Thursday, July 23, 2020

Cara Ukur Kadar Garis Kemiskinan Di Malaysia Tidak Tepat


Malaysia perlu melaksanakan polisi ketelusan data, serta memastikan mikrodata dari sumber yang tidak diketahui mudah diakses oleh golongan penyelidik, kata Pelapor Khas Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bagi Kemiskinan Tegar dan Hak Asasi Manusia, Philip Alston.

Kemiskinan di Malaysia

Dalam laporan yang diterbitkan PBB, Alston berkata, kerajaan juga perlu menilai kembali garis kemiskinan, selari dengan standard antarabangsa dan memasukkan populasi bukan warga negara yang terdedah dalam kumpulan itu.

Ia merupakan dua daripada sembilan cadangan beliau untuk rujukan Malaysia dalam usaha menyelesaikan beberapa masalah yang membelenggu negara ini, terutamanya mengenai kemiskinan tegar dan pengurusan warga asing.

"Malaysia telah mencapai kejayaan luar biasa dari segi pertumbuhan ekonomi, dan melakukan usaha yang hebat untuk mengurangkan kemiskinan tegar. Tidak lama lagi Malaysia akan berada dalam kategori negara maju.

"Tetapi, kaedah rasminya dalam menilai kemiskinan tegar, telah menghasilkan kadar kemiskinan negara pada paras 0.4 peratus, paras terendah di dunia.

"Kerajaan lepas (Pakatan Harapan) telah berjanji akan menilai semula kadar ini, tetapi Kerajaan kini (Perikatan Nasional) mengatakan kadar itu adalah tepat," katanya dalam laporan itu.

Alston, yang mengadakan lawatan ke Malaysia antara 13 hingga 23 Ogos tahun 2019 lepas berkata, ia merupakan sesuatu yang sangat membimbangkan kerana garisan itu bukan sahaja tidak tepat, dan dianggap tidak tepat dari peringkat global.

Pelapor khas itu berkata, garis sebenar kemiskinan di Malaysia sangat rendah, iaitu sekitar RM980 sebulan untuk empat orang ahli dalam satu keluarga, atau sekitar RM8 sehari.

"Penggunaan garis kemiskinan yang tidak realistik hanya memberikan gambaran yang lebih kabur mengenai jutaan rakyat, baik yang tinggal di kawasan bandar, mahupun di kawasan pedalaman.

"Menafikan skala garis kemiskinan yang tepat akan memburukkan masalah sedia ada, dengan memberi justifikasi kepada usaha yang lebih konklusif untuk menyelesaikan isu itu," katanya lagi.

GARIS KEMISKINAN MALAYSIA PERLU PERUBAHAN

Masihkah anda ingat 1977? Mungkin tidak, kerana kebanyakan daripada generasi kini lahir selepas tahun tersebut.

Waktu itu, pendapatan negara kasar (GNI – Gross National Income) perkapita sekadar RM200 sebulan, dan pendapatan garis kemiskinan (PLI –poverty line income) yang ditetapkan oleh kerajaan hanya sekitar RM50 seorang.

Semenjak itu, Malaysia bertambah maju dan PNK perkapita kini melebihi RM3,800 sebulan namun, ukuran PLI meningkat sedikit sahaja, kepada RM245 (RM980 untuk empat orang sekeluarga) berbanding kenaikan PNK.

Maka tidak hairanlah, Pelapor Khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan pihak lain menyarankan, kajian ukuran PLI ini perlu dikaji semula seiring dengan perubahan masa dan piawaian antarabangsa.

Apa pun ukuran yang dipakai, tidak boleh dinafikan Malaysia telah berjaya dalam usaha menangani kemiskinan.

Penurunan ketara tahap kemiskinan kepada kurang daripada satu peratus sekarang berbanding separuh rakyat Malaysia pada 1970 dengan menggunakan ukuran PLI kini meletakkan Malaysia antara negara yang terbaik dunia dalam menangani isu kemiskinan.

Akan tetapi, sudah tiba masanya nilai PLI ini ditingkatkan, malah garis kemiskinan mutlak perlu lebih dinamik.

Bukan setakat keperluan asas

PLI dan indeks kemiskinan pelbagai dimensi (MPI – Multidimensional Poverty Index) jika digunakan secara bersama mampu menilai kemakmuran dan pembangunan yang dicapai negara secara inklusif, dengan syarat kedua-dua ukuran ini diperbetulkan bagi mencerminkan realiti sebenar Malaysia.

Suatu tanggapan salah umum jika garis kemiskinan mutlak hanya dirujuk kepada keperluan asas hidup dan nutrisi minimum.

Miskin atau tidak bukan hanya bergantung pada ikhtiar hidup, ia juga merangkumi keperluan untuk hidup secara sihat, berdaya, bermaruah dan bermakna dalam masyarakat.

Maka sebab itulah hampir setiap negara merombak ukuran kemiskinan mereka seiring pembangunan dan peningkatan taraf hidup masing-masing.

Pendapatan isi rumah RM2,550 sebulan

Konsep ini dihuraikan dengan jelas dalam panduan metodologi Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Eropah yang dirujuk Malaysia dalam penetapan PLI, yang menyatakan, "kadar ukuran mutlak, iaitu sebakul barang keperluan isi rumah, perlu memperlihatkan keadaan semasa seiring keperluan rakyat."

Contoh terkini ialah Mexico, di mana pendapatan negara kasarnya agak serupa dengan Malaysia.

Pada 2018, panel berautonomi yang merangka garis kemiskinan Mexico telah meningkatkan nilai ukuran kemiskinannya.

Apa ukuran yang wajar bagi Malaysia? Ini terpulang kepada rakyat Malaysia sendiri, bersandarkan kepada nilai hidup dan aspirasi negara, dengan merujuk kepada negara-negara lain yang berjaya mencapai status pendapatan sederhana-tinggi atau pendapatan tinggi.

Kajian Martin Ravallion juga menunjukkan bahawa negara berpendapatan hampir serupa dengan Malaysia telah menetapkan garis kemiskinannya pada anggaran RM2,550 sebulan bagi empat orang sekeluarga, iaitu hampir tiga kali ganda PLI Malaysia sekarang.

Jika Malaysia menggunakan PLI ini, kadar kemiskinan negara akan berangka sekitar 15 peratus, hampir menyamai peratusan dalam laporan UNSR, manakala ukuran yang menggunakan nilai relatif Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan kadar kemiskinan negara ialah pada 17 peratus.

MPI yang diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia ke-11 juga terlalu rendah dan tidak selari dengan kemajuan Malaysia.

MPI Malaysia merangkumi ukuran kewangan PLI dan bukan kewangan, dengan dimensi kemiskinan seperti pendidikan, kesihatan dan taraf hidup.

Namun, jika diambil kira aspek bukan kewangan ini sekalipun, MPI Malaysia masih mencatat kadar kemiskinan pada kurang satu peratus.

Wakil Bank Dunia sewaktu Kongres Statistik Dunia di Kuala Lumpur sebelum ini mengemukakan hasil kajian terkini agar MPI alternatif digunakan di Malaysia.

Kaedah alternatif ini masih bersandarkan ukuran multidimensi, tetapi standard hidup merujuk kepada negara berpendapatan tinggi-sederhana.

Ukuran alternatif tersebut mencatatkan kadar kemiskinan multidimensi Malaysia bersamaan dengan 19 peratus.

Ia membuktikan bukan sahaja terdapat kelompok-kelompok tersisih yang dilanda kemiskinan, malah kadar kemiskinan sebenarnya lebih tinggi dikalangan beberapa komuniti lain yang berisiko dihimpit kemiskinan.

Kebanyakan mereka ini 'terselindung dari segi statistik' kerana Tinjauan Pendapatan Isi Rumah (HIS – Household Income Survey) yang digunakan sebagai asas kiraan kemiskinan tidak mengambil kira penempatan Orang Asli, pekerja asing dan orang pelarian.

HIS juga tidak merekodkan status orang kelainan upaya, malah cara sampelnya diambil mengetepikan ukuran kemiskinan dalam kalangan orang asal yang berada di Sabah dan Sarawak (Bumiputera bukan Melayu), walhal mereka jauh lebih miskin berbanding orang Melayu.

Kerajaan mempunyai sumber teknikal dan kewangan yang mencukupi untuk memperbetulkan HIS agar perbandingan tepat diperoleh.

Masanya sudah tiba, kerana tanpa maklumat ini, ianya akan menghalang perancangan serta pelaksanaan dasar yang dapat membantu warga Malaysia keluar dari belenggu kemiskinan.

PLI dan MPI perlu dikaji semula agar ukurannya selaras dengan kemajuan negara, dan ini akan menjadi panduan bagi memperkukuh gerak kerja untuk membasmi kemiskinan terutama terhadap golongan B40.

Keberanian politik dan kemampuan komunikasi yang baik diperlukan untuk meningkatkan garis ukur kemiskinan Malaysia.

Akan timbul pihak yang mendakwa tahap kemiskinan telah meningkat, namun ini adalah benar.

Hakikatnya, rakyat Malaysia kini mengharapkan kehidupan yang lebih bermakna dan kerajaan yang lebih peka dengan keperluan rakyat dalam perkembangan ekonomi semasa.

Sebagai rakyat, sudah tentulah mereka juga ingin berkongsi nikmat kekayaan negara.

[Kemaskini]

RM2,208: HAD PENDAPATAN KEMISKINAN

Kajian semula terhadap had Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) nasional dibuat bagi mendapat gambaran mengenai perbelanjaan dan keperluan penduduk Malaysia dengan lebih tepat.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi), Datuk Seri Mustapa Mohamed, berkata usaha penambahbaikan kaedah pengukuran kemiskinan itu bermula daripada pembentangan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas (KSP RMKe-11) pada 18 Oktober 2018.

Bertitik tolak dari itu katanya, kerajaan telah mengkaji semula metodologi penetapan PGK supaya ia lebih menggambarkan corak perbelanjaan dan keperluan serta demografi semasa isi rumah, seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh negara sejak tahun berkenaan.

"Kajian ini telah dijalankan oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE, JPM) dengan kerjasama DOSM, Kementerian Kesihatan, dan beberapa kementerian serta agensi yang berkaitan bermula Mac 2019 sehingga Jun 2020.

"Hasil daripada kajian semula yang dijalankan, metodologi penetapan PGK telah ditambahbaik dalam tiga aspek iaitu konsep penetapan PGK makanan yang diperkemaskan daripada 'minimum' kepada 'optimum minimum'.

"Ia dengan mengambil kira peningkatan kualiti item bakul makanan berdasarkan Piramid Makanan 2020 dan kumpulan makanan Panduan Diet Malaysia (PDM) 2020 selaras dengan aktiviti fizikal harian dan kehidupan yang sihat.

"Sebagai contoh, susu pekat manis yang dimasukkan dalam bakul makanan sebelum ini telah ditukarkan kepada susu tepung yang lebih sihat," katanya.

Mengulas lanjut Mustapa berkata, bagi PGK bukan makanan pula, keperluan kumpulan isi rumah berpendapatan 20 peratus terendah (B20) yang dikenal pasti telah bertambah dari 106 kepada 146 item.

Ini bermakna katanya, 40 item yang dahulunya tidak dianggap sebagai keperluan asas kepada kumpulan B20, kini telah dimasukkan ke dalam senarai terbabit.

"Selain itu, perubahan corak perbelanjaan isi rumah, harga barangan dan perkhidmatan semasa pada tahun 2019 berbanding tahun 2005 juga diambilkira."

Mustapa berkata, selain menggunakan PGK, kerajaan turut menggunakan beberapa kaedah lain dalam mengukur kemiskinan rakyat.

Salah satu daripadanya adalah dengan menggunakan kaedah pengukuran kemiskinan berasaskan pelbagai dimensi yang menekankan aspek-aspek peningkatan kualiti hidup seperti aspek kesihatan, pendidikan, perumahan, taraf hidup, akses kepada maklumat, dan juga pendapatan bulanan isi rumah.

"Usaha menambahbaik kaedah pengukuran kemiskinan ini adalah manifestasi kesungguhan, keprihatinan dan ketelusan kerajaan dalam memastikan kesejahteraan rakyat.

"Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan termasuk Kerajaan Negeri perlu mengambil maklum PGK 2019 dalam merancang dasar dan program mereka serta mengkaji semula dasar berkaitan pembasmian kemiskinan dan bantuan sosial termasuk semakan semula kumpulan sasar di bawah seliaan dan tanggungjawab mereka dalam masa lima bulan akan datang.

"Berpandukan statistik yang tepat, kerajaan akan dapat menggubal dasar dan strategi serta merangka program yang lebih sesuai, dinamik dan pragmatik untuk setiap kumpulan sasar terutamanya golongan miskin. Ini termasuklah dalam menyediakan Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12), 2021-2025 yang akan dibentangkan awal tahun 2021 depan," katanya.

Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi laporannya mengumumkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) keseluruhan nasional adalah sebanyak RM2,208 sebulan bagi satu isi rumah pada tahun 2019.

Angka itu adalah nilai PGK baharu yang diperolehi setelah Kerajaan mengkaji semula metodologi pengiraannya.

Mustapa berkata, metodologi pengiraan PGK itu kali terakhir dikemaskini pada tahun 2005 dan PGK pada tahun 2016 adalah sebanyak RM980 sebulan bagi satu isi rumah.

"Berdasarkan PGK baharu ini, kadar kemiskinan adalah 5.6 peratus (405, 441 isi rumah) bagi tahun 2019. Kadar kemiskinan pada tahun 2016 adalah 0.4 peratus (24,700 isi rumah) yang diukur berdasarkan metodologi PGK 2005.

"Sekiranya metodologi PGK 2019 digunakan untuk mengukur kadar kemiskinan pada tahun 2016, peratusannya adalah 7.6 peratus (525, 743 isi rumah)," katanya.

Semoga memberi manfaat.

BACA INI JUGA:

sumber: 1 | 2 | 3

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon