Monday, November 27, 2017

Sejarah Hadiah Nobel Anugerah Untuk Manusia Luarbiasa!


Hadiah Nobel ialah hadiah yang dimulakan oleh wasiat Alfred Nobel dan dianugerahkan kepada individu (dan juga pertubuhan dalam kes Hadiah Keamanan Nobel) yang telah melakukan penyelidikan yang ulung, mencipta teknik atau radas yang luar biasa atau memberi sumbangan yang utama kepada masyarakat.

Sejarah Hadiah Nobel Anugerah Untuk Manusia Luarbiasa!

Hadiah-hadiah Nobel yang umumnya dianugerahkan setiap tahun dalam kategori-kategori yang disenaraikan di bawah, dianggap secara meluas sebagai pujian tertinggi dalam dunia pada hari ini.

Sejak November 2005, sebanyak 776 buah Hadiah Nobel telah dianugerahkan (758 kepada individu dan 18 kepada pertubuhan).

Bagaimanapun, beberapa pemenang hadiah telah menolak anugerah ini.

Terdapat juga tahun-tahun yang hadiah ini tidak dianugerahkan; umpamanya, semasa Perang Dunia II, hadiah-hadiah Nobel langsung tidak dianugerahkan antara tahun 1940 dan 1942.

Khususnya, pemilihan hadiah keamanan amat terjejas oleh pendudukan Jerman Nazi di Norway.

Hadiah-hadiah Nobel harus dianugerahkan sekurang-kurangnya satu kali pada setiap lima tahun.

Calon-calon harus masih hidup pada masa pencalonan dan sejak tahun 1974, anugerah ini tidak boleh diberikan selepas mati. Hadiah yang diberikan tidak boleh ditarik balik.

KATEGORI HADIAH NOBEL

Hadiah Nobel dalam Fizik
 • Dianugerahkan oleh Akademi Sains Diraja Sweden kepada "individu yang telah membuat penemuan atau rekaan yang paling penting dalam bidang fizik".

Hadiah Nobel dalam Kimia
 • Dianugerahkan oleh Akademi Sains Diraja Sweden kepada "individu yang telah membuat penemuan atau pembaikan kimia yang paling penting".

Hadiah Nobel dalam Fisiologi atau Perubatan
 • Dianugerahkan oleh Karolinska Institutet kepada "individu yang telah membuat penemuan yang paling penting dalam bidang fisiologi atau perubatan".

Hadiah Nobel dalam Kesusasteraan
 • Dianugerahkan oleh Akademi Sweden kepada "individu yang telah menghasilkan karya berkecenderungan idealistik yang paling cermelang dalam bidang kesusasteraan".

Hadiah Keamanan Nobel
 • Dianugerahkan oleh Jawatankuasa Nobel Norway kepada "individu yang telah membuat kerja yang paling banyak atau paling baik untuk persaudaraan antara negara, penghapusan atau pengurangan tentera tetap, ataupun mengadakan dan mempromosikan kongres-kongres keamanan".

HADIAH PERINGATAN NOBEL

Hadiah Peringatan Nobel dalam Ekonomi
 • Juga dikenali sebagai Hadiah Bank Sweden dalam Sains Ekonomi untuk Peringatan Alfred Nobel, hadiah ini dimulakan pada tahun 1969 oleh Sveriges Riksbank (Bank Sweden). Walaupun hadiah ini dianugerahkan oleh Akademi Sains Diraja Sweden pada waktu yang sama dengan Hadiah-hadiah Nobel – dan menyebabkan banyak orang dan pengulas menganggapnya sebagai satu "Hadiah Nobel" – berdasarkan alasan-alasan teknik, hadiah ini bukannya sebuah hadiah Nobel kerana hadiah ini tidak diwasiat oleh Alfred Nobel atau dibiayai oleh pusakanya.

UPACARA PENGANUGERAHAN NOBEL

Jawatankuasa-jawatankuasa dan institusi-institusi yang berperanan sebagai lembaga pemilihan untuk penghadiahan lazimnya mengumumkan nama-nama penerimanya pada bulan Oktober.

Hadiah-hadiah ini dikurniakan di upacara rasmi yang diadakan pada 10 Disember setiap tahun, iaitu ulang tahun kematian Alfred Nobel.

Upacara hadiah keamanan diadakan di Institut Nobel Norway sejak tahun 1905 hingga 1946, kemudiannya di Aula Universiti Oslo dan kini di Dewan Bandaraya Oslo sejak tahun 1990. Upacara hadiah lain pula diadakan di Dewan Konsert Stockholm sejak tahun 2005.

Setiap anugerah boleh dikurniakan kepada tidak lebih daripada tiga penerima setiap tahun.

Setiap hadiah mengandungi sebutir pingat emas, diploma dan sejumlah wang.

Hadiah wangnya pada masa kini bernilai 10 juta krona Sweden (bersamaan dengan sedikit lebih sejuta euro atau kira-kira 1.3 juta dolar Amerika Syarikat).

Asalnya, ini dimaksudkan untuk membolehkan para penerima untuk menyambungkan kerja-kerja atau kajian merkea tanpa tekanan pembiayaan. Sebenarnya, kebanyakan pemenanng sudah bersara sebelum meraih hadiah mereka.

Jika terdapat dua pemenang dalam satu kategori, maka hadiah wang itu dibahagikan sama rata untuk dikongsi kedua-dua mereka.

Jika terdapat tiga pemenang pula, suruhanjaya penganugerahan boleh memutuskan sama ada untuk membahagikan wang itu sama rata untuk ketiga-tiga mereka, atau mengurinakan separuh wang itu kepada seorang pemenang dan separuh yang lain dikongsi sama rata oleh dua pemenang lain itu.

Para penerima juga sering menderma wang hadiah mereka untuk tujuan saintifik, kebudayaan atau kemanusiaan.

Sejak tahun 1902, Raja Sweden sentiasa mengurniakan hadiah-hadiah Nobel secara rasmi, kecuali Hadiah Keamanan Nobel, di Stockholm.

Raja Oscar II mula-mulanya tidak berkenan dengan pemberian hadiah kebesaran kebangsaan kepada warga asing, tetapi adalah dikatakan bahawa pendirian baginda berubah setelah menyedari nilai publisiti hadiah-hadiah ini kepada negara.

Hadiah Keamanan Nobel pertama dianugerahkan pada tahun 1901, oleh Presiden Parlimen Norway sehingga Jawatankuasa Nobel Norway ditubuhkan pada tahun 1904.

Lima ahli jawatankuasa ini dilantik oleh Parlimen Norway (Stortinget), dan diamanahkan dengan kerja penyediaan yang berkaitan dengan hadiah berkenaan dan penganugerahan Hadiah Keamanan Nobel.

Ahli-ahlinya bebas dalam menjalankan tugas mereka dan tidak menjawab kepada penggubal undang-undang. Ahli-ahli kerajaan Norway tidak dibenarkan menyertai kegiatan jawatankuasa ini.

WASIAT NOBEL

Hadiah-hadiah ini diperkenalkan oleh wasiat terakhir Alfred Nobel, seorang ahli kimia, usahawan, dan pencipta dinamit berbangsa Sweden.

Alfred Nobel pernah menulis beberapa wasiat ketika hidup, yang tewrakhir ditulis pada 27 November 1895—sedikit lebih setahun sebelum kematiannya.

Beliau menandatangannya di Kelab Sweden-Norway di Paris pada 27 November 1895. Hasil kerja Nobel secara langsung melibatkan perekaan bahan letupan, dan beliau menjadi kurang senang hati dengan penggunaan ciptaannya oleh pihak tentera.

Adalah dikatakan bahawa kerimasan ini sedikit sebanyak didorong oleh pembacaan obituari pramasa dirinya yang tersilap disiarkan oleh sebuah akhbar Perancis ketika kematian abang Nobel iaitu Ludvig, dan mengecam Alfred sebagai "saudagar maut."

Maka dalam wasiatnya, Alfred meninggalkan 94% hartanya kepada penubuhan lima Hadiah:

Keseluruhan estet saya yang boleh direalisasi yang tinggal patut diuruskan dengan cara ini:

Modal akan dilabur oleh wasi saya dalam sekuriti-sekuriti yang selamat dan terdiri daripada satu dana, yang faedah yang dikenakan padanya akan diagihkan setiap tahun dalam bentuk hadiah-hadiah kepada sesiapa yang, sepanjang tahun yang berlalu, akan dikurniakan amal yang terhebat pernah diberi kepada manusia.

Faedah itu akan dibahagi kepada lima bahagian sama rata, yang akan diperuntukkan seperti berikut: sebahagian kepada tokoh yang akan melakukan penemuan atau penciptaan terpening dalam bidang fizik; sebahagian kepada tokoh yang akan melakukan penemuan atau pemajuan kimia terpenting; sebahagian kepada tokoh yang akan melakukan penemuan terpenting dalam bidang fisiologi atau perubatan; sebahagian kepada tokoh yang akan menghasilkan karya berkecenderungan idealistik yang paling cemerlang dalam bidang sastera; dan sebahagian kepada tokoh yang akan melakukan kerja terbanyak atau terbaik demi persaudaraan antara bangsa, untuk pembubaran atau pengurangan tentera-tentera yang masih ada dan untuk menganjuran dan promosi kongres keamanan.

Hadiah-hadiah untuk fizik dan kimia akan dianugerahkan oleh Akademi Sains Sweden; hadiah untuk kerja fisiologi dan perubatan oleh Institut Caroline di Stockholm; hadiah untuk sastera oleh Akademi di Stockholm; dan hadiah untuk pejuang keamanan oleh satu jawatankuasa lima ahli untuk dilantik oleh Storting Norway.

Adalah hasrat saya yang nyata bahawa ketika menganugerahkan hadiah-hadiah berkenaan kewarganegaraan para calon tidak dipertimbangkan langsung, agar yang paling sewajarnya akan menerima hadiah, sama ada dia itu orang Scandinavia atau tidak.

Sungguhpun wasiat Nobel berjaya menubuhkan hadiah-hadiah ini, namun rancangan beliau belum selesai. Maka, oleh sebab adanya halangan lain, setelah lima tahun berlalu barulah Yayasan Nobel dapat ditubuhkan dan hadiah-hadiah pertamanya dianugerahkan pada 10 Disember 1901.

PROSES PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Berbanding dengan sesetengah hadiah yang lain, pencalonan dan pemilihan Hadiah Nobel agak memakan masa dan dikawal ketat.

Inilah satu sebab yang penting Hadiah-hadiah menjadi semakin penting dan berprestij sejak bertahun-tahun sehingga menjadi hadiah-hadiah terpenting dalam bidang masing-masing.

Borang-borang yang berbentuk undangan peribadi dan eksklusif, dihantar kepada lebih kurang 3000 individu terpilih untuk menjemput mereka untuk mengemukakan pencalonan.

Contohnya, Yayasan Nobel menyatakan bahawa bagi Hadiah Keamanan, pihak-pihak berikut boleh mengemukakan pencalonan:
 • Ahli-ahli perhimpunan kebangsaan dan kerajaan negeri
 • Ahli-ahli mahkamah antarabangsa
 • Rektor universiti
 • Profesor-profesor sains sosial, sejarah, falsafah, undang-undang dan teologi
 • Pengarah-pengarah institut penyelidikan keamanan dan institut dasar luar negeri
 • Persons who have been awarded the Nobel Peace Prize
 • Board members of organisations who have been awarded the Nobel Peace Prize
 • Ahli-ahli aktif dan bekas ahli Suruhanjaya Nobel Norway
 • Bekas penasihat yang dilantik oleh Institut Nobel Norway

Syarat-syarat yang serupa dikenakan untuk hadiah-hadiah lain.

Tarikh akhir penyerahan pencalonan dikuatkuasa dengan ketatnya pada 31 Januari.

Pencalonan diri ditarik balik kelayakan secara automatik dan hanya orang yang masih hidup layak untuk menerima Hadiah Nobel.

Tidak sama dengan anugerah-anugerah lain, calon-calon Hadiah Nobel tidak diumumkan kepada orang awam dan tidak sepatutnya diberitahu bahawa mereka sedang dipertimbangkan untuk hadiah langsung. Catatan-catatan ini disimpan selama 50 tahun.

Setelah tarikh akhir pencalonan berlalu, satu Jawatankuasa menyusun dan menapis semua pencalonan sehingga terhasilnya satu senarai yang mengandungi kira-kira 200 calon awal.

Senarai ini dihantar ke pakar-pakar terpilih dalam bidang kerja setiap calon dan selepas itu, senarai dikurangkan lagi kepada kira-kira 15 calon muktamad.

Jawatankuasa ini kemudiannya menulis satu laporan yang mengandungi cadangan lalu menghantarnya ke Akademi atau mana-mana institusi serupa yang lain, bergantung kepada Hadiah.

Sebagai contoh mengenai saiz insitut, Perhimpunan untuk Hadiah Perubatan mempunyai 50 orang ahli. Ahli-ahli institusi ini bersidang dan mengundi untuk memilih pemenangnya.

Proses ini menampakkan sedikit perbezaan antara bidang-bidang berlainan. Contohnya, Hadiah Sastera jarang dikurniakan kepada rakan usaha sama tetapi hadiah-hadiah lain sering membabitkan pelbagai nama.

LARANGAN PENCALONAN SELEPAS MATI

Pencalonan anumerta (selepas mati) untuk Hadiah tidak dibenarkan sama sekali.

Hal ini kadang-kala mencetuskan kritikan bahawa pihak yang patut meraih Hadiah Nobel tidak dapat menerimanya kerana mereka meninggal sebelum dapat dicalonkan.

Telah berlaku dua kali yang mana Hadiah dikurniakan secara anumerta kepada tokoh yang masih hidup ketika masih hidup, iaitu Setiausaha Agung PBB Dag Hammarskjöld (1961, Hadiah Keamanan) dan Erik Axel Karlfeldt (1931, Hadiah Sastera) — kedua-dua mereka dikurniakan Hadiah pada tahun kematian masing-masing.

Sejak tahun 1974, penerimaan anugerah tidak dibenarkan untuk tokoh yang sudah meninggal dunia.

William Vickrey (1996, Ekonomi) meninggal sebelum sempat menerima hadiah beliau, tetapi selepas namanya diumumkan.

KRITIKAN HADIAH

Hadiah Nobel sering menghadapi kritikan selama bertahun-tahun, kerana ramai pihak berpendapat bahawa persetujuan rasmi dan pengiktirafan nama lebih penting daripada pencapaian sebenar dalam proses menentukan penerima Hadiah.

Senario sedemikian yang terburuk mungkin berlaku pada tahun 1973 apabila Henry Kissinger dan Le Duc Tho berkongsi hadiah Keamanan kerana membawa keamanan ke Vietnam, sungguhpun Perang Vietnam masih berlarutan ketika itu.

Le Duc Tho menolak anugerahnya itu atas sebab yang dinyatakan bahawa keamanan masih belum tercapai.

Terdapat juga banyak kritikan terhadap penganugerahan Hadiah Keamanan 1994 kepada Yasser Arafat.

KEGAGALAN MENGHARGAI PENCAPAIAN DENGAN SETIMPAL

Mahatma Gandhi dicalonkan untuk Hadiah Keamanan Nobel sebanyak lima kali antara tahun 1937 dan 1948 tetapi tidak pernah memenanginya.

Kaji selidik menunjukkan bahawa Pihak Berkuasa barangkali bercadang untuk menganugerahkan hadiah kepada beliau pada tahun 1948; bagaimanapun, beliau dibunuh pada tahun itu.

Jawatankuasa itu dilaporkan mempertimbangkan anugerah anumerta untuk beliau tetapi akhirnya membatalkan hasrat itu, sebaliknya memutuskan untuk tidak mengurniakan Hadiah Keamanan Nobel kepada sesiapa pada tahun itu.

Peraturan-peraturan ketat yang melarang penganugerahan Hadiah kepada lebih daripada tiga orang sekaligus juga dijadikan titik pertikaian.

Jika sesuatu hadiah diberi untuk mengiktiraf satu pencapaian oleh sepasukan lebih daripada tiga rakan usaha sama, maka sudah tentu ada pihak yang terlepas daripada hadiah tersebut.

Contohnya, pada tahun 2002, satu Hadiah dianugerahkan kepada Koichi Tanaka dan John Fenn kerana pemajuan spektrometri jisim mereka dalam kimia protein, maka tidak dapat mengiktiraf pencapaian Franz Hillenkamp dan Michael Karas dari Institut untuk Kimia Fizik dan Teori di Universiti Frankfurt.

Begitu juga, peraturan yang melarang penganugerahan anumerta sering gagal mengiktiraf pencapaian penting oleh soerang rakan usaha sama yang didapati meninggal dunia sebelum hadiah dikurniakan.

Contohnya, Rosalind Franklin melakukan beberapa perkembangan penting dalam penemuan strukutr DNA pada tahun 1953, namun beliau meninggal akibat penyakit barah ovari pada tahun 1958, maka Hadiahnya dianugerahkan kepada Francis Crick, James D. Watson dan Maurice Wilkins (one of Franklin's collaborators) in 1962.

Kritikan makin menjadi-jadi menyelubungi Hadiah Nobel dalam Fizik 2005, terutamanya pengiktirafan Roy Glauber dan bukan George Sudarshan untuk anugerah terlibat.

Meskipun kiraan petikan menunjukkan bahawa kertas kerja 1963 Glauber lebih banyak dijadikan rujukan, namun adalah jelas bahawa kedua-dua mereka memberi sumbangan penting ke dalam bidang-bidang optik kuantum dan teori kepaduan.

Di sini lagi, kematian secara tiba-tiba Len Mandel dan Dan Walls yang turut memberi sumbangan besar juga menarik balik kelayakan mereka.

Begitu juga, Hadiah Nobel dalam Kimia 2000 "Untuk penemuan dan pemajuan polimer-polimer organik yang konduksian" mengabaikan penemuan polimer "kompleks peralihan bercas" sama konduksiannya yang lebih awal, laporan Weiss et als 1963 mengenai konduksian tinggi dalam polipirol beroksida yang dibubuh iodin dan laporan sebelumnya bagi perkakas elektronik organik yang berfungsi dalam keadaan "pasang" konduksian tinggi.

KETIADAAN HADIAH MATEMATIK

Terdapat beberapa sebab yang berkemungkinan bagi ketiadaan hadiah Nobel untuk matematik.

Wasiat Nobel membincangkan hadiah-hadiah untuk penciptaan atau penemuan yang terbesar manfaat amalinya kepada manusia, iaitu kebarangkalian memikirkan kerja praktikal dan bukannya teori.

Matematik tidak dianggap sebagai suatu sains praktikal yang boleh dimanfaatkan manusia, iaitu satu tujuan penting bagi Yayasan Nobel.

Satu lagi sebab lain ialah bahawa sudah terdapat satu hadiah Scandinavia yang dikenali untuk ahli matematik.

Anugerah matematik yang sedia ada pada masa itu terutamanya dicetuskan oleh hasil kerja Gösta Mittag-Leffler yang menubuhkan Acta Mathematica, iaitu antara jurnal matematik yang terutama di dunia.

Dengan pengaruh beliau di Stockholm beliau menggesa Raja Oscar II untuk membiayai pertandingan berhadiah dan menngiktiraf ahli matematik yang cemerlang di seluruh Eropah, termasuk Hermite, Bertrand, Weierstrass, dan Poincaré.

Dalam sejarah Hadiah Nobel, terdapat hanya empat orang yang pernah menerima hadiah ini sebanyak dua kali.

Mereka adalah:

Marie Skłodowska-Curie
 • Fizik (1903): Penemuan keradioaktifan
 • Kimia (1911): Pengasingan radium tulen

Linus Pauling
 • Kimia (1954): Teori Orbital Hibrid
 • Keamanan (1962): Aktivisme Perjanjian Pengharaman Ujian Nuklear

John Bardeen
Fizik (1956): Rekaan transistor
Fizik (1972: Teori kesuperkonduksian

Frederick Sanger
 • Kimia (1958): Struktur molekul insulin
 • Kimia (1980): Penjujukan nukleotida virus

Selain itu, Jawatan Antarabangsa Persatuan Palang Merah (ICRC) telah menerima Hadiah Keamanan Nobel pada tahun 1917, 1944, dan 1963.

Dua hadiah yang pertama itu adalah semata-mata untuk menghargai kerja kumpulan ini semasa perang-perang dunia.

Adik-beradik yang pernah memenangi Hadiah-hadiah Nobel ialah Jan Tinbergen (Ekonomi, 1969) dan adik lelakinya, Niko Tinbergen (Perubatan, 1973).

Hanya seorang individu yang pernah merupakan pemenang Oscar dan Hadiah Nobel. Tokoh Ireland, George Bernard Shawm memenangi Hadiah Nobel dalam Kesusasteraan pada tahun 1925, serta anugerah Oscar untuk "Padanan Skrip Filem Yang Terbaik" pada tahun 1938.

Semoga memberi manfaat.

BACA INI JUGA:

sumber: wikipedia (Last edited July 2017)

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon