Wednesday, January 10, 2018

Bagaimana Cara Solat Para Nabi Sebelum Nabi Muhammad SAW?


Bagaimana cara beribadah atau solat para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sedangkan perintah solat 5 waktu setelah Nabi SAW di Isra' mi'raj kan? Sebagaimana solat 5 waktu diwajibkan atas umat Muhammad SAW, maka para nabi sebelum beliau juga diwajibkan atas mereka solat.

Cara solat para nabi

Mereka dan umat yang mengikuti mereka juga mengerjakan solat. Adapun dasar bahawa mereka juga mengerjakan solat iaitu solat yang memang disyariatkan atas mereka dengan syariah yang berbeza-beza adalah sebagai berikut yang ertinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan solat." (QS Ibrahim: 37)

Ertinya, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat." (QS Ibrahim: 40)

Firman Allah tentang Musa dan Harun a.s. yang ertinya, "Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat solat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman." (QS Yunus: 87)

Dan tentang Isa a.s. yang ertinya, "Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) solat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup." (QS Maryam: 31)

Dan tentang Zakaria a.s. yang ertinya, "Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang dia tengah berdiri melakukan solat di mihrab." (QS Ali Imran: 39)

Dan tentang semua nabi a.s. yang ertinya, "Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israil dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun." (QS Maryam: 58-60)

Adapun solat mereka juga ada sujud dan rukuknya. Allah berfirman yang ertinya, "Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud." (QS Al-Baqoroh: 125)

Ertinya, "Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." (QS Ali Imran: 43)

Rasulullah SAW bersabda yang ertinya, "Kami para nabi diperintahkan akan 3 perkara: mendahulukan berbuka, mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan kanan kami diatas tangan kiri kami dalam solat." (HR At-Thabrani)

Akan tetapi, bagaimana solat para nabi sebelum kita? Allah lebih tahu bagaimana solat mereka secara lebih terperinci.

Yang pasti, kita sebagai umat Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan solat sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan yang maksudnya, "Solatlah sebagaimana kalian melihatku solat." (HR Bukhari).

Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:

sumber: titiantasbih

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon