Friday, August 17, 2018

Ibadah Korban Kambing Hanya Untuk Seorang Sahaja


Saat ini, masih ramai di kalangan kita yang masih merasa bingung dengan ketentuan qurban secara kolektif, khususnya untuk qurban kambing.

Ibadah Korban Kambing Hanya Untuk Seorang Sahaja

Kebingungan masyarakat pada umumnya terletak pada ketentuan “Berapa jumlah orang yang dapat digabungkan atas 1 ekor qurban kambing."

Dengan adanya keadaan tersebut maka diperlukan sebuah kajian yang telah diulas oleh para ulama kepada para masyarakat.

Hadis yang menjelaskan qurban kambing;

1) HR. Tirmidzi

Dari Ayyub r.a., ia mengatakan bahawa, “Pada masa Rasulullah SAW seorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya."

2) HR. Muslim

Dari Aisyah r.a., ia mengatakan bahawa, "Rasulullah SAW pernah berqurban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya."

3) HR. Abu Daud dan Al – Hakim

Ia mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ya Allah ini qurban-qurban dariku dan dari umatku yang tidak berqurban."

Pendapat – pendapat ulama’ dari penafsiran hadis di atas.

1) Imam Malik dalam Al-Muwatta’

Hadis di atas adalah nash yang jelas bahawa kambing satu ekor diyakini sah untuk dijadikan qurban bagi satu orang laki-laki dan keluarganya walaupun keluarganya banyak.

2) Asy-Syaukani dalam Nailul Autar

Dalam ulasannya ia menjelaskan, “Qurban 1 kambing boleh diperuntukkan untuk 1 orang dan keluarganya (ahlul bait) atau orang lain tapi harus di bawah milik 1 orang. Ertinya tidak boleh 2 orang atau lebih kongsi untuk membeli 1 ekor kambing."

3) Syekh Ali bin Hasan Al-Halaby

Dalam ulasannya ia mengatakan, “Kaum muslimin yang tidak mampu berqurban, mendapat pahala sebagaimana orang berqurban dari umat nabi Muhammad SAW." (Ahkamul Idain, hal : 79)

Pendapat – pendapat ulama atas batasan anggota keluarga yang tercakup oleh pahala berqurban.

1) Madzhab Maliki (4 : 364)

Masih tercakup anggota keluarga, jika memenuhi 3 hal iaitu tinggal bersama, ada hubungan kekeluargaan dan shohibul qurban menanggung nafkah semuanya.

2) Madzhab Syafi’i

Seluruh orang yang berhak mendapatkan nafkah dari shohibul qurban.

3) Aar-Ramli, 4 : 67

Suatu ketika Imam Ar-Ramli ditanya, “Adakah boleh dilaksanakan ibadah qurban untuk kelompok orang yang tinggal dalam satu rumah, meskipun tidak ada hubungan kekeluargaan di antara mereka? Dia menjawab, “Ya boleh dilaksanakan."

4) Al-Haitami (Tuhfatul Muhtaj, 9 : 340)

Sementara Al-Haitami mengomentari fatwa dari Ar-Ramli diatas dengan berkata, “Mungkin maksudnya adalah keluarganya, baik lelaki mahupun wanita. Boleh juga yang dimaksudkan dengan ahlul bait (keluarga) disini adalah semua orang yang mendapat nafkah dari satu orang, meskipun ada orang lain yang tidak wajib dinafkahi."

Sementara perkataan sahabat Abu Ayub, “Seorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya, memungkinkan untuk difahami dengan 2 makna. Boleh juga difahami sebagaimana zahir hadis, iaitu bahawa setiap orang yang tinggal dalam 1 rumah, interaksi mereka menjadi satu, meskipun tidak ada hubungan kekeluargaan. Ini merupakan pendapat sebagian ulama. Akan tetapi terlalu jauh (dari kebenaran)."

Dari penjelasan beberapa hadis dan pendapat ulama, dapat kita fahami bersama bahawa untuk berqurban 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang.

Adapun yang dapat mencakup keluarganya adalah pahala berqurbannya.

Namun, untuk membeli 1 ekor kambing hanya dibolehkan 1 orang saja.

Niat Qurban Kambing

Mengenai niat, dalam setiap ibadah niat adalah wajib kerana Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya segala amalan adalah dengan niat."

Sebaik-baik niat bagi ibadah korban ialah ketika binatang korban itu disembelih.

Maksud niat ialah kita menghadirkan di dalam hati bahawa binatang yang sedang disembelih itu ialah ibadah korban kita kerana Allah.

Disunatkan kita melafazkan semasa sedang disembelih itu sebagaimana ucapan yang dilafazkan oleh Nabi SAW,

“Dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah korban ini dari ______ dan ahli keluarga ___________ (sebutkan nama kita diruang kosong)."

Jika kita tidak dapat hadir semasa binatang korban itu disembelih, harus kita mewakilkan niat kepada orang lain yang akan menyembelihnya.

Mengenai nama yang hendak diserahkan, tidak menjadi masalah kita menyerahkan nama kita sendiri kerana pahalanya nanti akan diperolehi juga oleh keluarga kita bergantung niat.

Namun, jika kita hendak melakukan korban bagi pihak orang lain (yakni melakukan korban atas namanya, bukan sekadar meniatkan pahala untuknya), wajib memaklumkan kepadanya terlebih dahulu untuk mendapatkan keizinan darinya.

Jika tidak dimaklumkan kepadanya atau tidak mendapat keizinan darinya, tidak terhasil ibadah korban itu untuknya.

Semoga memberi manfaat.

BACA INI JUGA:

sumber: aqiqahberkah | ilmudanulamak

Add Comments

TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBERIKAN KOMEN. INSYAA ALLAH SAYA AKAN KOMEN DI BLOG ANDA JUGA.
EmoticonEmoticon