Friday, November 01, 2019

Orang Yang Suka Bersedekah Paling Dicintai Allah SWT


Nabi Musa adalah nabi yang nama dan kisahnya paling banyak disebut dalam Al Qur’an. Nama nabi Musa tercantum dalam Al-Qur’an lebih dari 125 kali. Sementara Nabi Isa disebut sebanyak 25 kali, sedangkan nama Nabi Muhammad SAW hanya disebut 4 kali.

Bersedekah disukai Allah

Nabi Musa as merupakan salah satu dari lima nabi yang memiliki sifat Ulil ‘Azmi (golongan nabi pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid), yang menurut urutannya menduduki martabat ketiga (Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad).

Nabi Musa adalah nabi yang membawakan kitab suci Taurat, adalah nabi yang mendapat gelar “Kalimullah”, ertinya nabi yang mendapat wahyu secara langsung dari Allah (tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril), sedangkan rasul-rasul lain mendapat wahyu melalui perantaraan Jibril.

Kisah-kisah nabi Musa sering diceritakan oleh para ulama dan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al Ghazali, diceritakan dialog antara Nabi Musa As dengan Allah SWT.
Musa: "Wahai Allah aku sudah melaksanakan ibadah. Manakah diantara ibadahku yang membuat Engkau senang. Apakah solatku?

Allah: "Solat mu itu untuk dirimu sendiri. Kerana solat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan munkar.”

Musa: “Apakah zikirku?”

Allah: "Zikir itu untukmu sendiri. Kerana zikir membuat hatimu menjadi tenang.”

Musa: “Puasaku?”

Allah: “Puasa itu untukmu sendiri. Kerana puasa melatih diri memerangi hawa nafsumu."

Musa: ”Lalu ibadah apa yang membuat Engkau senang ya Allah?"

Allah: ”Sedekah. Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya Aku berada disampingnya."
Dari dialog tersebut, kita fahami bahawa ternyata solat, puasa dan zikir masih belum membuat Allah senang, meskipun ibadah tersebut sangat tinggi nilai pahalanya. Kenapa demikian?

Kerana ibadah tersebut hanya dampak baik terhadap peribadi pelakunya, tetapi tidak mengandung manfaat bagi orang lain.

Sedangkan sedekah merupakan amal perbuatan yang bukan hanya berpahala bagi dirinya, tetapi juga membuatkan orang lain bahagia dan gembira.

Amal perbuatan yang membahagiakan orang lain, terutama yang sedang mengalami kesusahan, adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Ta’ala.

Perbuatan seperti inilah yang membuatkan Allah menjadi senang kepada hambaNya.

Abdul Aziz bin Umair Ra berkata, “Solat hanya menghantarmu sampai setengah perjalanan syurga. Puasa menghantarmu hingga ke depan pintu syurga. Dan sedekah memasukkanmu ke dalamnya (syurga)”

Menurut Abdul Aziz, bahawa seseorang yang hanya tekun solat dan puasa tetapi tidak bersedekah, maka dia belum memenuhi syarat untuk masuk syurga.

Orang seperti ini hanya layak sampai di pintu syurga sahaja. Dan sedekah merupakan ibadah penyempurna untuk memasukkannya ke dalam syurga.

Oleh kerananya, para ulama memberi peringatan; Bila seseorang hanya sibuk dengan ibadah ritual saja (solat, zikir, puasa, haji, dsb), maka jangan dulu merasa puas dan bangga.

Kerana itu tandanya ia hanya mencintai dirinya sendiri dan belum sepenuhnya mencintai Allah.

Padahal dalam Al-Qur’an, Allah berulang kali memerintahkan hambaNya untuk bersedekah dan bila seseorang mengabaikan perintah Allah untuk bersedekah maka itu bererti dia tidak mencintai Allah.

Kesolehan individual dan kesolehan sosial

Bentuk kesolehan ada dua macam, iaitu kesolehan individual (untuk diri sendiri) dan kesolehan sosial (untuk orang lain).

Orang yang rajin melakukan ibadah ritual seperti solat, puasa, zikir dan haji maka ia disebut orang soleh secara individual.

Kerana kesolehannya hanya untuk dirinya sendiri. Perbuatannya disebut sebagai “kesolehan individual”.

Sedangkan orang yang rajin berbuat baik kepada sesama manusia seperti sedekah, ramah, peduli, empati dan perbuatan lain yang memberi manfaat bagi orang lain maka ia disebut sebagai orang yang soleh secara sosial, perbuatannya disebut sebagai “kesolehan sosial”.

Orang mukmin harus mempunyai 2 kesolehan sekali gus, iaitu kesolehan individual dan kesolehan sosial. Dalam khasanah Al-Qur’an, “Hablim minallah” dan “hablim minan naas” harus berjalan beriringan.

Allah berfirman, “Dhuribat ‘alaihi mudh dhillatu ainamaa - tsuqifuu illaa bi hablim minallahi wa hablim minan naas.” (QS. Ali Imran 112).

Ertinya, “Ditimpakan atas mereka ‘kehinaan’ dimana saja mereka berada, kecuali kalau mereka berhubungan baik dengan Allah (hablim minallah) dan berhubungan baik dengan sesama manusia (hablim minan naas).”

Tidak dibenarkan seseorang hanya “hablim minallah” saja atau “hablil minan naas” saja.

“Hablim minallah" dan “hablim minan naas” harus seimbang, harus berjalan beriringan. Allah SWT secara tegas memerintahkan kita agar masuk Islam secara kaffah (menyeluruh).

“Udkhulu fis-silmi kaffah.” (QS. Al Baqarah: 208 ), ertinya “Masuklah ke dalam Islam secara kaffah (menyeluruh)."

Sedekah merupakan implementasi dari kesolehan sosial yang menurut Rasulullah SAW, orang yang mempunyai kesolehan sosial adalah orang yang paling baik.

Rasulullah bersabda, ”Khairunnas anfa’uhum linnas” , ertinya ”Manusia yang paling baik (dicintai Allah Ta’ala), ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain." (HR. Ibnu Hajar Al-Asqalani)

Keistimewaan Orang Yang Suka Bersedekah

Terkait dengan sedekah, ada sebuah kisah. Pada suatu peperangan yang dimenangi oleh kaum Muslimin, banyak orang Yahudi yang diancam hukuman mati.

Ketika tiba pada satu tawanan yang mahu dihukum, tiba-tiba malaikat jibril datang memberitahu kepada Rasulullah SAW, supaya orang Yahudi itu dibebaskan. Diberitahukan bahawa orang Yahudi ini suka bersedekah, suka menolong fakir miskin, suka menjamu tetamu dan suka memikul beban orang lain.

Ketika Rasulullah datang memberitahu kepada orang Yahudi itu bahawa dia dibebaskan, yahudi tersebut terkejut dan bertanya, “Mengapa?”

Nabi menjawab, “Allah baru saja memberitahukan padaku bahawa engkau adalah orang yang suka bersedekah, suka menolong fakir miskin, suka menjamu tamu dan suka memikul beban orang lain.”

Kemudian orang Yahudi itu berkata, “Apakah Tuhanmu menyukai perilaku seperti ini?” Nabi menjawab, ”Betul, Tuhanku menyukai hambanya yang suka bersedekah.”

Saat itu juga orang Yahudi tersebut memeluk Islam. Dia masuk Islam kerana Allah menyukai orang yang dermawan, yang gemar bersedekah.

Keistimewaan bagi orang yang suka bersedekah (dermawan) adalah mereka lebih dekat dan lebih dicintai Allah Ta’ala.

Rasulullah bersabda, “Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah berbanding ahli ibadah yang bakhil. ” (HR. Al-Tirmidzi dari Abu Hurairah)

Lebih lanjut Rasulullah juga bersabda, “Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan dekat dengan syurga. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga dan dekat dengan neraka.” (HR. Al-Tirmidzi dari Abu Hurairah)

Pendusta Agama

Terkait dengan “hablim minan naas" atau kepedulian sosial, bahawa Allah Ta’ala memberi stigma kepada orang yang tidak mempunyai kepedulian sosial dengan sebutan “Pendusta agama”.

Allah berfirman dalam Surah Al-Ma’un, tentang Pendusta Agama yang ertinya: (1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) Itulah orang yang mengherdik anak yatim (3) Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (4) Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat (5) (iaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya (6) Orang-orang yang berbuat riya (7) Dan enggan (memberikan) bantuan.

Sesuai terjemahan, secara ringkasnya bahawa, pendusta agama adalah orang yang tidak peduli terhadap nasib anak-anak yatim dan fakir miskin (dhuafa).

Ramai orang menyangka bahawa mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin bererti mereka yang “tidak berbuat kebajikan”, padahal sesungguhnya pendusta agama mempunyai kesan yang sangat besar terhadap amalan ibadah mahdhah yang telah dilakukan.

Menurut para mufassir, termasuk Prof. Dr. Hamka, hakikat “pendusta agama" adalah orang-orang yang “mendustai tiang agama."

Kita tahu bahawa tiang agama ada 5 iaitu: syahadat, solat, zakat, puasa dan haji.

Jadi, bagi orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka mereka adalah pendusta agama, bererti mereka telah mendustai syahadatnya, mendustai solatnya, mendustai puasanya, mendustai zakatnya dan mendustai hajinya.

Amalan yang paling disukai Allah

Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan amalan apa yang paling dicintai Allah?

Maka Rasulullah bersabda, “Orang yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah memasukan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin atau menghilangkan kesusahannya atau membayarkan hutangnya atau menghilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi keperluannya itu lebih aku cintai daripada beri’tikaf di masjid Nabawi selama sebulan lamanya.” (HR. Ath Thabrani 6/139, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah 2/575).

Menghayati hadis Nabi tersebut, maka ada 3 intisari, iaitu:

1. Orang yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala BUKANLAH orang yang rajin beribadah ritual (solat, zikir, puasa, haji, dsb), tetapi adalah orang yang banyak terlibat dalam ibadah sosial, bermanfaat bagi masyarakat.

2. Amalan yang paling dicintai Allah adalah menolong saudara muslim yang mengalami kesulitan hidup.

3. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi keperluan orang muslim, lebih baik daripada iktikaf di masjid Nabawi selama sebulan.

Sedekah ciri orang bertaqwa

Sedekah merupakan suatu perbuatan yang menjadi salah satu ciri bagi orang bertaqwa.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2-3 yang ertinya, ”(Al Qur’an) merupakan petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:

sumber: blogkalimana

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon