Wednesday, March 11, 2020

Ketahui Manfaat Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS) PERKESO


Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS), dilancarkan Perkeso supaya setiap rakyat dapat dilindungi daripada sebarang bahaya dengan mencarum SKSPS serendah RM13.10 setiap bulan atau tidak sampai 50 sen setiap hari.

Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS)

Walaupun skim ini bukanlah suatu yang wajib, orang ramai digesa agar merebut peluang ini untuk manfaat diri sendiri selepas mencarum.

SKSPS akan diperluaskan melibatkan 19 sektor pekerjaan sendiri antaranya pertanian, pengangkutan, perniagaan online serta kesenian.

FAQ Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri [Akta 789]

Soalan: Apakah akta yang memberi perlindungan kepada Orang Bekerja Sendiri (OBS)?

Jawapan: Akta ini dinamakan sebagai Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 (Akta 789).

Soalan: Apakah objektif utama Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 (Akta 789) dilaksanakan?

Jawapan: Akta 789 diwujudkan untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada individu yang menjalankan aktiviti pekerjaan sendiri di dalam sektor tidak formal. PERKESO telah menguatkuasakan Akta 789 mulai 1 Jun 2017 dan buat permulaan, caruman di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS) hanya melibatkan sektor pengangkutan penumpang seperti pemandu teksi, e-hailing dan pemandu bas.

Bagaimanapun, mulai 1 Januari 2020, SKSPS diperluaskan kepada 19 sektor tidak formal lain menjadikan 20 sektor secara keseluruhannya.

Soalan: Nyatakan 20 sektor tidak formal yang layak mendaftar dan mencarum di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS)?

Jawapan:
 • Pengangkutan Penumpang.
 • Perkhidmatan Premis Penginapan.
 • Pengangkutan dan Penghantaran Barangan atau Makanan.
 • Perniagaan Dalam Talian (Online).
 • Pertanian.
 • Perkhidmatan Berkaitan Teknologi Maklumat.
 • Penternakan dan Pengeluaran Ternakan.
 • Perkhidmatan Pengumpulan dan Pemprosesan Data.
 • Pengambilan Hasil Hutan.
 • Perkhidmatan Ejen.
 • Perikanan.
 • Perkhidmatan Profesional.
 • Penyediaan dan Penjualan Makanan.
 • Khidmat Sokongan Persendirian.
 • Aktiviti Pengilangan Produk .
 • Aktiviti Persembahan, Perfileman, Karya Seni dan Grafik.
 • Kerja-kerja Pembinaan .
 • Perkhidmatan Penjagaan, Perawatan dan Pemulihan Kesihatan.
 • Menjaja atau Berniaga.
 • Perkhidmatan Isi Rumah.

Soalan: Apakah syarat kelayakan OBS untuk mencarum di bawah Akta ini?

Jawapan: Warganegara Malaysia atau pemastautin tetap tanpa mengira had umur dan Orang Bekerja Sendiri (OBS) yang menjalankan aktiviti pekerjaan sendiri untuk mancari nafkah.

Soalan: Apakah dokumen yang diperlukan untuk mendaftar?

Jawapan:
 • Salinan kad pengenalan.
 • Salinan lesen/kad pemandu/profil e-hailing/permit/sijil/perakuan pendaftaran perniagaan atau surat pengesahan dari persatuan atau agensi yang berkaitan tertakluk kepada jenis sektor yang dipilih.

Soalan: Bolehkah caruman OBS ini dibayar oleh orang lain?

Jawapan: Tiada halangan caruman bagi pihak OBS dibayar oleh orang lain asalkan dokumen yang diperlukan adalah lengkap.

Soalan: Bolehkah caruman yang dibayar dipindah milik kepada orang lain?

Jawapan: Tidak boleh dipindah milik.

Soalan: Ali telah mencarum selama 6 bulan di bawah pelan caruman RM157.20 setahun. Bolehkan Ali menukar pelan caruman kepada RM232.80 setahun pada bulan ketujuh?

Jawapan: Ali tidak boleh menukar pelan caruman kepada RM232.80 setahun, sebaliknya beliau hendaklah melengkapkan caruman selama 12 bulan di bawah pelan caruman RM157.20 setahun.

Selepas 12 bulan barulah beliau boleh menukar pelan caruman kepada RM232.80 setahun.

Soalan: Bagaimanakah kemalangan yang boleh dibuat tuntutan di bawah Akta ini?

Jawapan: Pencarum akan mendapat perlindungan di bawah Skim Bencana Pekerjaan Sendiri jika sesuatu kemalangan berlaku terbit daripada dan semasa menjalankan aktviti pekerjaan sendiri termasuk penyakit pekerjaan.

Soalan: Apakah faedah yang disediakan dibawah SKSPS?

Jawapan:
 • Faedah Perubatan.
 • Faedah Hilang Upaya Sementara.
 • Faedah Hilang Upaya Kekal.
 • Elaun Layanan Sentiasa.
 • Faedah Orang Tanggungan.
 • Faedah Pengurusan Mayat.
 • Kemudahan Pinjaman Pendidikan.
 • Kemudahan Pemulihan Jasmani, Vokasional dan Program Return To Work (RTW).

Soalan: Apa faedah yang boleh diterima oleh pencarum sekiranya tiada kemalangan yang berlaku bagi tempoh caruman dibayar?

Jawapan: Tiada sebarang faedah boleh dibayar kerana perlindungan berasaskan kepada 'pooling of resources and sharing of risks'.

Soalan: Adakah caruman yang dibayar boleh dibuat bayaran balik?

Jawapan: Tidak boleh di bayar balik merujuk kepada seksyen 11(3) Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (Akta 789).

Soalan: Apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya OBS tidak membuat bayaran caruman secara berterusan?

Jawapan: Tiada perlindungan sekiranya tiada caruman.

Soalan: Bagaimana cara tuntutan faedah dan borang yang digunakan?

Jawapan: Tuntutan faedah hendaklah menggunakan Borang PS2 yang boleh diperolehi dari laman web PERKESO.

Borang PS2 hendaklah dikemukakan beserta dengan dokumen yang berkaitan seperti kad pengenalan, sijil cuti sakit asal, laporan polis dan sebagainya.

Borang PS2 beserta dokumen berkaitan hendaklah dikemukakan kepada pejabat PERKESO berhampiran.

Soalan: Adakah pencarum masih boleh membuat tuntutan daripada syarikat insurans swasta sekiranya mempunyai perlindungan PERKESO?

Jawapan: Pencarum boleh membuat tuntutan kepada insurans swasta sekiranya mempunyai perlindungan SKSPS PERKESO.

Semoga memberi manfaat.

BACA INI JUGA:

sumber: perkeso

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon