Thursday, March 07, 2019

Bumi Itu Bulat (Bujur) Telah Dijelaskan Dalam Al-Qur'an


Tiada Nas yang menyatakan secara spesifik bahawa bentuk muka bumi datar atau sfera (bulat/bujur) dan hanya disebut secara zhanni ketika mana Allah menceritakan mengenai penciptaan langit dan bumi. Ada ayat yang zahirnya kelihatan seperti bumi ini datar.

Bumi bulat atau mendatar
Gambar hiasan.

Sebagai contoh, disebut bahawa “Bumi itu Hamparan” namun, ada juga ayat yang jika di fikir secara mendalam (tasdiq nazhari), maka akan difahami bahawa bumi ini sfera. Sebagai contoh, disebut bahawa “Malam memasuki siang dan siang memasuki malam”.

Ketika ada ayat yang bersentuhan dengan isu bentuk muka bumi ini, maka para ulama-lah yang datang menafsir nas-nas tersebut untuk dibuat kesimpulan. Ada para ulama yang datang menafsirkan maksud “Hamparan”, “Dahaha” “Falak”, “Kawwara” dan lain-lain lagi bagi memperoleh jawapan.

Perlu kita ketahui, bahawa gaya bahasa Al-Quran memiliki seni yang amat tinggi. Di dalamnya ada ayat Muhkamat (jelas maksud) dan ayat Mutsyabihat (samar-samar). Oleh itu, tidak semua ayat al-Quran boleh difahami secara Literal. Terkadang, ayat-ayat al-Quran yang bersifat metafora (metaphor) perlu ditakwil dengan kaedah yang benar agar kita mendapat kefahaman yang sahih.

Kita juga perlu faham akan kaedah usul-furu atau umum-khusus sesuatu isu bagi mendapat kaedah pembelajaran yang tepat.

Oleh kerana al-Quran tidak memberi Nas yang Qatie melainkan menyentuh isu ini secara Zhanni sahaja, maka kita dibolehkan untuk melakukan kajian mendalam bagi memahami nas-nas yang terdapat dalam al-Quran.

BUMI ITU BULAT (BUJUR)

Bumi itu bulat (bujur), bukan datar, namun golongan yang mahu melemahkan Islam akan mengatakan bahawa Al-Quran sendiri mengatakan bahawa bumi itu berupa hamparan namun, contoh isyarat yang samar bagi orang awam dan jelas bagi para ulama, adalah isyarat tentang bumi bulat.

Isyarat ini ada pada surat Az Zumar ayat yang berbunyi:

ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺽَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻳُﻜَﻮِّﺭُ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﻳُﻜَﻮِّﺭُ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞِ ﻭَﺳَﺨَّﺮَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻛُﻞٌّ ﻳَﺠْﺮِﻱ ﻟِﺄَﺟَﻞٍ ﻣُﺴَﻤًّﻰ ﺃَﻟَﺎ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﻐَﻔَّﺎﺭُ ‏( 5 )

"Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Al Qur’an adalah dengan bahasa arab, maka jika kita lihat isinya pun dengan bahasa arab. Jadi mana ayat yang menunjukkan bumi itu bulat?

Para ulama menegaskan bahawa perkataan, "Yukawwiru" itu memiliki makna melilitkan, iaitu melilitkan pada suatu yang bulat. Mereka memberikan contoh berupa serban, iaitu melilitkan serban. Inilah isyarat bentuk bumi bulat dari ayat di atas.

Isyarat tegas ini juga difahami oleh para ulama. Mari kita lihat penjelasan mereka:

Syeikh Muhamad Amin As-Syinqithi, penulis tafsir Adhwa’ul Bayan, menjelaskan ayat ini:

"Takwir ertinya melilitkan. Dalam bahasa arab dikenali dengan kata: melilitkan serban di kepala."

Kemudian beliau menjelaskan asal makna kata "takwir" yang bererti memutar, iaitu kerana mengandungi makna bulat.

Di antaranya adalah terjemahan kata "bola" dalam bahasa arab iaitu "kurroh", kerana asal kata ﻛﺮﺓ dalam bahasa arab adalah ﻛﻮﺭﺓ.

Begitu juga mereka sepakat bahawa bumi dan seluruh gerakannya baik lautan mahupun daratan adalah seperti bola.

Buktinya adalah matahari, bulan dan bintang-bintang, tidak terbit dan tenggelam dalam waktu yang sama di seluruh bumi, tetapi di bahagian timur terbit lebih dahulu dibandingkan bumi bahagian barat.

Syeikh Syinqithi melanjutkan: "Ini adalah nukilan ijma’ dari seorang imam yang menggunakan ilmu akal mahupun dalil syar’ie, bahawa bumi bentuknya adalah bulat seperti bola. Dan beliau juga mengemukakan dalil yang kuat dari gerakan benda-benda langit akan hal itu."

Ibnu Asyur, ulama yang berasal Tunisia yang menulis tafsir At-tahrir wan tanwir mengatakan:

"Asal kata "takwir" adalah dari kata benda kurroh (ertinya bola), iaitu benda yang bulat dan sama di segala sisinya. Dan bentuk bumi adalah bulat dan inilah kenyataannya, dan ini tidak diketahui oleh bangsa arab dan banyak manusia.

"Maka Al Qur’an mengisyaratkan hal itu dengan menyatakan dua keadaan yang meliputi bumi bergantian, iaitu terang dan gelap, atau malam dan siang, iaitu menjadikan adanya siang dan malam dengan bentuk melilitkan, kerana bentuk yang dlilitkan sudah pasti bulat, mengikuti kata kerja melilitkan.

"Kerana konteks ayat ini adalah sebagai pembuktian akan sifat tuhan yang benar, iaitu menciptakan langit dan bumi, maka dipilihlah kata "takwir" atau melilit untuk menunjukkan hal yang menjadi ikutan dari penciptaan itu, iaitu menciptakan dua situasi yang agung pada bumi, bukan kata lain seperti menutupi yang digunakan dalam surat Al-A'raf 54."

Demikianlah keterangan ulama tentang isyarat bumi bulat dari QS Az-Zumar ayat 5.

Ternyata Al-Qur’an sudah mengisyaratkan bahawa bentuk bumi adalah bulat, jauh sebelum adanya perdebatan di hari ini.

Ketika Al Qur’an sudah menegaskan, maka bagi orang beriman, tidak ada lagi pilihan selain mengikuti kebenaran Al Qur’an.

Semoga memberi manfaat.

BACA INI JUGA:

sumber: 1 | 2

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon