Friday, June 21, 2019

Dalil Qurban 1 Ekor Lembu Untuk 7 Orang Dan 1 Ekor Unta Untuk 10 Orang


Saya ada satu pertanyaan berkenaan ibadah korban (qurban) kerana ada seorang ustaz memberikan fatwa, "Berqurban 1 (satu) ekor lembu tidak harus 7 (tujuh) orang, tetapi dapat juga untuk 9 (sembilan), 14 (empat belas) atau 21 (dua puluh satu) orang sesuai kesepakatan dan kesanggupan bersama, dengan tujuan agar ramai orang dapat ikut berqurban."

Dalil Qurban

Beliau beralasan perkara ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Aisyah r.a., bahawa beliau menyembelih dua ekor haiwan qurban, satu untuk umatnya yang mengucapkan dua kalimah syahadah, dan satu lagi untuk Muhammad SAW dan keluarganya.

Sebelum kami jelaskan, terlebih dahulu kami kutip hadis-hadis mengenai ibadah qurban yang ada kaitannya dengan ibadah ini.

“Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, ia berkata: Kami menyembelih haiwan qurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan lembu untuk tujuh orang.” [Ditakhrijkan oleh Muslim, Kitab al-Hajj, No. 350/1318:602].

“Diriwayatkan dari Jabir ia berkata: Rasulullah SAW menyembelih haiwan qurban untuk Aisyah seekor lembu pada hari nahar.” [Ditakhrijkan oleh Muslim, Kitab al-Hajj, No. 356/1319:603].

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, kemudian datanglah hari raya Adha, lalu kami bersama-sama menyembelih lembu untuk tujuh orang dan unta untuk sepuluh orang.” [Ditakhrijkan oleh at-Turmudzi dan an-Nasa’i].

“Diriwayatkan dari Aisyah r.a., Nabi SAW memerintahkan mengambil domba (kambing) yang tanduknya menjulang tinggi, kakinya hitam, perutmya hitam dan matanya hitam, kemudian didatangkan domba tersebut kepada beliau untuk diqurbankan, lalu beliau berkata kepada Aisyah r.a.: Hai Aisyah, ambilkan pisau, lalu berkata, asahlah pisau itu dengan batu asah, lalu Aisyah mengerjakannya, kemudian beliau mengambilnya dan mengambil domba, lalu beliau menelentangkan domba tersebut lalu menyembelihnya, kemudian bersabda: Dengan atas nama Allah, Ya Allah terimalah qurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad.” [Ditakhrijkan oleh Muslim; as-Shan’aniy, IV: 90].

Penjelasan:

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir (1), menjelaskan bahawa Nabi SAW bersama sahabat menyembelih haiwan qurban; satu unta untuk tujuh orang dan satu lembu untuk tujuh orang.

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir juga (2), menjelaskan bahawa Nabi SAW menyembelih haiwan qurban untuk Aisyah satu ekor lembu.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas (3), menjelaskan bahawa Rasulullah SAW bersama sahabat menyembelih haiwan qurban; satu ekor lembu untuk tujuh orang dan satu ekor unta untuk sepuluh orang.

Dari tiga hadis tersebut di atas dapat dibuat kesimpulan bahawa, satu lembu boleh diqurbankan untuk satu orang dan maksimum untuk tujuh orang, sedangkan seekor unta boleh untuk satu orang dan naksimum sepuluh orang, dengan melihat keadaan haiwan tersebut.

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. (4), menjelaskan bahawa seekor domba (kambing) hanya untuk satu orang.

Doa Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis tersebut bukanlah bererti bahawa satu ekor domba atau satu ekor lembu atau unta boleh untuk ramai orang.

Ini kerana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi bagi seluruh umat, maka wajarlah beliau berdoa untuk umatnya.

Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:

sumber: sangpencerah

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon