Sunday, January 20, 2019

Ketahui 17 Jenis Pengeluaran KWSP Yang Boleh Dikeluarkan Awal Tapi Ramai Tak Tahu


Jika selama ini ramai yang ingat duit KWSP hanya boleh dikeluarkan ketika memasuki usia 50an, perbetulkan persepsi ini, sebab mungkin ramai yang tak tahu rupanya ada 17 jenis pengeluaran KWSP yang boleh dikeluarkan awal tak perlu menunggu umur nak bersara pun.

Pengeluaran KWSP

Simpanan KWSP boleh dikeluarkan sebelum dan selepas mencapai umur persaraan, untuk membantu penyimpan membuat persediaan sebelum dan semasa persaraan.

Jadi, bagi yang mempunyai simpanan di KWSP dan berhasrat nak keluarkan pengeluarkan tersebut untuk tujuan tertentu, cuba semak jenis-jenis pengeluaran KWSP ini dan cara-cara untuk membuat pengeluaran tersebut.

1. Pengeluaran Umur 50 Tahun

Ada 2 jenis pengeluaran:
 • Pengeluaran Penuh Akaun 2.
 • Pengeluaran Sebahagian Akaun 2.

Cara-caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia atau isi Borang Permohonan KWSP 9B (AHL).
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

2. Pengeluaran Umur 55 Tahun

Ada 4 jenis pengeluaran:

Kesemua Simpanan.
 • Sebahagian Simpanan (Amaun minimum RM2,000.00 dan setiap 30 hari dari tarikh permohonan pengeluaran terdahulu).
 • Bayaran Bulanan (Pengeluaran minimum RM3,000.00 iaitu RM250.00 sebulan untuk sekurang-kurangnya 12 bulan).
 • Kombinasi Sebahagian Simpanan + Bayaran Bulanan.

Cara-caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia atau isi Borang Permohonan KWSP 9B (AHL).
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

3. Pengeluaran Umur 60 Tahun

Ada 4 jenis pengeluaran:

Kesemua Simpanan.
 • Sebahagian Simpanan (Amaun minimum RM2,000.00 dan setiap 30 hari dari tarikh permohonan pengeluaran terdahulu).
 • Bayaran Bulanan (Pengeluaran minimum RM3,000.00 iaitu RM250.00 sebulan untuk sekurang-kurangnya 12 bulan).
 • Kombinasi Sebahagian Simpanan + Bayaran Bulanan.

Cara-caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia atau isi Borang Permohonan KWSP 9B (AHL).
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

4. Pengeluaran Mengurang/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan

Cara-Caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia atau isi Borang Permohonan KWSP 9C (AHL).
 • Bawa Penyata Baki Pinjaman Perumahan mengikut format yang ditetapkan oleh KWSP ATAU Penyata Baki Pinjaman Perumahan Dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) (Tarikh penyata baki tidak melebihi 3 bulan dari tarikh permohonan diterima).
 • Surat Nikah ATAU Sijil Perkahwinan ATAU Sijil Kelahiran Anak untuk Permohonan Membantu Pasangan.
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

5. Pengeluaran Hilang Upaya

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan semua simpanan kwsp sekiranya ahli tidak berupaya dari segi fizikal atau mental atau kehilangan keupayaan fungsional kekal untuk memperolehi pekerjaan (employability).

Cara-caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9L (AHL).
 • Bawa Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan Pakar / Bukan Pakar (Hospital/Klinik Kerajaan atau Hospital/Klinik Swasta).
 • Surat Berhenti Kerja Daripada Majikan (jika ada) bagi ahli yang berhenti kerja dalam tempoh setahun dari tarikh permohonan.
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

6. Pengeluaran Meninggalkan Negara

Pengeluaran ini boleh dipohon oleh:
 • Warganegara malaysia yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan untuk berhijrah ke negara lain atau
 • Bukan warganegara malaysia yang telah berhenti kerja dan akan meninggalkan malaysia.

Cara-caranya:
 • Bawa Passport, Permit Kerja, Bukti Penamatan Kerja.
 • Isi Borang Permohonan KWSP 9K (AHL).
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

7. Pengeluaran Pendidikan

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai yuran pengajian ahli/anak ahli (termasuk anak tiri dan anak angkat) di institut pengajian tinggi (IPT) di dalam atau di luar negara.

Cara-caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9H (AHL).
 • Bawa Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan Pakar/Bukan Pakar (Hospital/Klinik Kerajaan atau Hospital/Klinik Swasta).
 • Bawa Surat Tawaran Belajar.
 • Bawa Surat Pengesahan Pendaftaran Pelajar yang asal.
 • Bawa Surat Kelulusan Pengiktirafan Kursus Pengajian.
 • Bawa Salinan Keputusan Peperiksaan Terkini (pelajar IPTA dikecualikan).
 • Bawa Borang Temuduga.
 • Bawa Bukti Kelayakan Mengikuti Pengajian.
 • Bagi Pengeluaran Pendidikan Anak Ahli – Bawa Kad Pengenalan Anak Ahli dan Dokumen Bukti Pertalian.
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

8. Pengeluaran Pekerja Berpencen Dan Pengeluaran Pesara Pilihan

Cara-Caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9N (AHL).
 • Bawa Lampiran A – Notis Akuan Pelepasan Caruman Kerajaan Berhubung Dengan Pengeluaran Pekerja Berpencen.
 • Bawa Bukti Pengesahan Taraf Pesara.
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

9. Skim Pelaburan Ahli

Skim ini membolehkan ahli memindahkan sebahagian simpanan Akaun 1 untuk membuat pelaburan bagi menambah dan meningkatkan simpanan persaraan untuk menyara kehidupan semasa persaraan.

Ahli boleh melaburkan simpanan tidak melebihi 30% daripada jumlah yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1 melalui Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dilantik.

Cara-caranya:
 • Borang Permohonan KWSP 9N (AHL)
 • Borang KWSP 9N (AHL) boleh diperolehi daripada IPD yang dipilih oleh ahli untuk tujuan pelaburan.
 • Kad Pengenalan Diri; MyKad/Kad Pengenalan Tentera/Kad Pengenalan Pemastautin Tetap (MyPR); ATAU Kad Pengenalan Polis DAN Surat Pengesahan Majikan menyatakan no. Polis dan no. Kad Pengenalan Diri merujuk kepada orang yang sama (jika tidak memiliki MyKad/ Kad Pengenalan Polis yang tidak tertera no.
 • Kad Pengenalan Diri); ATAU
 • Pasport. Jika ahli bukan warganegara Malaysia yang menjadi ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998.

10. Pengeluaran Membina/Membeli Rumah

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai pembelian sebuah rumah.

Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara.

Cara-Caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9C (AHL).
 • Bawa Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan).
 • Bawa Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan (sekiranya kelulusan pinjaman kurang daripada setahun).
 • Bawa Surat Perjanjian Bina Rumah (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan).
 • Bawa Suratan Hakmilik Tanah atas nama penjual/pemilik tanah.
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

11. Pengeluaran Simpanan Melebihi RM 1 Juta

Pilihan kepada ahli yang mempunyai simpanan melebihi RM1.05 juta mengeluarkan lebihan simpanan berkenaan untuk diuruskan sendiri oleh ahli.

Cara-caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia atau isi Borang Permohonan KWSP 9B (AHL).
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

12. Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan

Pengeluaran simpanan Akaun 2 untuk membiayai ansuran bulanan pinjaman perumahan bagi tujuan pembelian atau pembinaan rumah.

Cara-caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9P (AHL).
 • Bawa Penyata Baki Pinjaman Perumahan mengikut format yang ditetapkan oleh KWSP ATAU Penyata Baki Pinjaman Perumahan Dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) (Tarikh penyata baki tidak melebihi 3 bulan dari tarikh permohonan diterima).
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

13. Pengeluaran Kematian

Pengeluaran penuh akaun ahli oleh penama/wasi/pentadbir pusaka/waris terdekat ahli apabila berlaku kematian ke atas ahli KWSP.

Cara-caranya:
 • Bawa Sijil Kematian Ahli.
 • Bawa Kad Pengenalan Diri Pemohon dan isi Borang Permohonan KWSP 9KM (AHL)
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

14. Pengeluaran Perumahan Fleksibel

Pengeluaran Perumahan Fleksibel adalah proses menghadang atau mengenepikan sebahagian simpanan dalam Akaun 2 ahli ke Akaun Pengeluaran Perumahan Fleksibel bagi membolehkan ahli mendapatkan pinjaman perumahan yang lebih tinggi untuk membeli, membina rumah.

Berdasarkan konsep ini, caruman bulanan kepada KWSP dianggap sebagai pendapatan.

Dengan ini, ahli boleh mendapat jumlah pinjaman yang lebih tinggi kerana penilaian kredit (credit assessment) ke atas pendapatan bersih turut mengambilkira caruman KWSP (bahagian pekerja dan majikan).

15. Pengeluaran Kesihatan

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai kos rawatan perubatan penyakit kritikal dan atau pembelian peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh lembaga kwsp yang dihidapi oleh ahli atau ahli keluarga yang dibenarkan.

Cara-caranya:
 • Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9D (AHL).
 • Bawa Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan.
 • Bawa Surat Pengesahan Majikan Mengenai Tanggungan Kos Rawatan.
 • Bawa Kad Pengenalan Diri pesakit.
 • Bawa Bukti Pertalian di antara pemohon dan pesakit (sekiranya pemohon bukan pesakit).
 • Bawa Bil Rawatan Pesakit Luar/Discaj Wad (Final Bill’) DAN Resit Bayaran Asal dari Pusat Perubatan (sekiranya bayaran telah dibuat).
 • Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli.

16. Pengeluaran Haji

Kerajaan melalui pembentangan Bajet 2013 pada 28 September 2012 telah memperkenalkan inisiatif Pengeluaran Haji kepada ahli KWSP untuk membuat pengeluaran simpanan dari Akaun 2 untuk menunaikan ibadah Haji.

17. Pengeluaran Perumahan PR1MA

Pengeluaran ini Membantu Ahli KWSP Memiliki Sebuah Rumah Di Bawah Skim Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) Dengan Memanfaatkan Simpanan KWSP Ahli Sedia Ada Serta Caruman Bulanan Di Masa Depan.

KWSP turut memperkenalkan Permohonan Secara Hassle Free dan dibawah konsep pengendalian permohonan secara Hassle Free, ahli pemegang MyKad yang hadir di kaunter KWSP TIDAK PERLU mengisi borang permohonan bagi pengeluaran berikut:
 • Pengeluaran Umur 50/55/60 & Simpanan Melebihi RM1Juta.
 • Pengeluaran Pekerja Berpencen/Pesara Pilihan.
 • Pengeluaran Mengurang/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan.
 • Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan.
 • Keperluan dokumen sokongan bagi pengeluaran di atas tertakluk kepada syarat dan prosedur semasa.

Semoga memberi manfaat.

BACA INI JUGA:

sumber: mingguanwanita

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon