Friday, June 03, 2022

12 Kaum Yang Di Binasakan Allah Kerana Ingkar


Kisah-kisah umat-umat terdahulu yang ingkar suruhan Allah telah menerima azab yang dahsyat dan pedih, antara sebab kenapa kaum ini dibinasakan, jadi kita wajib taat dan patuh serta beriman kepada Allah SWT.

Kaum Luth

Ikuti perkongsian ini bagaimana ia menceritakan tentang sejarah kaum yang dimusnahkan dan dibinasakan.

12 Kaum Yang Telah Dibinasakan Allah SWT

1. Kaum Nabi Nuh

Nabi Nuh a.s. adalah rasul Allah yang merupakan keturunan ke sepuluh dari nabi Adam a.s.

Diutus di negeri Armenia, beliau mengajarkan kaumnya untuk menyembah Allah dan melarang kaumnya memperhambakan diri kepada selain Allah.

Mulai usia Nabi Nuh a.s. 40 tahun hingga 950 tahun, beliau mengembangkan ajaran-ajaran agama Allah SWT akan tetapi manusia di waktu itu tidak mempedulikan seruan dan ajaran agama Allah tersebut.

Bahkan sebaliknya mereka memperolok dan membenci Nabi Nuh a.s. sehinggakan hanya sedikit sekali yang ingin beriman kepada Allah SWT.

Untuk hal itu Nabi Nuh a.s. menangis kerana sedihnya di atas keingkaran kaumnya itu kerana selama ratusan tahun beliau menjalankan tugas kerasulan, hanya sedikit saja yang mahu beriman kepada Allah SWT.

Kerana itulah Allah menyuruh Nabi Nuh a.s. untuk membuat perahu, kerana Allah bermaksud untuk menenggelamkan kaum yang derhaka itu.

Tidak lama setelah selesainya kapal kayu besar Nabi Nuh a.s., berhembuslah angin taufan yang sangat dahsyat.

Hujan turun dengan lebat, mata air bersemburan dari mana-mana yang terus menerus tak henti-hentinya selama berhari-hari.

Air pun bertambah tinggi dan bumi berubah menjadi lautan yang sangat luas.

Nabi Nuh a.s. melaksanakan perintah Tuhan, naiklah beliau dengan orang-orang yang beriman ke atas bahtera sehingga selamatlah mereka dari banjir yang sangat dahsyat.

Di tengah kapal sedang berlayar, tampaklah oleh Nabi Nuh a.s. anaknya yang hampir tenggelam.

Maka berserulah Nabi Nuh a.s.:

"Hai anakku! Naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau menjadi manusia yang ingkar terhadap Allah!"

Akan tetapi anak Nabi Nuh a.s. menolak seruan bapanya dan berusaha berenang ke arah gunung, namun air bah segera menenggelamkannya.

Menyaksikan hal itu Nabi Nuh a.s. sangat sedih, begitu sedihnya sehingga Nabi Nuh a.s. menyeru kepada Allah SWT.

"Oh, Tuhanku! anakku telah mati tenggelam, sedangkan ia termasuk keluargaku, padahal Tuhan telah berjanji akan menyelamatkan kami!"

Allah berfirman: "Hai Nuh! sesungguhnya orang-orang yang derhaka itu bukanlah termasuk keluargamu!"

Menerima firman Tuhan tersebut, Nabi Nuh a.s. dengan sangat takutnya meminta ampun kepada Allah kerana telah berkata dengan tak tahu apa yang dilarang oleh Allah, iaitu meminta agar anaknya diselamatkan, padahal anaknya termasuk golongan orang yang derhaka.

Setelah orang kafir ditelan oleh air, tinggallah orang-orang yang beriman mulai menempuh hidup baru di bawah bimbingan Nabi Nuh a.s.

Nabi Nuh a.s. wafat pada usia 950 tahun, akan tetapi selama beliau melaksanakan tugas kerasulannya hanya sedikit sekali yang mahu beriman. (QS Al-Ankabut : 14)

2. Kaum Nabi Hud

Nabi Hud a.s. adalah keturunan Nabi Nuh a.s. yang diutus oleh Allah SWT kepada kaumnya, 'Ad.

Kaum 'Ad adalah umat yang hidup pada zaman itu yang memiliki sifat sangat sombong dan takbur kerana mereka merasa kuat dan pandai membuat bangunan-bangunan yang kukuh, walau bagaimanpun mereka tetap menyembah berhala.

Adapun kaum 'Ad tersebut telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang.

Allah SWT menimpakan angin tersebut kepada mereka selama tujuh malam dan lapan hari secara terus menerus.

Kerana hal tersebut maka kaum 'Ad mati bergelimpangan seakan-akan mereka adalah batang pohon yang telah tumbang dan hancur.

Mereka musnah kerana azab dari Allah SWT yang sangat dahsyat dan hal itu terjadi kerana derhakanya mereka kepada Allah SWT.

"Setelah datang seksaan Kami, Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat Kami, dan Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat." (s. Hud ayat 58)

Setelah terjadi malapetaka yang hebat itu kemudian Nabi Hud a.s. berpindah tempat tinggal di negeri Hadralmaut sampai akhir hayatnya kerana negeri 'Ad sudah hancur rosak dan binasa. (QS Attaubah: 70, Alqamar: 18, Fushshilat: 13, Annajm: 50, Qaaf: 13)

3. Kaum Nabi Saleh (Tsamud)

Bangunan Kaum Tsamud

Kaum pertama yang dimusnahkan oleh Allah SWT adalah kaum Tsamud. Dalam Surat Al Araaf ayat 73-74 disebutkan, bahawa kaum Tsamud dimusnahkan kerana mengingkari nikmat Allah dan tidak mahu menyembah-Nya.

"Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Ilah bagi kalian selain-Nya. Kalian dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kalian pahat gunung-ganangnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah."

Kaum Tsamud adalah salah satu kaum cerdik pandai yang memiliki kehebatan dalam membangun atau arkitek. Bangunan-bangunan indah di Jordan itulah bukti pernah adanya kaum Tsamud ini.

Nabi Saleh a.s. (صالح) merupakan salah seorang nabi dan rasul yang telah diutus kepada kaum Tsamud.

"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka Soleh. Ia berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apa pun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." (QS. al-A’raf [7]: 73).

Baginda telah diberikan mukjizat iaitu seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah yakni bagi menunjukkan kebesaran Allah SWT kepada kaum Tsamud.

Malangnya kaum Tsamud masih mengingkari ajaran Nabi Saleh a.s. malah mereka membunuh unta betina tersebut.

Akhirnya kaum Tsamud dibalas dengan azab yang amat dahsyat iaitu dengan satu tempikan daripada Malaikat Jibril yang menyebabkan tubuh mereka hancur berkecai. (QS ALhijr: 80, Huud: 68, Qaaf: 12)

4. Kaum Nabi Luth

Nabi Luth adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim a.s. iaitu ayahnya yang bernama Haran bin Terah.

Nabi Luth diutuskan sebagai rasul kepada satu kaum yang mendiami sepanjang timur laut (Dari Israel-Jordan), Laut Mati. Ibu kota Sodom terletak di Utara Basin, Laut Mati.

Hampir keseluruhan kaum ini mengamalkan gaya hidup songsang, iaitu melakukan hubungan sejenis iaitu lelaki dengan lelaki yakni meninggalkan perempuan. Perbuatan ini merupakan suatu penyelewengan fitrah yang amat buruk.

Nabi Luth telah menyeru mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut disamping menyampaikan seruan-seruan Allah, tetapi mereka mengabaikannya dan malah mereka mengingkari kenabiannya.

Akhirnya, kaum Nabi Luth dimusnahkan dengan bencana yang sangat mengerikan dan dahsyat. Kejadian ini berlaku pada kira-kira tahun 1800 sebelum Masihi.

Allah mendatangkan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu sehingga hancurlah rumah-rumah dan kediaman mereka.

Dan, kaum Nabi Luth ini akhirnya tertimbun di bawah runtuhan rumah-rumah mereka sendiri. (QS Alsyuaraa: 160, Annaml: 54, Alhijr: 67, Alfurqan: 38, Qaf: 12)

5. Kaum Nabi Syuaib

Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madyan yang telah dihancurkan oleh Allah kerana sikap mereka yang suka melakukan penipuan dan tidak jujur dalam perniagaan.

Apabila membeli, mereka meminta dilebihkan dan apabila menjual sentiasa mahu dikurangkan.

Allah mendatangkan azab kepada mereka berupa hawa panas yang teramat sangat.

Walau bagaimanapun, mereka cuba berlindung di tempat yang teduh, namun tidak mampu menghilangkan rasa panas. Akhirnya, mereka juga binasa. (QS Attaubah: 70, Alhijr: 78, Thaaha: 40, dan Alhajj: 44)

Selain kepada kaum Madyan, Nabi Syuaib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah sebidang tanah atau padang yang pokok-pokoknya sangat rimbun kehijauan. Kaum ini mengikut sebahagian ahli tafsir disebut pula dengan menyembah hutan tebal. (Aikah) (QS AlHijr: 78, Alsyuaraa: 176, Shaad: 13, Qaaf: 14)

6. Firaun

Kaum Bani Israil sering ditindas oleh Firaun, lalu Allah mengutuskan Nabi Musa dan Harun untuk memperingatkan Firaun akan azab Allah.

Namun, Firaun malah mengaku sebagai tuhan. Ia akhirnya tewas di Laut Merah dan jasadnya berjaya diselamatkan.

Sehingga sekarang dikatakan jasad Firaun masih boleh dilihat di muzium mumia di Mesir. (Albaqarah: 50 dan Yunus: 92)

7. Ashab Al-Sabt

Mereka adalah satu golongan fasik yang tinggal di Kota Eliah, Elat (Palestin). Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu.

Allah akhirnya telah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya.

Mereka meminta rasul Allah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain, selain Sabtu. Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat Allah menjadi kera yang hina. (QS Al-Araaf: 163)

8. Ashab Al-Rass

Rass adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama Al-Rass ditujukan pada suatu kaum.

Kononnya, nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh, namun ada pula yang mengatakan Nabi Syuaib.

Sementara itu, yang lainnya mengatakan, utusan itu bernama Handzalah bin Shinwan (ada pula yang mengatakan bin Shofwan).

Mereka menyembah patung. Ada pula yang mengatakan, pelanggaran yang mereka lakukan kerana mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam telaga sehingga mereka dibinasakan Allah. (Qs Alfurqan: 38 dan Qaf ayat 12)

9. Ashab Al-Ukhdud

Ashab Al-Ukhdud adalah satu kaum yang menggali parit dan menolak untuk beriman kepada Allah, termasuk rajanya.

Sementara itu, sekelompok orang yang beriman dihumbankan ke dalam parit yang telah dibakar, termasuk seorang wanita yang sedang mendukung seorang bayi. Mereka dikutuk oleh Allah SWT. (QS Alburuuj: 4-9)

10. Ashab Al-Qaryah

Menurut sebahagian ahli tafsir, Ashab Al-Qaryah (satu negeri) adalah penduduk Anthakiyah.

Mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan satu suara yang sangat keras. (QS Yaasiin: 13).

11. Kaum Tubba'

Tubaa adalah nama seorang raja bangsa Himyar yang beriman, namun kaumnya sangat ingkar kepada Allah sehingga melampaui batas.

Maka, Allah mendatangkan azab kepada mereka sehingga binasa. Kehidupan mereka juga sangat maju dan salah satu daripadanya adalah pembendungan air. (QS Addukhan: 37)

12. Kaum Saba

Mereka diberi pelbagai kenikmatan dan rezeki berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pokok yang subur untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Saba.

Disebabkan mereka enggan beribadah kepada Allah walaupun sudah diingatkan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Allah telah menghancurkan empangan Marib dengan banjir yang sangat besar. (Al-Arim) (QS Saba: 15-19)

Kesimpulan

Kita sebagai manusia wajib dan perlu bersyukur di atas kurniaan-Nya. Semoga kita terhindar daripada menjadi golongan yang dilaknat oleh Allah SWT.

Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:
sumber: (1)

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon