Tuesday, August 29, 2017

Sejarah Dan Evolusi e-Dagang


Beraneka tafsiran diberikan masyarakat berkaitan istilah E-dagang mengikut kefahaman dan pengetahuan masing-masing.

Sejarah e-Dagang

E-dagang bermula di awal tahun 1970an yang mana pada masa itu penggunaan aplikasi masih terbatas mengikut perusahaan kecil sahaja.

Terlalu banyak persoalan berkaitan e-dagang diajukan kepada pihak berkaitan, namun masih belum difahami.

Mengikut Chaffey et.al, (2000) mengatakan bahawa e-Dagang merupakan satu proses jual beli menerusi internet yang lebih dikenali sebagai World Wide Web (WWW).

Walau demikian, masih terdapat pengertian berbeza mengenai sejarah e-dagang ini.

Menurut pandangan Kalakota dan Whinston (1997), dalam buku M. Suyanto (2003) menjelaskan, e-dagang adalah satu perspektif komunikasi, perspektif perkhidmatan atau servis dan juga proses perniagaan atas talian yang dipanggil online.

Dapat dilihat pelbagai pandangan dan takrifan mengenai sejarah e-dagang dalam dunia global masa ini.

Mengikut sejarah, pada tahun 1997, e-dagang dibangunkan oleh Syarikat International Business Machines (IBM) yang menjadikan penggunaan e-dagang popular sehingga masa kini (Chaffey, 2007).

E-dagang ini dikenali sebagai transformasi proses perniagaan melalui penggunaan medium teknologi maklumat (IT).

Hal ini menerangkan bahawa penggunaan IT dalam perniagaan hari ini berupaya membezakannya dengan perniagaan secara tradisional.

Ia juga menjadi sebuah platform ruang perniagaan yang luas bagi mempercepakan dan memudahkan proses kitaran perniagaan khususnya melibatkan urusan penempahan barangan dan perkhidmatan daripada pengguna mahupun urusan jual beli.

Secara terperinci e-dagang meliputi pelbagai jenis perniagaan, daripada pengguna laman berasaskan runcit, melalui laman web lelongan atau muzik, barang-barang perniagaan perdagangan bursa dan perkhidmatan antara syarikat.

Pada masa ini, e-dagang menjadi aliran utama bagi pelancaran sesuatu perniagaan untuk urusan jual beli dan perkhidmatan kepada pengguna secara global (Reynold, 2004).

E-dagang bukan sahaja kaedah pengedaran barang atau perkhidmatan menerusi elektronik, tetapi juga sebagai hubungan antara pelanggan dengan organisasi yang mana bukan hanya untuk berkomunikasi menerusi laman sesawang, tetapi juga untuk proses pembelian sesuatu barangan yang ditawarkan pelbagai organisasi.

Menurut Hanson, (2000) perniagaan dan transaksi pembelian barangan dan perkhidmatan dalam internet melonjak tinggi akibat peningkatan penggunaan internet masa kini.

E-dagang sememangnya banyak menonjolkan aktiviti seperti pertukaran dengan perniagaan yang lain khususnya digunakan sesebuah syarikat dalam menyokong urusan pembelian, penjualan dan aktiviti yang melibatkan penggunaan laman sesawang.

Dalam pada itu, terdapat pelbagai maksud dan istilah berkaitan konsep ini.

Sebagai contohnya e-dagang, e-perniagaan atau e-commerce merangkumi maksud transaksi elektronik yang sama seperti Perniagaan kepada Perniagaan (B2B), Perniagaan kepada Pengguna (B2C), Pengguna kepada Penggunan (C2C), mobile commerce(m-c) dan lain-lain lagi.

Terlalu banyak pentafsiran berkaitan e-dagang dan e-perniagaan ini dan sekiranya dilihat iamya adalah sama dan membezakannya hanyalah istilah sahaja.

Konsep berkaitan e-dagang ini bergantung kepada pandangan seseorang itu.

Walau bagaimanapun, ia meliputi segala aspek urusan perdagangan dan kewangan yang bukan hanya bergantung kepada urusan jual beli semata-mata.

Ia juga sebagai peranan bagi meluaskan hubungan perdagangan ke seantero dunia menerusi penggunaan teknologi masa kini yang tidak terbatas.

Tambahan lagi, skop e-dagang ini meliputi pelbagai pihak antaranya penjual, pelanggan, pembeli, orang awam dan juga organisasi.

Perlu dikethaui juga, perkembangan e-dagang ini bermula daripada internet. Hal ini membuktikan penggunaan internet merevolusikan aktiviti perdagangan menjadi aktiviti terpenting dalam mengutamakan perkembangan ekonomi yang pesat dan maju.

Kewujudan e-dagang juga berupaya melicinkan perjalanan aktiviti perniagaan dan transaksi kewangan tidak mengira had dan sempadan.

Segala perhubungan dan penyebaran informasi perdagangan mencorakkan titik penting dalam pengusaha mengembangkan dan memperluaskan penggunaan e-dagang secara global.

Semoga memberi manfaat.

BACA INI JUGA:

sumber: hafizmustafar123

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon