Tuesday, February 07, 2017

Sambutan Hari Tanah Lembab Sedunia


Sambutan Hari Tanah Lembab Sedunia, World Wetland Day, disambut bagi memperingati tarikh Konvensyen Ramsar yang ditandatangani pada tahun 1971 di bandar Ramsar, Iran, dengan lebih 96 buah negara di dunia telah menandatangani konvensyen itu.

World Wetlands day

Idea sambutan Hari Tanah Lembab Sedunia di Malaysia dicetuskan oleh akvitis alam sekitar rakyat Malaysia, Datuk Dr Anwar Fazal dari USM/CAP yang disambut pada 2 Februari setiap tahun.

Konvensyen Ramsar 1971

Konvensyen Ramsar adalah perjanjian antarabangsa mengenai tanah lembab yang menyediakan rangka untuk kerjasama antarabangsa dalam pemuliharaan habitat tanah lembab dan Malaysia menandatangani konvensyen itu pada 10 Mac 1995.

Beribu pejabat di Kuala Lumpur, Wetlands mempunyai pejabat-pejabat cawangan di Australia, Kemboja, China, India, Indonesia, Jepun dan Thailand.

Latar belakang Hari Tanah Lembab Sedunia

Laporan Alam Sekitar Malaysia Suku Penggal 1997 menunjukkan keadaan pencemaran sungai yang semakin serius.

Pencemaran sungai meningkat sebanyak 16 peratus di 45 buah sungai yang dipantau dengan hanya 7 batang sungai dianggap bersih, 25 adalah sederhana cemar dan 13 batang sungai adalah tercemar. Sungai dianggap sebagai pengangkut sampah!

Penilaian menyeluruh sumber bekalan air bersih dunia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menyatakan hanya 0.26% daripada bekalan air dunia boleh digunakan sebagai air bersih. Selebihnya, 97.5% adalah lautan atau air yang terperangkap sebagai ketulan ais, glasiar atau air dalam tanah.

Dari tahun 1900 hingga 1995, permintaan terhadap air bersih meningkat sebanyak enam hingga tujuh kali ganda dan menjelang tahun 2025, PBB meramalkan dua pertiga penduduk dunia akan menghadapi masalah air dan konflik air akan meningkat.

Misi Hari Tanah Lembab Sedunia

Misi Konvensyen Hari Tanah Lembab Sedunia adalah untuk memapan dan memulihkan tanah lembab, sumber dan biodiversiti untuk generasi akan datang melalui penyelidikan, pertukaran maklumat dan aktiviti pemuliharaan, di seluruh dunia.

Wetlands menjalin hubungan rapat dengan agensi kerajaan dalam mewujudkan perancangan yang tidak memudaratkan alam sekitar.

Tahap kesedaran orang ramai mengenai kepentingan tanah lembab masih agak rendah dan keadaan itu harus diperbetulkan memandangkan tanah lembab adalah seumpama jantung ekosistem.

Sekiranya jantung ini tidak berfungsi, ekosistem akan terjejas dan banyak spesis yang akan terjejas atau juga pupus, termasuk manusia.

Hari Tanah Lembab Sedunia cuba memaparkan suatu perkara positif yang boleh dilakukan masyarakat.

Biasanya, orang awam tidak mengambil berat akan isu alam sekitar sehinggalah ada perkara buruk berlaku terhadap mereka. Umpamanya kejadian jerebu teruk pada September 1998.

Sebenarnya masalah jerebu itu berpunca daripada kelemahan pengurusan hutan paya gambut di Indonesia.

Cawangan Wetlands di Indonesia telah bekerjasama dengan Jabatan Perhutanan serta lain-lain agensi memperkenalkan Sistem Pengurusan Bersepadu - pembangunan secara terkawal dan mapan - di kawasan paya gambut itu.

Tasik Bera adalah satu-satunya kawasan Ramsar di Malaysia yang melibatkan Wetlands secara langsung bersama DANCED (Kerjasama Denmark Untuk Pembangunan Alam Sekitar) dan kerajaan Pahang. Tasik Bera diisytiharkan sebagai kawasan Ramsar pada 10 November 1994.

Pulau Kukup sebuah pulau berpaya di barat daya Johor pula menjadi tempat persinggahan burung hijrah dan disiytiharkan sebagai kawasan Ramsar.

Global Environment Facility (GEF - Dana Alam Sekitar Sedunia) meminta Wetlands Malaysia mengenal pasti kawasan-kawasan yang memerlukan pemuliharaan segera untuk dijadikan projek GEF.

Wetlands juga telah menemui dan memilih beberapa kawasan di Sabah, Sarawak, Selangor dan Pahang. Tanah lembab itu akan menjadi tarikan pelancong dan dimasukkan dalam agenda aktiviti eco-tourism.

Cara sambutan Hari Tanah Lembab Sedunia

Di Kanada, Ducks Unlimited akan mengadakan majlis memungut derma untuk Pusat Pemuliharaan dan Interpretatif Paya Oak Hammond di Winniepeg.

Di Indonesia, buku Pelan Strategi dan Tindakan Nasional Untuk Pengurusan Tanah Lembab Indonesia telah dilancarkan. Kempen kesedaran tanah lembab di kalangan kanak-kanak sekolah di sekitar Sungai Ciliwung turut diadakan.

Di Thailand, satu kelas daripada sebuah sekolah daerah di selatan Thai diberikan sesi istimewa pendidikan tanah lembab oleh Wetlands International-Thailand.

Mereka dibawa ke pejabat Wetlands di Universiti Putera Songkla, Hat Yai, untuk menonton dokumentari Wet Wonderland dan The Forgotten Forest serta dibawa melawat Pusat Pemuliharaan dan Pengeluaran Benih Hutan Bakau di Satun. -wikipedia

Apa itu tanah lembab?

Florida's Everglades
Florida's Everglades.

Tanah lembap ialah sejenis kawasan darat yang tanihnya tertepu dengan kelembapan secara berkekalan atau bermusim. Kawasan sebegini juga boleh dilitupi separa atau sepenuhnya oleh takungan air yang cetek.

Antara jenis-jenis tanah lembap termasuk paya, rawang dan bencah. Air yang ditemui di tanah lembap mungkin berasa masin, tawar atau payau.

Tanah lembap terbesar di dunia ialah Pantanal yang merentangi negara-negara Brazil, Bolivia dan Paraguay di Amerika Selatan.

Tanah lembap dianggap sebagai ekosistem yang paling besar sekali kepelbagaian biologinya dan diperkaya dengan flora seperti pokok bakau, telipuk, mensiang, rusiga, sipres, pokok gam dan banyak lagi, serta fauna yang terdiri daripada pelbagai spesies amfibia, reptilia, burung, serangga dan mamalia.

Di pelbagai tempat seperti United Kingdom, Iraq, Afrika Selatan dan Amerika Syarikat, tanah lembap menjadi tempat usaha pemuliharaan dan Rancangan Tindakan Biodiversiti.

Tanah lembap juga berfungsi sebagai sistem penulenan air buangan semula jadi, misalnya di Kolkata, India dan Arcata, California, AS.

Kajian tanah lembap kini juga diberi istilah paludologi dalam bahan-bahan bacaan.

Takrifan Tanah Lembab

Tanah lembap telah dikategorikan sebagai biom dan ekosistem, namun sesebidang daratan yang mendapat takungan air selepas ribut hujan tidak wajar dikira sebagai "tanah lembap" semata-mata kerana tanahnya menjadi lembap.

Tanah lembap memiliki ciri-ciri yang unik, yang mana ia dibezakan dengan jasad air atau bentuk bumi yang lain berasaskan paras airnya dan jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalamnya.

Tanah lembap tertentu juga disifatkan mempunyai aras air bumi yang berdiri di atas atau dekat permukaan tanah selama satu musim setahun yang cukup lama untuk menampung tumbuhan air.

Secara ringkasnya, tanah lembap ialah tanah yang terbentuk daripada tanah hidrik dan juga diperikan sebagai sejenis ekoton yang menyediakan peralihan antara tanah kering dan jasad air.

Mitsch dan Gosselink menulis bahawa tanah lembap wujud "...di ruang hubung kait antara ekosistem daratan dan perairan sejati, oleh itu memang berbeza dengan satu sama lain, tetapi amat bergantung pada kedua-duanya."

Takrifan Tanah Lembab Konvensyen Ramsar

Mengikut perjanjian pemuliharaan tanah lembap antarabangsa Ramsar, tanah lembap ditakrifkan seperti berikut:

Perkara 1.1: "...kawasan paya, rawa, tanah gambut, baik secara semula jadi atau buatan, tetap atau sementara, dengan air tergenang atau mengalir, air tawar, payau atau masin termasuk juga perairan laut yang dalamnya tidak melebihi enam meter pada waktu air surut."

Perkara 2.1: "[Tanah lembap] boleh mengandungi kawasan tebing dan tepi pantai yang bersebelahan dengan tanah lembap, serta pulau atau jasad air laut yang dalamnya melebihi enam meter pada waktu air surut di dalam tanah lembap".

Takrifan Tanah Lembab di Amerika Syarikat

Di Amerika Syarikat, tanah lembap ditakrifkan sebagai "kawasan yang dibanjiri atau tertepu dengan air tanah pada kekerapan dan jangka masa yang cukup untuk menampung dan dalam keadaan normal boleh menampung, tersebar luasnya tumbuh-tumbuhan yang lazimnya tersesuai dengan kehidupan dalam keadaan tanah tepu.

Tanah lembap secara amnya termasuk paya, rawa, bencah dan kawasan seumpamanya.

Sesetengah negeri seperti Massachusetts dan New York mempunyai takrifan berasingan yang mungkin berbeza dengan peraturan persekutuan AS.

Suhu Tanah Lembab

Tanah lembap jelas berbeza dengan rupa bumi yang panas dan gersang di keliling Middle Spring, Fish Springs National Wildlife Refuge, Utah.

Suhu di tanah lembap banyak berbeza-beza mengikut tempat letaknya. Kebanyakan tanah lembap di dunia berada di tempat beriklim sederhana (di tengah jalan antara kutub dan khatulistiwa).

Dalam zon-zon sedemikian, musim panasnya panas dan musim sejuknya sejuk, cuma suhunya tidak melampau, namun begitu, tanah lembap yang ditemui di zon tropika, iaitu di sekitar khatulistiwa, sentiasa panas.

Misalnya, suhu tanah lembap di Semenanjung Arab, boleh mencapai 50 °C (122 °F). Di Siberia timur laut yang beriklim kutub, suhu tanah lembap boleh menjunam serendah −50 °C (−58 °F). Di kawasan iklim sederhana pula, seperti Teluk Mexico, suhunya sekitar 11 °C (51 °F).

Fungsi Tanah Lembab

Tanah lembap melakukan dua fungsi penting yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ia mempunyai kesan tebatan menerusi kebolehannya untuk menadah karbon, serta kesan penyesuaian melalui kebolehannya untuk menakung dan mengawal air.

Tebatan

Hutan dan tanih paya gambut disalir, dibakar, digali dan diragut secara berlebihan sehingga menyumbang kepada perubahan iklim yang teruk.

Oleh sebab tanah gambut hanya membentuk 3% kawasan darat sedunia, maka degradasi tanah ini bersamaan dengan 7% lepasan karbon dioksida (CO2) bahan api fosil sedunia.

Kesan daripada penyaliran gambut, karbon organik yang dikumpul selama ribuan tahun yang lalu dan biasanya berada di dasar air, tiba-tiba terdedah kepada udara, lalu terurai dan bertukar menjadi karbon dioksida (CO2) yang terlepas ke dalam atmosfera.

Kebakaran tanah gambut juga menyebabkan proses sebegitu, apatah lagi menghasilkan kepulan asap besar yang merentasi sempadan antarabangsa dan begitulah yang terjadi di Asia Tenggara setiap tahun.

Dengan membina empangan, Wetlands International sedang menambat penyaliran tanah gambut di Asia Tenggara, sekaligus menghindari pengeluaran CO2 yang berlebihan.

Usaha pemulihan hutan dengan spesies pokok asli serta pasukan bomba tetangga juga terlibat dalam pendekatan yang bersepadu dan berjimat, seperti yang diamalkan di Kalimantan Tengah dan Sumatera, Indonesia.

Penyesuaian

Kota-kinabalu-wetlands
Kota kinabalu wetlands.

Pokok bakau, dataran banjir, tanah tinggi dan tanah lembap lain boleh mengurangkan kesan kerpasan berlebihan, ribut, peleburan glasier dan juga kenaikan paras air.

Fungsi tanah lembap mengawal dan menadah adalah penting untuk menyesuaikan diri dengan iklim yang berubah oleh itu, untuk melindungi orang-orang yang hidup berdekatan atau jauh di hilir sungai dari kawasan tanah lembap dan punca mata pencarian mereka, tanah lembap harus dipelihara dan dipulihkan supaya ia boleh terus memainkan peranan pentingnya.

Pemuliharaan Tanah Lembab

Tanah lembap sering menjadi mangsa kegiatan penyaliran besar-besaran untuk pembangunan hartanah, atau pembanjiran untuk dijadikan tasik rekreasi dan pada tahun 1993, separuh jumlah tanah lembap di dunia sudah tersalir.

Semenjak 1970-an, usaha pemeliharaan tanah lembap demi fungsi semula jadinya lebih banyak diberi penekanan, walaupun adakalanya boleh mendatangkan belanja yang lebih.

Tanah lembap memberikan fungsi kawalan banjir yang berharga dan juga berkesan sekali dalam penapisan dan pembersihan air yang tercemar (yang selalu berpunca dari air larian pertanian dari ladang yang menggantikan tanah lembap pada mulanya).

Untuk menggantikan khidmat ekosistem tanah lembap ini, sejumlah besar wang telah dibelanjakan untuk membina loji penulenan air dan langkah-langkah pemulihan, pembinaan empangan, tetambak dan bermacam-macam lagi kawalan banjir buatan manusia.

Kesimpulan

Konvensyen Ramsar, ialah sebuah perjanjian antarabangsa yang dicipta untuk menangani kebimbangan sedunia mengenai kehilangan dan degredasi tanah lembap.

Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk menyenaraikan tanah lembap yang berkepentingan diperingkat antarabangsa serta memupuk penggunaannya secara bijak, selaras dengan matlamat utamanya untuk memelihara tanah lembap sedunia.

Antara cara-caranya termasuk menyekat kemasukan ke sebahagian besar kawasan tanah lembap, serta mendidik orang ramai untuk membasmi tanggapan salah bahawa tanah lembap ialah tempat pembuangan sampah.

Semoga memberi manfaat.

BACA INI JUGA:

-SENTIASAPANAS.COM

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon