Wednesday, March 06, 2019

Kafir Atau Non-Muslim?


Kebiasaan dalam kalangan masyarakat muslim, apabila disebut kafir, difahami bahawa ia merujuk kepada seseorang bukan Muslim ataupun golongan yang terkeluar dari Islam. Mereka ialah penganut Hindu, Buddha, Kristian, ateis, murtad dan sebagainya.

Maksud Kafir

Namun begitu, baru-baru ini sebuah organisasi Islam tertua dunia, Nahdhatul Ulama (NU) di Indonesia mengeluarkan satu kenyataan yang menggembarkan wacana umat Islam di dunia yang mencadangkan agar warga bukan Muslim di Indonesia tidak lagi dipanggil sebagai kafir.

Cadangan tersebut mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan ilmuwan Islam di sana. Walaupun ada yang bersetuju, tidak sedikit juga yang tidak bersetuju.

Malah, ada sebilangan daripada mereka mempertikaikannya dan menuduh bahawa pendekatan NU itu akan memberi kesan perubahan pada ayat al-Quran.

Apa yang dicadangkan oleh NU itu bukan sesuatu yang baru. Pada 2004, ia pernah dibangkitkan oleh seorang ulama terkemuka dunia, Dr Yusuf al-Qaradawi menerusi tulisan beliau yang bertajuk Khitabuna al-Islam fi ‘Asr al-‘ulamah.

Di Malaysia, wacana sebegini boleh dianggap belum dimulakan. Kalau ada pun, ia sekadar wacana tertutup, tanpa melibatkan orang awam.

Namun begitu, dengan cadangan NU itu sedikit sebanyak ia melahirkan perbincangan yang menarik dalam kalangan warganegara Malaysia. Apatah lagi, Malaysia boleh dikatakan antara negara yang mempunyai penduduk yang agak rencam – bukan dari sudut anutan agama sahaja, malah dari sudut keturunan, kaum dan budayanya.

Petani pun 'kafir'

Bagaimanapun, wacana berkenaan isu ini perlu dilihat pada beberapa perkara mendasar iaitu dari sudut pemaknaan kafir dalam teks Islam, dan dari sudut dakwah.

Pertama: Pemaknaan “kafir” dari teks Islam

Kafir ialah ungkapan bahasa Arab – diterjemah sebagai ingkar. Dari sudut akar kata, ia bermaksud menutup (Arab: al-Satr). Dengan sebab itu, dalam bahasa Arab, petani disebut sebagai kafir. Hal itu kerana, semasa menanam petani terbabit menutup benih dengan menggunakan tanah.

Penggunaan kalimah kafir yang memberi makna petani ini dinyatakan dalam al-Quran: “Ketahuilah, bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan kafir (para petani).” - ayat 20, surah al-Hadid.

Al-Quran juga menyebut bahawa kata "kafir" itu merujuk kepada orang yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan, walhal tidak mensyukuri nikmat Tuhan itu bukan sekadar berlaku kepada non-Muslim, malah berlaku juga dalam kalangan Muslim.

Firman Allah: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu kufuri (iaitu tidak mensyukuri nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” - ayat 7, surah Ibrahim.

Dari sudut makna yang lain, kalimah kufur dalam al-Quran juga memberi makna tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada manusia.

Antaranya, al-Quran menggunakan kata kufur untuk merujuk kepada Muslim yang tidak menunaikan ibadat haji walhal dia berkemampuan.

Firman Allah: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, iaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa yang kufur (tidak tunaikan ibadat haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” - ayat 97, ali-Imran.

Dalam pemaknaan yang sama (tidak menunaikan kewajiban), dinyatakan Allah dalam ayat 44 surah al-Maidah: “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir."

Ulama berbeza pendapat tentang makna kufur dalam ayat itu. Ibn Kathir memetik perkataan Taus bahawa Ibn Abbas ditanya berkenaan dengan ayat itu.

Ibn Abbas menjelaskan bahawa maksud kufur dalam ayat tersebut ialah berdosa besar dan bukannya bermaksud keluar agama.

Perang tak membawa keluar agama

Malah pemaknaan yang sama terdapat dalam hadis, iaitu sabda Nabi SAW: “Perjanjian di antara kita dengan mereka (orang bukan Muslim) adalah solat. Barangsiapa yang meninggalkannya (tidak menunaikan solat), sesungguhnya dia telah kufur."

Walaupun dalam hadis tadi Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang tidak menunaikan solat adalah kafir, tetapi menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, ulama tidak berbeza pendapat dalam menyatakan orang yang tidak menunaikan solat sekadar berdosa besar.

Hadis juga menyatakan bahawa celaan sesama Muslim adalah fasik, sedangkan saling bunuh-membunuh sesama muslim adalah kekufuran.

Perkara yang diketahui umum bahawa berlaku peperangan yang membawa bunuh-membunuh sesama sahabat – seperti Sayidina Muawiyyah dengan Sayidina Ali dalam peperangan Siffin dan Saidatina Aisyah dengan Sayidina Ali dalam peperangan Jamal. Walaupun mereka berperang, ia tidak menjadikan mereka terkeluar dari Islam.

Daripada perbincangan ini, dapat disimpulkan bahawa mengikut sudut pemaknaan teks suci Islam, kalimah kufur bukan semestinya dimaksudkan kepada non-Muslim, tetapi digunakan juga untuk amalan-amalan kejahatan yang melibatkan Muslim, seperti tidak menunaikan kewajiban, melakukan dosa besar, tidak menunaikan solat, tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan sebagainya.

Hakikat kafir

Apabila disebut kafir, ia merujuk kepada orang yang ingkar setelah diberikan hujah. Ini berdasarkan Firman Allah dari surah al-Baqarah, ayat 111 dan 112.

Dalam ayat 111, Allah menyatakan orang Yahudi dan Nasrani itu mendakwa, sesiapa pun tidak boleh masuk ke syurga kecuali kalangan mereka sahaja. Lalu, Allah nyatakan bahawa pandangan berkenaan hanya andaian mereka sahaja.

Malah, Allah mencabar mereka agar mendatangkan hujah jika mereka yakin mereka berada dalam kalangan yang benar.

Maka, dalam ayat ke-112, Allah pun menjelaskan siapa yang sebenarnya masuk ke syurga, iaitu mereka yang as-la-ma dirinya kepada Allah dan melakukan muhsin (Melayu: kebaikan, atau amal soleh), maka baginya balasan pahala di sisi Tuhan, tanpa takut dan mereka tidak akan bersedih.

Melihat pada dua ayat tadi, kita akan dapati bahawa kekufuran tidak berlaku kecuali setelah diberikan burhan, iaitu hujah yang mantap dan jelas. Ini disandarkan kepada kupasan ulama Islam terhadap pemaknaan as-la-ma.

Al-Qurtubi menyatakan, makna as-la-ma adalah penyerahan diri dan tunduk. Dalam pandangan lain, disebut makna as-la-ma ialah melakukan amalan secara ikhlas.

Dalam kitab Mafatih al-Ghaib, al-Razi menjelaskan bahawa antara maksud as-la-ma itu adalah penyerahan diri disertakan dengan burhan (diterjemah sebagai hujah yang kukuh).

Dari pemahaman itu, jelaslah bahawa yang dikatakan seseorang itu kafir ialah apabila dia ingkar setelah diberikan penjelasan ilmu yang kuat.

Andai tidak diberikan penjelasan yang kuat, dia tidak disebut sebagai kafir. Ini kerana elemen ingkar itu tidak wujud. Apatah lagi, ingkar tidak berlaku kecuali setelah diberikan hujah.

Ini amat bertepatan dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab Faisal al-Tafriqah Baina al-Islam wa al-Zanadiqah, iaitu ketika beliau membahaskan ayat al-Quran mengenai kenyataan bahawa Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum hingga Allah datangkan Rasul (al-Isra’, ayat 15).

Ketika mengulas ayat itu, kitab tafsir al-Manar menjelaskan bahawa terdapat satu kalangan manusia yang hidup sebelum Muhammad menjadi nabi.

Mereka disebut sebagai Ahlul Fatrah, iaitu dakwah yang benar tidak sampai kepada mereka sehingga boleh mencetuskan pemerhatian mereka terhadap Islam.

Yang termasuk dari kalangan ahli Fatrah ialah mereka yang satu zaman dengan para nabi, tetapi syariah nabi tidak sampai kepada mereka.

Golongan terbabit percaya kepada para nabi secara umum sahaja – seperti penganut agama Hanif dalam kalangan orang Arab yang percaya kepada Nabi Ibrahim dan Ismail tanpa mengetahui ajaran nabi itu secara terperinci.

Kitab Tafsir al-Manar juga mendatangkan kupasan al-Ghazali yang menyatakan bahawa kalangan manusia kufur itu terbahagi kepada tiga kelompok, iaitu:
  • Mereka yang tidak pernah mendengar hujah menyebabkan mereka tidak menerima Islam.
  • Mereka mendengar hujah yang benar, tetapi mereka menolaknya juga.
  • Mereka mendengar hujah yang tidak kuat, menyebabkan mereka tidak menerima Islam.

Lihat dari salah kerangka

Dalam kupasan al-Ghazali, kalangan yang pertama itu terselamat daripada seksaan neraka. Kalangan yang kedua – iaitu mendengar hujah yang betul, kemudian menolaknya juga - maka mereka menjadi ahli neraka.

Kalangan ketiga pula – iaitu tidak mendengar hujah yang kuat, maka ia kekal dalam kekufuran – Imam al-Ghazali menyatakan, ia sama seperti kalangan yang pertama, iaitu terlepas daripada azab neraka.

Daripada perbahasan itu kitab Tafsir al-Manar menyimpulkan bahawa apa yang dimaksudkan orang beragama ialah dakwah nabi sampai kepada mereka dalam bentuknya yang sebenar.

Justeru, maksud kafir ialah mereka yang didatangkan hujah yang sebenar, tetapi menolak juga.

Dengan erti kata lain, andai pada hari ini terdapat orang tertentu melihat Islam dari kerangka yang salah - seperti kita yang melihat Islam mengikut tafsiran perkauman Melayu, Islam dalam pentafsiran sentimen politik - semua itu menyebabkan ada kalangan non-Muslim tidak menerima Islam.

Mereka itu tidak wajar disebut sebagai kafir kerana maksud keingkaran sebenar tidak wujud sama sekali.

Ada sebilangan pihak yang menolak cadangan NU dengan menyatakan bahawa tindakan sebegitu akan melahirkan kekusutan, kerana dalam al-Quran terdapat surah al-Kafirun yang menyebut dalam ayat awalnya: “Katakanlah, wahai orang kafir”.

Maka, jika diterima cadangan NU itu, mereka menganggap bahawa selepas ini akan digantikan dengan “Katakanlah, wahai non-Muslim.”

Dijawab bahawa cadangan itu tidak ada kaitan langsung dengan membuang kalimah “kafir” dalam al-Quran, tetapi ia tidak lebih sekadar menetapkan bahawa bukan semua non-Muslim boleh dianggap sebagai kafir.

Ada banyak makna

Istilah kafir itu hanya boleh diberikan kepada orang yang ada pengingkaran terhadap Islam setelah diberikan hujah yang kuat, jitu serta ada kebijaksanaan.

Dalam erti kata lain, tidak semua non-Muslim itu kafir kerana terdapat non-Muslim yang kekal tidak Islam kerana tidak pernah diberikan hujah yang meyakinkan.

Dan tidak semua kafir itu non-Muslim kerana di sana terdapat pemaknaan kafir dengan merujuk kepada Muslim yang melakukan dosa besar, malah melakukan kejahatan.

Maka dengan demikian, dakwaan bahawa cadangan itu akan memberi implikasi membuang kalimah “kafir” dalam al-Quran adalah tidak benar sama sekali.

Sebaliknya, cadangan berkenaan untuk memastikan meletakkan pemaknaan kafir itu tepat pada tempatnya.

Kedua: Tujuan dakwah

Dari sudut kedua, cadangan NU agar tidak memanggil non-Muslim sebagai kafir mempunyai pendekatan dakwah.

Perkara itu pernah dipertegaskan oleh Dr Yusuf al-Qaradawi dan beliau menulis sebuah buku bagi mencadangkan hal itu sejak 2004.

Antara hujah mereka:

Pertama, kalimah “kafir” mempunyai makna yang banyak (seperti dalam perbahasan sebelum ini). Justeru, memanggil individu bukan Islam tertentu dengan panggilan kafir kadangkala tidak menepati maksud sebenar kerana mungkin sahaja dia tidak pernah diberikan gambaran Islam dalam kerangka yang meyakinkan.

Kedua, al-Qaradawi berhujah bahawa al-Quran dalam pemanggilan terhadap masyarakat non-Muslim menggunakan beberapa perkataan sopan seperti “wahai Manusia”, “wahai anak-anak Adam”, “wahai hamba-Ku” atau “wahai ahli kitab”.

Andai ada panggilan “kafir” pun, ia merujuk kepada keingkaran dan penentangan terhadap Islam, seperti dalam Surah at-Tahrim ayat 7: “Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.”

Juga dalam Surah al-Kafirun ayat 1: “Katakanlah, wahai orang kafir”.

Ketiga, Nahdatul Ulama (NU) berhujah bahawa memanggil masyarakat non-Muslim sebagai kafir boleh mewujudkan suasana tidak baik sesama warganegara atau hubungan di antara Muslim dan non-Muslim.

Justeru hentikan panggilan “wahai kafir” itu bukan sekadar tidak dilarang, malah telah difatwakan oleh ulama terdahulu.

Fatwa tersebut mereka nukilkan daripada komentar Ibn Nujaim al-Misri yang menyatakan bahawa muslim yang mencela non-Muslim yang zimmi boleh dijatuhkan hukuman takzir.

Hal ini kerana, tindakan tersebut dikira sebagai maksiat dan dosa.

Pendapat ini pernah dinukilkan dalam kitab Fath al-Qadir. Dalam kitab al-Qunyah pula, ada ayat yang menjelaskan bahawa andai seseorang Muslim itu memanggil kepada Yahudi, atau kepada Majusi dengan panggilan “Wahai Kafir”, ia adalah dosa andai mengguris hatinya.”

Penutup

Daripada kupasan ini, dapat disimpulkan beberapa perkara seperti berikut:

Pertama, cadangan NU dan al-Qaradawi agar tidak lagi memanggil orang bukan Islam sebagai “kafir” tetapi menggantikannya dengan “non-Muslim” - walaupun dilihat agak berani kerana berbeza dengan kebiasaan dunia Islam - ia tetap mempunyai asas dari sudut agama.

Kedua, dari sudut pemaknaan kalimah kafir dalam teks Islam, didapati ia merujuk kepada pengingkaran setelah diberikan hujah yang meyakinkan.

Lantaran itu, terdapat non-Muslim yang tidak kafir, iaitu apabila dia menjadi non-Muslim tanpa diberikan hujah yang benar; ataupun dia menjadi non-Muslim kerana dia mendapat gambaran yang salah berkenaan Islam.

Ketiga, alasan dakwah adalah faktor terbesar cadangan al-Qaradawi dan NU dalam hal ini. Pendekatan ini - hakikatnya - bukanlah hal baru, tetapi ditulis oleh ulama-ulama Islam hampir 1,000 tahun yang lalu.

Wallahu a'lam.

BACA INI JUGA:

sumber: malaysiakini

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon