para ulama hadis menyatakan bahawa hadis ini adalah munqati' dan Amar bin Shamir merupakan seorang yang sangat diragui.

Di dalam kitab Mizanul I'tidal, Imam al-Dzahabi telah mengumpulkan ulasan para ulama mengenai Amar bin Shamir.

Antaranya:

Imam Yahya Bin Mu'en berkata: "Perawi yang tidak dikenali".

Berkata Imam Jauzjani: "Dia seorang penipu".

Ibni Hibbaan menyatakan: "Seorang Syiah yang mencaci sahabat dan mereka-reka hadis dengan menggunakan nama-nama ulama yang berautoriti".

Berkata Imam Bukhari: "Hadisnya munkar."

Imam Yahya berkata: "Perawiannya tidak patut diterima".

Berkata Imam Sulaimani: "Amar mereka-reka cerita bagi menyokong dakwaan Syiah".

Imam Nasaai berkata: "Perawiannya ditolak."

Berdasarkan ulasan di atas, hadis tersebut adalah sangat lemah untuk dijadikan sandaran atau hujah yang kukuh apatah lagi dalam masalah akidah.

Maka kerana itulah hadis ini tidak boleh dijadikan dalil kepada dakwaan tersebut.

Gerhana berpasangan Dalam Ilmu Falak

Dakwaan Gerhana Berpasangan di atas juga, bersalahan dengan fitrah atau bukti-bukti saintifik.

Ini kerana gerhana bulan hanya akan berlaku ketika mana fasa bulan penuh seperti 15 hari bulan, manakala gerhana matahari pula berlaku pada fasa bulan ijtimak iaitu hujung bulan hijrah seperti 29 hari bulan.

Manakala di dalam hadis di atas pula menyatakan gerhana bulan berlaku pada awal bulan hijri manakala gerhana matahari pula pada pertengahan bulan hijri.

Oleh kerana hadis ini telah ditolak oleh para ulama hadis dan menyalahi hukum falak, sebahagian mereka yang menggunakan dalil ini akhirnya mengakui bahawa mengikut sunnatullah, gerhana bulan akan hanya berlaku pada 13 hari bulan, 14 hari bulan atau 15 hari bulan, bulan qamari dan gerhana matahari akan selalu berlaku pada 27 hari bulan, 28 hari bulan dan 29 hari bulan, bulan qamari.

Menyedari hal ini, mereka cuba merubah dan menafsirkan peristiwa gerhana tersebut untuk membuatkannya lebih menepati hukum falak dan meneruskan penipuan mereka terhadap orang jahil.

Mereka berhujah bahawa apa yang dimaksudkan itu sebagai 'malam pertama bulan Ramadhan', ialah malam pertama di mana gerhana bulan boleh berlaku, iaitu malam ke-13; dan 'pertengahan bulan Ramadhan' pula bermaksud hari pertengahan, dimana gerhana matahari boleh berlaku, iaitu hari ke-28.

Dakwaan mereka turut menyatakan gerhana dua kali dalam Ramadhan tidak pernah berlaku kecuali ketika kedatangan Imam Mahdi.

Namun, dakwaan mereka ini juga boleh dipertikaikan.

Dalam satu kajian oleh Syed Kamaruzzaman, gerhana berpasangan sejak tahun 1H hingga 2542H menunjukkan, sebanyak 264 kali gerhana berpasangan telah berlaku di seluruh dunia dan sembilan daripadanya berlaku di Mekah.

Daripada senarai ini, jelas sekali bahawa kejadian Gerhana Berpasangan ini memang agak jarang berlaku, tetapi ia bukan sesuatu yang ganjil atau mustahil berlaku.

Maka dapat disimpulkan di sini bahawa, mengaitkan gerhana dengan kedatangan Imam Mahdi berdasarkan nas yang telah kita bincangkan merupakan pegangan yang sangat longgar.

Sama ada kekuatan hadis mahupun kebenaran fakta, kedua-duanya dipertikaikan oleh para ulama.

Ramainya Pendakwa Imam Mahdi

Jika diteliti dalam sejarah, banyak orang yang telah mengambil kesempatan dari hadis di atas untuk mendakwa dirinya adalah Imam Mahdi.

Antaranya Saleh bin Tarif Burghwati yang mengaku sebagai Imam Mahdi ketika berlaku Gerhana Berpasangan pada bulan Ramadhan 125H.

Mirza Ali Muhammad berpandukan gerhana pada bulan Ramadhan 1267H, Hussain Ali Bahaullah berpandukan gerhana berpasangan bulan Ramadhan 1289H, Mahdi Sudani berpandukan Gerhana Berpasangan bulan Ramadhan 1290H dan Mirza Ghulam Ahmad berpandukan Gerhana Berpasangan bulan Ramadhan 1311H. (Rujuk https://irshad.org).

Bagi membuktikan lagi Gerhana Berpasangan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa, penulis melakukan satu analisis bagi dakwaan Saleh Bin Tarif Burghwati yang merujuk Gerhana Bulan penumbra yang berlaku pada 14 Ramadhan 125H/11 Julai 743M.

Dalam kajian ilmu falak, Gerhana Matahari atau Bulan akan berlaku apabila Matahari dan Bulan berada tepat berhampiran dengan titik Nod atau Uqdah.

Pada 14 Ramadhan 125H, bulan berada pada kedudukan 343° iaitu 17° dari titik nod dan Matahari pula berada pada kedudukan bertentangan iaitu 164° bersamaan 16° dari titik nod.

Gerhana Bulan ini ialah ulangan Gerhana Bulan dari siri Saros 70 yang pernah berlaku pada 30 Jun 725 bersamaan 13 Safar 107H.

Pada 28 Ramadhan 125H/25 Julai 743M, berlaku Gerhana Matahari penuh di mana kedudukan Bulan dan Matahari ialah 179° iaitu 1° dari titik nod.

Gerhana Matahari ini pula adalah ulangan dari pusingan Gerhana Matahari pada siri Saros 96 pada 14 Julai 725M bersamaan 27 Safar 107H.

Berdasarkan perbandingan di atas, Gerhana Matahari dan Bulan dapat berlaku kerana ia memang berada berhampiran kedudukan titik nod.

Malah, berdasarkan kiraan, ia juga adalah ulangan Gerhana Berpasangan yang berlaku pada Bulan Safar 107H.

Ringkasnya, dakwaan Gerhana Berpasangan yang dianggap tanda kedatangan Imam Mahdi jelas merupakan satu pembohongan.

Ini berdasarkan penghujahan dalil yang sangat lemah, disokong dengan kajian ilmu falak sendiri yang telah menunjukkan gerhana bulan pada awal bulan dan gerhana matahari pada pertengahan bulan, adalah sesuatu yang tidak mungkin berlaku.

Namun, jika Gerhana Berpasangan iaitu merujuk kepada gerhana bulan pada pertengahan bulan dan gerhana matahari pada hujung bulan, ia telah banyak kali berlaku.

Fenomena ini akan berlaku dan berulang lagi pada masa akan datang dan kemungkinan akan wujud lagi mereka yang menggunakan fenomena tersebut bagi menyokong dakwaan mereka.

Maka, di sinilah kita perlu melakukan 'tabayyun' dengan lebih cermat dalam meneliti dakwaan-dakwaan individu yang cuba mengambil kesempatan dari keadaan ini.

Ini agar akidah umat Islam akan terus terjaga dan terpelihara dari penipuan musuh-musuh Islam atau mereka yang hanya mahu mengaut keuntungan dunia semata.

Moga kita semua akan sentiasa dilindungi Allah SWT.

Wallahu a'lam.

Penulis ialah Mohamad Faizal Jani, Pegawai Hal Ehwal Islam, Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Perak

BACA INI JUGA:
sumber: (1)

Friday, May 06, 2022

Bolehkah Ibu bapa Menggunakan Duit Simpanan Anak-anak?

Bolehkah Ibu bapa Menggunakan Duit Simpanan Anak-anak?

Dalam kehidupan harian yang kian mencabar, sering kali terjadi perbelanjaan keperluan harian melebihi daripada pendapatan isi rumah, mendorong kepada masyarakat untuk mencari alternatif dan menjadi lebih kreatif demi kehidupan yang lebih baik.

Bolehkah guna duit raya anak

Di antara soalan yang sering diajukan adalah berkenaan dengan penggunaan harta anak-anak seperti wang simpanan mereka, termasuklah duit raya yang diterima, diguna ibu bapa untuk memenuhi keperluan harian.

Di sini kami kongsikan pandangan dan perbahasan ringkas para ulama bagi menjawab persoalan ini.

Jumhur (majoriti) fuqaha di dalam mazhab asy-Syafie, Hanafi dan Maliki berpendapat bahawa ayah tidak boleh mengambil harta anaknya kecuali dalam keadaan yang memerlukannya sahaja. Lihat Mughni al-Muhtaj (3/446), Hasyiyah Ibn 'Abidin (4/513), Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir (2/522)

Mereka berhujah berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW bahawa tidak boleh diambil harta seseorang dengan sewenang-wenangnya.

Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang maksudnya: "Sesungguhnya darah-darah kamu, harta-harta kamu dan kehormatan di antara kamu adalah haram bagimu sepertimana kemuliaan pada harimu ini, di negerimu ini." Riwayat at-Tirmizi (2159)

Al-Mubarakfuri Rahimahullah telah berkata: "Sesungguhnya darah-darah kamu, harta-harta kamu dan kehormatan kamu haram bagimu iaitu haram untuk diambil sebahagian daripada kamu ke atas sebahagian yang lain pada hari-hari lain sepertimana kehormatan pada hari ini iaitu pada hari Arafah (pendapat lain: hari raya korban), di negeri ini iaitu Mekah." Lihat Tuhfat al-Ahwazi (8/382)

Para fuqaha dalam mazhab Hanbali pula berpendapat bahawa seorang ayah berhak untk mengambil harta anaknya secara mutlak, sama ada anaknya masih kecil mahupun sudah besar, namun dengan 2 syarat, iaitu: Tidak memberi mudarat kepada anaknya dan tidak mengambil sesuatu yang menjadi keperluannya dan Tidak mengambil harta daripada salah seorang daripada anaknya dan memberikannya kepada anak yang lain. Lihat al-Mughni (6/62)

Mereka berhujah dengan hadith Nabi SAW yang maksudnya: Daripada Jabir bin Abdullah RA, sesungguhnya seorang lelaki telah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan ayahku ingin mengambil hartaku, maka Rasulullah SAW bersabda: "Kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu." Riwayat Ibn Majah (2291)

Mengenai hadis ini, selepas menukilkan pandangan muhadithin seperti ad-Daruqutni, Ibn Qattan dan al-Munziri Rahimahumullah, al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Rahimahullah telah memberi komentar: "Maka gabungan daripada jalan-jalan periwatan hadis ini tidak akan melemahkannya dan harus berhujah dengannya." Lihat Fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari (5/211)

Al-Hafiz as-Suyuti Rahimahullah telah berkata: "Hadith ini sanadnya sahih, perawi-perawinya thiqah (dipercayai) atas syarat-syarat Imam al-Bukhari dan mempunyai syahid[1] daripada hadith riwayat Aisyah r.a." Lihat Misbah az-Zujajah fi Zawaid Ibn Majah (3/37)

Ulama juga berbeza pandangan adakah ibu dibolehkan untuk menggunakan harta anaknya jika keadaan memerlukan dan adakah ibu termasuk dalam makna hadith: “أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك” ataupun tidak.

Sebahagian ulama berpendapat bahawa ibu tidak termasuk dalam makna hadith tersebut.

Telah berkata Ibn Qudamah al-Maqdisi Rahimahullah: "Tidak boleh selain daripada ayah untuk mengambil harta anaknya tanpa meminta keizinannya. Ini kerana hadis yang diturunkan telah ditujukan kepada ayah (أنت ومالك لأبيك), maka tidak sah untuk mengqiyaskan selain kepada ayah kerana ayah mempunyai kekuasaan ke atas anak serta hartanya jika anak tersebut masih kecil." Lihat al-Mughni (5/397).

Sebahagian ulama pula berpendapat bahawa ibu termasuk dalam makna hadis tersebut, bersandarkan kepada kata-kata sahabat, Abdullah bin Jabir r.a. yang maksudnya: "Ayah dan ibu boleh mengambil harta anaknya tanpa perlu meminta keizinan daripadanya, dan tidak boleh anak lelaki dan anak perempuan mengambil harta kedua ibu bapanya tanpa mendapat keizinan daripada mereka berdua." Lihat al-Muhalla (6/385)

Mereka juga berhujah dengan riwayat daripada Atho' bin Abi Rabah dan az-Zuhri yang membenarkan ibu mengambil harta anaknya sepertimana dibenarkan ke atas ayah. Lihat al-Mudawwanah (2/264)

Kesimpulan

Kami berpendapat bahawa pendapat jumhur (majoriti) ulama, iaitu ayah tidak boleh mengambil harta anaknya dengan sewenang-wenangnya dan hanya dibenarkan jika dalam keadaan yang memerlukannya sahaja adalah lebih tepat dari segi penghujahan dan objektif syara. Hukum ini juga terpakai untuk ibu kepada anak tersebut.

Mengenai hadis (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ), para ulama menjawabnya dengan dua jawapan:

Huruf lam pada perkataaan (لأَبِيكَ) bukan bermakna pemilikan penuh, tetapi ia membawa makna keharusan mengggunakannya.

Ibn al-Qayyim al-Jauziah Rahimahullah telah berkata: "Huruf lam pada hadith (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) bukan bermakna pemilikan mutlak, sesiapa yang mengatakan bahawa ia membawa maksud keharusan menggunakannya, maka ia lebih menepati makna hadis. Jika tidak, maka hilanglah faedah dan makna hadis tersebut." Lihat I’lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin (1/116)

Seorang anak apabila meninggal dunia, hartanya akan diwarisi oleh isteri, ibu, anak-anaknya serta ahli keluarga lain. Bukan hanya ayahnya sahaja yang mewarisi harta tersebut.

Jika harta seorang anak dimiliki sepenuhnya oleh seorang ayah, maka waris lain tidak memiliki hak untuk mewarisi hartanya.

Imam asy-Syafie Rahimahullah telah berkata: "Sesungguhnya ketika mana Allah mewajibkan bagi seorang ayah mewarisi harta anaknya, Dia menjadikan ayah tersebut seperti waris-waris yang lain, iaitu berkemungkinan seorang ayah memperoleh bahagian yang lebih sedikit berbanding waris-waris yang lain. Ini menjadi bukti bahawa seorang anak memiliki sepenuhnya hak ke atas hartanya, bukan orang lain." Lihat ar-Risalah (hlm. 468)

Kesimpulannya, ibu bapa tidak boleh menggunakan duit anak-anak mereka dengan sewenang-wenangnya kecuali dalam keadaan yang memerlukan sahaja.

Jika ibu bapa sudah menggunakan harta anak-anak dalam perkara yang tidak menjadi keperluan, maka wajib ke atas ibu bapa untuk menggantikannya kembali.

Semoga Allah SWT memberikan kita kebaikan dan kefahaman yang sahih dalam memahami syariat-Nya seterusnya memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya.

Amiin.

BACA INI JUGA:
sumber: (1)

Wednesday, April 27, 2022

Adakah Sah Mandi Wajib Jika Tidak Berkumur?

Adakah Sah Mandi Wajib Jika Tidak Berkumur?

Assalaamualaikum. Adakah sah mandi wajib tanpa berkumur dan memasukkan air ke lubang hidung? Saya juga sering berulang-kali membaca niat mandi wajib sehingga selesai mandi wajib, adakah sah mandi wajib saya?

Sah Mandi Wajib

JAWAPAN:

1. Waalaikumsalam. Mandi wajib anda adalah sah. Hal ini adalah kerana bahagian dalam lubang hidung dan juga bahagian dalam mulut bukanlah termasuk di dalam bahagian badan yang perlu dikenakan air.

Bahagian badan yang wajib dibasahkan semasa mandi hanyalah bahagian luar badan sahaja termasuklah bahagian celah-celah kelengkang, punggung dan ketiak.

Manakala bahagian dalam seperti lubang hidung dan mulut tidak wajib untuk dibasuh.

Walau bagaimanapun, jika padanya terdapat benda-benda yang najis, ia perlu dibasuh kerana ia dihukumkan najis.

2. Mengenai persoalan sering mengulangi membaca niat mandi wajib sampailah anda selesai mandi, ia boleh menyebabkan mandi wajib yang anda lakukan tidak sempurna dan ini akan menyebabkan mandi tersebut tidak sah.

Niat mandi hanya perlu dibuat sekali sahaja, iaitu sewaktu air mula-mula sampai ke badan. Selepas itu, teruskan mandi hingga ke akhirnya.

Perlu diingatkan, jika anda mengulang lagi niat tersebut (niat kali kedua), ia akan membatalkan niat yang telah anda buat sebelum itu (niat kali pertama).

Oleh itu, anda perlu berniat lagi sekali (niat kali ketiga) bagi mengesahkan bahawa mandi yang anda lakukan itu adalah mandi wajib dan bukannya mandi yang biasa anda lakukan setiap hari.

Selain itu, apabila anda mengulangi niat mandi wajib, ini bermakna bahagian badan yang telah dibasahkan sebelum ini perlu dibasuh semula kerana berulangnya niat mandi anda.

Jika tidak dibasuh lagi, ia akan menyebabkan mandi tersebut tidak sah kerana terdapatnya bahagian badan yang tidak dibasuh sedangkan rukun di dalam mandi wajib memerlukan keseluruhan badan dibasahkan dengan air.

Wallahu 'alam.

BACA INI JUGA:
sumber: (1)

Monday, April 25, 2022

Apa Hukumnya Bersedekah Lebihan Zakat Fitrah Kepada Amil?

Apa Hukumnya Bersedekah Lebihan Zakat Fitrah Kepada Amil?

Soalan: Ustaz, ramai orang suka memberi lebihan duit bayaran fitrah kepada amil yang telah ditugaskan memungut zakat fitrah daripada umat Islam yang layak membayar zakat. Apakah hukumnya lebihan zakat fitrah kepada amil ini?

Lebihan Zakat Fitrah

Jawapan:

1. Selalu terjadi dalam masyarakat kita untuk menyedekahkan lebihan bayaran zakat fitrah kepada amil. Mereka kata, "Tak apa baki tu, keep the change."

2. Hukum mengenai sedekah keep the change ini pula jarang dibahaskan oleh para asatizah.

3. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW melarang keras para amil zakat menerima sebarang sedekah atau hadiah daripada pembayar zakat.

4. Ini berpandukan kepada sebuah hadis sahih daripada Abu Humaid as-Sa'idi r.a., dia berkata, "Rasulullah mengutus seorang laki-laki dari suku al-Azd bernama Ibnu al-Lutbiyyah untuk mengumpulkan zakat. Sekembali dari tugasnya dia berkata, "Yang ini untuk kamu dan yang ini adalah hadiah untukku." Rasulullah lalu berkata, "Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapanya atau di rumah ibunya kemudian dia tunggu apakah hadiah diberikan kepadanya atau tidak? Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah kalian mengambil sesuatu darinya kecuali pada hari Kiamat dia datang dengan memikulnya di atas tengkuknya. Kalau harta itu unta, maka unta itu akan bersuara, kalau lembu maka akan menguak, kalau kambing maka akan mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangan beliau sambil berkata, "Ya Allah bukankah sudah aku sampaikan!" Beliau ulangi tiga kali." (HR Bukhari [2597])

5. Maka, para amil zakat termasuklah amil zakat fitrah, tidak boleh menerima pemberian daripada pembayar zakat, biar pun atas nama apa sekali pun. Tak kiralah, sedekah ataupun hadiah.

6. Maka dicadangkan kepada para amil zakat fitrah untuk menyediakan satu tabung sedekah umum dan jika ada pembayar yang menyatakan keep the change atau saya niat sedekah, maka masukkan ke dalam tabung itu.

7. Nanti selepas habis Ramadhan, sedekahkan tabung itu kepada pihak masjid atau mana-mana pihak yang memerlukan.

8. Lebih baik sebenarnya jika langsung ditolak pemberian itu dengan menyatakan, "Kami amil Nabi dilarang terima sedekah." Ia dapat mengelakkan sebarang fitnah.

9. Walau bagaimanapun, amil fitrah tertakluk kepada arahan daripada pihak yang melantik. Jika arahan menyatakan mereka langsung tidak dibenarkan menerima sedekah itu biar pun atas nama sedekah umum dan untuk pihak masjid sekali pun, maka hendaklah patuh.

10. Kepada para pembayar zakat fitrah dan juga zakat harta pula, sudah tahu tak boleh bagi hadiah atau sedekah, maka elakkan daripada memberi kepada amil.

11. Semoga ibadah kita menjadi lebih barakah. Aamiin.

Disediakan Oleh: Ustaz Hamizul bin Abdul Hamid, Ketua Jabatan Dakwah dan Perundingan, Divisyen Syariah dan Dakwah, Lembaga Zakat Selangor (MAIS)

Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:
-Sentiasapanas.com

Saturday, April 23, 2022

Panji-panji Hitam Dari Timur, Tentera Yang Tidak Akan Terkalahkan

Panji-panji Hitam Dari Timur, Tentera Yang Tidak Akan Terkalahkan

Panji Hitam Dari Timur adalah tentera Imam Mahdi yang akan memperjuangkan Islam di akhir zaman. Tentera ini tidak akan dikalahkan oleh sesiapa dan apa jua tentera kerana mendapat perlindungan dari Allah. Tentera ini juga akan menghapuskan Yahudi Laknatullah yang telah membunuh ramai umat Islam yang akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi.

Panji-panji Dari Timur
Gambar hiasan.

Peranan Imam Mahdi adalah menguasai keseluruhan bangsa Arab sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud: "Dunia tidak akan berlalu pergi sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki dari kalangan ahli baitku yang namanya bersamaan dengan namaku." (Hadis Riwayat al-Tirmizi)

"Al-Mahdi dariku. Dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman dan dia akan menguasai selama tujuh tahun." (Hadis Riwayat Abu Daud)

Sekiranya ianya datang pada masa kita, sama-samalah kita berjuang di jalan Allah.

Terdapat beberapa hadis Rasullulah SAW tentang Panji-panji Hitam Dari Timur:

1. Sabda Nabi SAW: "Al-Mahdi akan datang setelah muncul Panji-panji Hitam dari sebelah Timur yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun." (Ibnu Majah)

2. Sabda Nabi SAW: "Orang ramai dari Timur akan muncul, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada al-Mahdi."

3. Sabda Nabi SAW: "Panji-panji Hitam akan keluar dari Khurasan (Setelah Pemuda Bani Tamim bertemu al-Haris Harras dan pada masa itu juga kawan-kawan al-Mahdi (tentera-tenteranya) keluar menuju Baitulmaqdis."

4. Sabda Nabi SAW: "Al-Mahdi akan dibai'at di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim oleh sejumlah orang yang mengikuti Perang Badar (iaitu Pemuda Bani Tamim dan pasukannya), kemudian datang kumpulan orang dari Iraq, dan para Wali Abdal dari penduduk Syam untuk berikrar kepadanya. Dan akan datang pula pasukan daripada Syam (Sufyani) yang kemudiannya ditelan bumi di al-Baidak dekat Zul Hulaifah. Semuanya binasa melainkan si pembawa berita sahaja." (Abu Daud & Al-Hakim)

5. Sabda Nabi SAW: "Tiga ratus empat belas orang yang di antaranya adalah perempuan, bergabung dengan al-Mahdi yang akan bertindak ke atas setiap pemimpin yang berbuat zalim dan menegakkan keadilan seperti yang diharap-harapkan oleh semua orang. Setelah itu, tidak ada kebaikan lagi di muka bumi ini yang melebihi kebaikan pada masa al-Mahdi."

6. Sabda Nabi SAW: "Pembawa bendera al-Mahdi adalah seorang lelaki daripada suku Tamim yang datang dari Timur."

7. Sabda Nabi SAW: "Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk." Maksudnya ialah al-Mahdi. (Ibnu Majah, Abu Nuaim & Al-Hakim)

8. Sabda Nabi SAW: "Sebelum al-Mahdi (muncul), As-Sufyani akan muncul dengan 360 pasukan berkuda. Kemudian dengan diiringi 30,000 pasukan yang dipimpin oleh Kalb, iaitu bapa saudaranya. As-Sufyani kemudian mengerahkan askarnya ke Iraq. Dalam serangan ini, 100,000 orang terbunuh di Zaura iaitu suatu bandar di Timur. Setelah itu mereka menyerang Kufah pula. Ketika itu muncullah Panji-panji (Hitam) dari Timur." Lantas ada satu pertanyaan, "Wahai Rasullulah, bagaimana kami dapat mengenalinya?" Nabi SAW menjawab, "Dia adalah dari keturunanku, perawakannya mirip kepada Bani Israel, seolah-olah wajahnya bercahaya-cahaya laksana bintang, pipi kanannya bertahi lalat hitam. Dia tampan orangnya, yang berusia 40 tahun. Dia akan didatangi oleh Wali-wali Abdal dari Syam, tokoh-tokoh Nujabat dari Mesir, Asoib dari Timur dan para pengikutnya."

9. Sabda Nabi SAW: "Sentiasa akan ada satu toifah dari kalangan umatku yang sanggup menzahirkan kebenaran. Mereka tidak dapat dirosakkan (dikalahkan) oleh orang-orang yang menentangnya, hinggalah datang perintah Allah (hari kiamat)."

10. Sabda Nabi SAW: Dari Ibnu Masud RA, katanya, "Ketika kami berada di sisi Rasullulah SAW, tiba-tiba datang sekumpulan anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihat mereka, maka kedua-dua mata baginda SAW dilinangi air mata dan wajah baginda berubah." Aku pun bertanya, "Mengapakah kami melihat pada wajah Tuan sesuatu yang tidak kami sukai?" Baginda menjawab, "Kami Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dari penyingkiran selepasku kelak sehinggalah datang suatu kaum dari Timur yang membawa bersama-sama mereka Panji-panji Hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, maka mereka pun berjuang dan beroleh kejayaan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu tetapi mereka tidak menerima sehinggalan mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan seperti halnya bumi ini dipenuhi dengan kedurjanaan sebelumnya. Sesiapa yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka itu, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah al-Mahdi." (Ibnu Majah)

11. Sabda Nabi SAW: Daripada al-Hasan, bahawa Nabi SAW menyebut bala yang akan menimpa kaum keluarganya, hinggalah Allah mengutuskan Panji-panji Hitam dari Timur. Sesiapa yang menolongnya akan ditolong pula oleh Allah. Sesiapa yang menghinanya akan dihinakan pula oleh Allah, hinggalah mereka mendatangi seorang lelaki yang namanyna seperi nama aku. Mereka pun melantiknya memimpin mereka, maka Allah pun membantu dan menolongnya. (Nuaim bin Hammad)

12. Sabda Nabi SAW: "Akan datang Panji-panji Hitam dari Timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Sesiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka, sekalipun merangkak di atas salji." (Al-Hafiz Abu Naim)

13. Sabda Nabi SAW: "Akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan Al-Haris bin Harras, yang di hadapannya ada seorang lelaki yang dikatakan al-Mansur, dialah yang akan memudahkan urusan atau membela keluarga Nabi SAW, seperti pihak Quraisy yang membela Rasulullah SAW. Wajib setiap mukmin menolongnya atau baginda bersabda, "Wajib setiap orang mukmin menerimanya." (Abu Daud, an-NasaâI, al-Baihaqi & al-Husin)

14. Sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya ketika zahir al-Mahdi, menyerulah malaikat dari atas kepalanya. Ini al-Mahdi Khalifah Allah, maka kamu ikutilah dia. Seluruh manusia tunduk dan patuh kepadanya dan mengecapi kasih sayangnya. Sesungguhnya al-Mahdi itu menguasai Timur dan Barat. Dan adalah yang berbaiat kepadanya di antara Rukun dan Maqam, yang pertama adalah sejumlah pasukan Badar (314 orang). Kemudian Abdal dari Syam mendatanginya, dikuti oleh Nujabak dari Mesir dan Asoib dari Timur. Setelah itu Allah mengutuskan kepadanya tentera dari Khurasan dengan Panji-panji Hitam dan mereka menuju ke Syam. Allah mengutus kepadanya 3,000 malaikat dan ahli (Ashabul) Kahfi adalah antara pembantunya."

15. Sabda Nabi SAW: "Sesiapa yang berpegang (teguh) dengan sunnahku ketika umatku sedang rosak, baginya seratus pahala syahid." (Iman Muslim)

16. Sabda Nabi SAW: "Ada tiga orang adik-beradik yang saling berperang sesama sendiri berhampiran tempat simpanan Kaabah kamu. Ketiga-tiganya adalah anak seorang khalifah. Kemudian tidak seorang pun antara mereka yang menjadi khalifah. Kemudian muncullah Bendera Hitam dari arah Timur, lalu mereka membunuh kamu semua (yang sedang berperang saudara itu) dengan satu pembunuhan yang (sangat banyak) belum pernah berlaku sebelum ini oleh sesuatu kaum. Kemudia baginda menuturkan sesuatu yang tidak saya ingatinya. Kemudian baginda bersabda, apabila kamu semua melihatnya, hendaklah berbaiat kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji kerana dia adalah Khalifah Allah, iaitu al-Mahdi." (Ibnu Majah)

17. Sabda Nabi SAW: "Akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah Timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk al-Mahdi, yakin pemerintahnya." (Ibnu Majah)

18. Sabda Nabi SAW: "Apabila keluar Panji-panji Hitam dari arah Khurasan, tidak akan ada sesuatu apa pun yang dapat menolaknya hinggalah dipacakkan di Ilya." (At-Tarmizi)

Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:
sumber: (1)

Friday, April 22, 2022

Ganjaran Pahala Berpuasa Pada 10 Muharram Dan Peristiwa Yang Terjadi Pada Hari Tersebut

Ganjaran Pahala Berpuasa Pada 10 Muharram Dan Peristiwa Yang Terjadi Pada Hari Tersebut

Saban tahun apabila menjelang bulan Muharram, sudah tentu umat Islam akan mengingati tarikh 10 Muharram dengan pelbagai amalan dan ibadah yang dilakukan. Apakah keistimewaan dan kelebihan yang ada pada hari ke 10 dalam bulan Muharram?

Puasa 10 Muharram

Di Malaysia, apabila tibanya 10 Muharram, maka kebanyakan dari Ahli Jawatankuasa masjid dan surau bertungkus lumus membuat persiapan untuk menyediakan juadah khusus yang terkenal iaitu Bubur Asyura untuk diagih-agihkan kepada orang ramai.

Itulah antara adat atau tradisi yang baik yang dilakukan oleh umat Islam di Malaysia bahkan masih wujud sehingga ke hari ini disamping melakukan amal ibadah khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW iaitu berpuasa.

Adakah puasa yang dilakukan oleh umat Islam pada 10 Muharram merupakan adat tradisi atau sebaliknya?

Ada di antara umat Islam di Malaysia yang menganggap ibadah puasa sunat pada hari tersebut sengaja diada-adakan dan tidak ada dalam Islam.

Malang sekali, kerana ada segelintir dalam kalangan umat Islam di Malaysia telah membawa masuk ajaran menyeleweng syiah ketika sambutan 10 Muharram dengan memukul-mukul dada sambil mengalunkan lagu-lagu dengan senikata untuk memperingati seseorang yang telah meninggal dunia, kononnya untuk mengenang kembali peristiwa Karbala.

Malah, ada umat Islam di beberapa negara Asia Barat yang menyambut hari 'Asyura' (10 Muharram) dengan memukul-mukul badan mereka menggunakan senjata tajam seperti pedang, pisau dan alatan lain sehingga luka dan mendatangkan kecederaan yang parah.

Kanak-kanak dan bayi kecil yang tidak tahu apa-apa turut menjadi mangsa kerakusan ajaran yang jauh tersimpang dari landasan Islam yang sebenar.

Adakah amal perbuatan sebegini dianjurkan oleh Islam?

Islam adalah agama Rahmatan Lil A'lamin (rahmat bagi sekelian alam) yang melarang umatnya daripada membinasakan dan mencederakan diri sendiri demi mendapatkan ganjaran dan keredhaan serta rahmat dari Allah SWT.

Mengimbau semula sejarah 10 Muharram yang dirujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW adalah penting bagi mencari kebenaran dan merungkai keraguan ummah seterusnya memastikan amalan yang dilakukan oleh umat Islam hari ini bertepatan dengan kehendak syariat Islam dan menjauhi perkara atau amalan yang sengaja diada-adakan.

Salah satu daripadanya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ibn 'Abbas RA yang bermaksud: "Apabila Nabi SAW datang ke Madinah, Baginda SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura', lalu Baginda bertanya: Apakah ini? Mereka menjawab: "Hari ini adalah hari yang baik di mana Allah telah menyelamatkan padanya Nabi Musa dan Bani Israil daripada musuh mereka, maka Musa pun berpuasa. Lalu Baginda SAW bersabda: "Aku lebih berhak dengan Musa daripada kamu." Maka Rasulullah SAW pun berpuasa dan menyuruh orang ramai supaya berpuasa. (Riwayat al-Bukhari)

Selain itu terdapat sebuah hadis lain yang diriwayatkan daripada oleh Syaidatina Aisyah r.a. bermaksud; "Hari Asyura adalah suatu hari yang mana orang-orang Quraish berpuasa padanya ketika Jahiliyyah. Dan Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari tersebut. Ketika sampai di Madinah, Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura dan baginda menyuruh umat Islam berpuasa pada hari tersebut. Namun apabila difardhukan puasa Ramadhan, baginda bersabda mafhumnya: "Sesiapa yang hendak, maka berpuasalah ia (pada hari Asyura), dan sesiapa yang tidak mahu tinggallah ia (puasa Asyura)." (Riwayat: al-Bukhari dan Muslim)

MENGHAPUSKAN DOSA SETAHUN

Dapat difahami bahawa puasa pada hari Asyura adalah suatu perkara yang wajib sebelum difardhukan puasa Ramadhan.

Apabila puasa Ramadhan difardhukan pada tahun ke-2 Hijrah, maka kewajipan ini telah gugur, namun ia tetap digalakkan dan merupakan salah satu daripada sunnah yang sangat dituntut.

Malah, berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) mempunyai kelebihan dan keistimewaannya yang tersendiri sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah bahawa Nabi SAW bersabda: "Puasa hari Asyura itu; sesungguhnya Aku bermohon kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya." (Riwayat: al-Tirmizi).

Terbuktilah bahawa amalan berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram ADALAH sunnah Nabi SAW.

Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sesuatu yang boleh merosak dan membinasakan diri, apatah lagi menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan sedemikian.

Ternyata amalan atau perbuatan melukai diri dan memukul dada serta perbuatan yang boleh memudaratkan diri dan orang lain, bukanlah datangnya daripada sunnah Rasulullah SAW. Sebaliknya, ia adalah amalan yang menyesatkan.

Sekiranya ada amalan sebegini daripada Rasulullah SAW, maka adalah lebih afdal Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk mengingati para syuhada yang mati syahid dalam peperangan Badar, Uhud dan peperangan lain. Contohnya, Saidina Hamzah RA yang digelarAsadullah (Singa Allah), yang syahid dalam peperangan Uhud. Mengapa tidak ditemui hadis-hadis yang menganjurkan amalan sedemikian jika itulah kebenarannya seperti yang dilakukan oleh segelintir umat Islam hari ini ketika tibanya hari ke sepuluh dalam bulan Muharram?

Malangnya, ada di antara umat Islam yang menolak hadis, sekaligus menolak amalan berpuasa dan kelebihan yang ada pada hari kesepuluh dalam bulan Muharram konon kerana ia tidak terdapat dalam al-Quran.

Sama-samalah kita mencari keberkatan dengan berpuasa sunat bukan sahaja pada 10 Muharram tetapi juga berpuasa pada 9 Muharram berdasarkan hadis Nabi SAW yang maksudnya:

"Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh orang ramai berpuasa, maka para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! Asyura adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka baginda bersabda: "Jika datang tahun hadapan kita akan berpuasa pada hari Tasu'a (hari ke-9 di bulan Muharam)." (Berkata Ibn Abbas, "Maka belum tiba tahun hadapan, Rasulullah SAW telah wafat." (Riwayat Muslim dan Abu Daud)

Semoga Allah SWT merahmati dan memberkati umat Islam dengan amalan-amalan yang diredhai-Nya dan menjauhkan dari perkara-perkara yang menyimpang dari landasan Islam yang sebenar.

Wallahu a'lam

BACA INI JUGA:
sumber: (1)